Serie onderneming en recht 82 - Onderneming en beloning

Serie onderneming en recht 82 - Onderneming en beloning - none | Nextbestfoodprocessors.com

...partner; uw partner werkt minimaal 525 uur voor de onderneming ... Elke werknemer heeft recht op een minimumbeloning ... ... . U hoeft uw partner niet te betalen voor zijn of haar werkzaamheden. Auteurs: Bulten, C.D.J.; Willems, J.H.M.; Holtzer, M.; Leijten, A.F.J.A.; Oranje, D.J. In: Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; 121, 197 - 240 ... 1 De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij ... * Dit artikel is een bewerking van mijn bijdrage aan de bu ... Managers en beloning: helpen bonussen? ... ... * Dit artikel is een bewerking van mijn bijdrage aan de bundel over collectief verhaalsrecht van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht: A. van der Krans, Third party litigation funding, in: Collectief verhaalsrecht: ondernemingen, belangenorganisaties en hun achterban (Serie Onderneming en Recht, deel 105), Deventer: Wolters Kluwer 2018, H6, p. 99-112....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
12,94 MB
BESTANDSNAAM
Serie onderneming en recht 82 - Onderneming en beloning.pdf

OMSCHRIJVING

Van oudsher bestaat de notie van `rechtvaardig loon (salarium justum). Welke beloning eerlijk is, is altijd en overal onderwerp van stevig debat geweest. In de media en de politiek bestaat al enige tijd de nodige opwinding over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de financiële sector en de omvang van de salarissen in de semipublieke en publieke sector. Ook wetenschappers van divers pluimage hebben zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten over de wenselijkheid en het nut van bonussen, de verhouding tussen de variabele en vaste beloning, het bezoldigingsbeleid van grote ondernemingen, e.d. Onverantwoord belonen is een bedreiging voor de cohesie in een bedrijf en zelfs in de samenleving. Daarom is overheidsingrijpen, binnen grenzen en met terughoudendheid, soms gerechtvaardigd. Dit boek beoogt een aantal bouwstenen aan te dragen voor een goed begrip van de vele juridische problemen die vandaag de dag rondom beloning spelen. Een dergelijk begrip draagt bij aan de mogelijkheid tot het voeren van een zinvol en op argumenten gebaseerd (dus niet populistisch) debat over (eerlijke) beloning. Het boek is erop gericht zo veel mogelijk facetten rondom beloning in kaart te brengen.Dit betekent het thema loon niet alleen vanuit een breed juridisch (arbeidsrechtelijk, ondernemingsrechtelijk, financieel rechtelijk,fiscaal rechtelijk en Europees rechtelijk) perspectief wordt benaderd, maar ook vanuit een economische invalshoek. Een dergelijke geïntegreerde benadering doet recht aan de complexiteit van de vele actuele beloningsvraagstukken.

Wil je het boek lezen?Serie onderneming en recht 82 - Onderneming en beloning in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Serie onderneming en recht 82 - Onderneming en beloning Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN