Lexplicatie 7.1b - Wet op de naburige rechten

Lexplicatie 7.1b - Wet op de naburige rechten - Koninkrijk der Nederlanden | Nextbestfoodprocessors.com

...tikel. Heb je ons nodig? We helpen je graag ... Bureau ISBN - Europese regelgeving omzetbelasting (BTW) ... . Onze ... De Wet op de naburige rechten bevat regels over de bescherming van uitvoerende kunstenaars, filmproducenten, ... Lexplicatie Categorie Boeken Nederlandse boeken Studieboeken Recht Ondernemingsrecht Leeftijd Volwassenen Verschijningsdatum 10/31/2012 Aantal pagina's 405 Formaat 0 x 0 x 0 . De Wet op de naburige rechten bevat regels over de bescherming van uitvoerende kunstenaars, filmproducenten, omroeporganisaties en producenten van geluidsopnamen. De wet kent een sterk internationale inbe ... Bureau ISBN - Advocatenwet ... . De wet kent een sterk internationale inbedding. Wet op de naburige rechten (e-boek) door D.J. Hesemans;, EAN 9789013088038. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om JavaScript aan te zetten. Meer informatie... De Advocatenwet regelt de instelling van de Nederlandse orde van advocaten en geeft regels voor de beroepsuitoefening door advocaten. Dit Lexplicatiedeel bevat tevens de regelgeving van de Oorde over zaken als opleiding en stage, de advocaat in dienstbetrekking, financiële integriteit en organisatie, samenwerkingsverbanden, gedragsregels en de beroepsorganisatie. Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect, interieurarchitect: de Wet op de architectentitel bepaalt aan welke eisen men moet voldoen om deze beroepstitels te mogen voeren. Dit Lexplicatiedeel bevat de wet met de bijbehorende uitvoeringsregelgeving en de Europese Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Boeken, kunstwerken, computerprogramma's, bouwwerken, zelfs geuren: een grote variëteit aan 'werken' kan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dit Lexplicatiedeel bevat de Auteurswet. In het uitgebreide artikelsgewijze commentaar vindt de lezer een schat aan informatie over wetshistorie en jurisprudentie. De overige relevante Nederlandse regelgeving, verdragen en Europese ... De Wet op de naburige rechten bevat regels over de bescherming van uitvoerende kunstenaars, filmproducenten, omroeporganisaties en producenten van geluidsopnamen. De wet kent een sterk internationale inbedding. De vaststelling, inning en verdeling van de Lexplicatie. Wet op het accountantsberoep. Bekijk exemplaren. Kaderwet dienstplicht. Bekijk exemplaren. ... Wet op de naburige rechten. Bekijk exemplaren. e-Book. Handleidingen voor de... Bekijk exemplaren. e-Book. ... Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe partijen, vers van onze inkoop. Volg ons op ... Wet op de naburige rechten Reeksen. Lexplicatie. Advocatenwet . Algemeen wet bestuursrecht . Algemene douanewet. Algemene douanewet . Algemene douanewet . Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene regelingen organen EU Algemene reglementen Europese instellingen Wet op de naburige rechten Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) en lagere rege...

INFORMATIE

AUTEUR
Koninkrijk der Nederlanden
DIMENSIE
5,78 MB
BESTANDSNAAM
Lexplicatie 7.1b - Wet op de naburige rechten.pdf

OMSCHRIJVING

De Wet op de naburige rechten bevat regels over de bescherming van uitvoerende kunstenaars, filmproducenten, omroeporganisaties en producenten van geluidsopnamen.De wet kent een sterk internationale inbedding. De vaststelling, inning en verdeling van de vergoedingen waarop gerechtigden in het kader van de wet aanspraak kunnen maken, is in handen van een drietal stichtingen, onder auspiciën van een College van Toezicht. Het openbaar ministerie heeft zijn beleid met betrekking tot intellectuele-eigendomsfraude in een aanwijzing en een richtlijn vastgelegd.In deze uitgave is de Wet op de naburige rechten voorzien van commentaar, ontleend aan de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie. Daarnaast is de internationale en lagere regelgeving opgenomen die voor een goed begrip van de context en de uitvoering van de wet noodzakelijk is.

Wil je het boek lezen?Lexplicatie 7.1b - Wet op de naburige rechten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Koninkrijk der Nederlanden. Lezen Lexplicatie 7.1b - Wet op de naburige rechten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN