De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen - E.C.H.J. Lokin | Nextbestfoodprocessors.com

...n behandeling is, aangevuld met een art. 2:132 lid 3 BW, dat moet gaan bepalen dat de rechtsverhouding van een beursgenoteerde vennootschap met haar bestuurder niet kan worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst ... De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde ... ... .Dit amendement is ingediend ondanks het feit dat ... van de bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen komt ... die de bezoldiging van bestuurders heeft ondergaan een ontwikkeling in de goede ... 'alignment of interest' tussen het belang van de vennootschap en dat van haar bestuurder tot stand. De regeling kent uitzonderingen voor transacties tussen de vennootschap en haar dochter, met betrekking to ... De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde ... ... ... 'alignment of interest' tussen het belang van de vennootschap en dat van haar bestuurder tot stand. De regeling kent uitzonderingen voor transacties tussen de vennootschap en haar dochter, met betrekking tot de bezoldiging van bestuurders of commissarissen en als het een transactie betreft die voor alle aandeelhouders geldt en waarbij het gelijkheidsbeginsel en het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming gewaarborgd zijn. Indien de rechtspersoon de bestuurstaken heeft verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dient de totaalsom van de bezoldiging van deze bestuurders te worden gesplitst in die aan de uitvoerende en die aan de niet uitvoerende bestuurders, tenzij deze opgave herleid kan worden tot een enkele natuurlijke persoon (uitvoerend dan wel niet-uitvoerend bestuurder). De rechtsverhouding tussen bestuurder en de beursgenoteerde vennootschap zal vanaf inwerkingtreding van de wet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Het is vervolgens aan de bestuurder en de vennootschap om afspraken te maken over zaken als de maandelijkse vergoeding, de opzegtermijn en de (mogelijke) beëindigingsvergoeding. Hallo! Op zoek naar een Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht 113 - De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen-boek geschreven door auteur E.C.H.J. Lokin? Registreer u op onze website bank72.nl en download gratis boeken! Artikel 2:135/245 BW schrijft voor dat het vaststellen van de bezoldiging van bestuurders voorbehouden is aan de algemene vergadering. Zowel voor de NV als voor de BV geldt daarbij dat de statuten van de vennootschap kunnen bepalen dat een ander orgaan de bezoldiging van bestuurders kan vaststellen, bijvoorbeeld de raad van commissarissen. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, ... • De rechtsverhouding tussen de bestuurder en de beursgenoteerde NV kan niet langer als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt ... van de vennootschap, vestigt in beginsel aansprakelijkheid van de bestuurder ......

INFORMATIE

AUTEUR
E.C.H.J. Lokin
DIMENSIE
3,10 MB
BESTANDSNAAM
De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen.pdf

OMSCHRIJVING

Deze bundel verschaft inzicht in het moderne bezoldigingsvraagstuk. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht? Onmisbaar voor iedereen die deelneemt aan het bezoldigingsdebat. Het is al jarenlang onderwerp van gesprek: beloningen van topbestuurders. Er bestaat onvrede over excessen, perverse prikkels en de toenemende kloof tussen het beloningsniveau van de top en de rest. De bezoldiging van beursgenoteerde vennootschappen zoomt diep in op dit hete hangijzer met een analyse vanuit zowel een historische, economische, gedragswetenschappelijke, institutionele als vennootschapsrechtelijke invalshoek. Vanuit een internationaal perspectief, gericht op Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Drie vragen staan in deze uitgave centraal. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht? De uitgave zet het onderwerp op heldere wijze uiteen en slaagt er op deze manier in de problematiek rondom bezoldiging van bestuurders in zijn totaliteit te onderzoeken. Onmisbaar voor juristen # en hiernaast interessant leesvoer voor iedereen die deelneemt aan het bezoldigingsdebat.

Wil je het boek lezen?De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E.C.H.J. Lokin. Lezen De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN