Strafrecht

Strafrecht - Lydia Janssen | Nextbestfoodprocessors.com

...l en er bestaat aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie ... Sdu blog - Strafrecht Sdu blog - Sdu ... . Boom Basics - Strafrecht (Paperback). Boom Basics - Strafrecht 9e druk is een boek van Danny Jol uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN... 01-strafrecht-advocaat.nl is een initiatief van het StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Door het strafrecht te belichten vanuit andere denksystemen bereik je ee ... Jeugdstrafrecht | Rechtspraak ... . Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Door het strafrecht te belichten vanuit andere denksystemen bereik je een dieper inzicht in het strafrecht zelf, maar ook een verbrede kennis van de maatschappelijke context van het strafrecht. De specialisatie omvat het vak Grondslagen van het strafrecht en het vak Criminologie en strafrecht. Strafrecht werd een zaak van de staat tegen een verdachte. De uitvoering van de straffen was een openbare aangelegenheid, bijgewoond door familie, vrienden en overige belangstellenden. Naast de rechtspraak door de stadsbesturen bestonden er kerkelijke rechtbanken en hadden ridders in de orde van het Gulden Vlies hun eigen rechtspraak. Een strafrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen een verdachte en het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. Meestal begint een strafzaak bij de politie. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis). In het strafrecht geldt dat de verdachte onschuldig blijft totdat het ......

INFORMATIE

AUTEUR
Lydia Janssen
DIMENSIE
10,65 MB
BESTANDSNAAM
Strafrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Strafrecht maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het strafrecht. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo maar het is ook geschikt voor andere opleidingen waarin wordt gezocht naar een heldere inleiding in het strafrecht.Bij het materieel deel van het strafrecht komen onder andere het legaliteitsbeginsel, de opbouw van een strafbepaling, de leerstukken poging en deelneming, de strafuitsluitingsgronden en het stelsel van straffen en maatregelen aan bod. Van het formeel strafrecht worden besproken: de posities van de verdachte en zijn raadsman, van de opsporingsambtenaar, de (hulp)officier van justitie, de rechter-commissaris en de rechter. Ook de vrijheidsbeperkende dwangmiddelen, zoals staande houden, aanhouden, in verzekering stellen en de verschillende vormen van voorlopige hechtenis komen aan de orde. Ter afsluiting van dit deel wordt het onderzoek ter terechtzitting beschreven. De laatste twee hoofdstukken van het boek gaan kort in op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersgedragingen en de Wet op de economische delicten.Om te stof te verlevendigen zijn veel klassiekers uit de jurisprudentie opgenomen, vanzelfsprekend in een eenvoudige weergave. Deze jurisprudentie maakt meteen duidelijk welke vragen de wetgeving over het strafrecht in de praktijk oproept en hoe dit rechtsgebied zich voortdurend ontwikkelt.Een duidelijke hoofdstukstructuur, met een casus bij wijze van introductie, een inleiding, korte paragrafen, verdiepingsstof in kaders en aan het eind een samenvatting en een overizcht van kernbegrippen, gidsen de cursist door de leerstof. De vragen en opdrachten die aan het eind van ieder hoofdstuk zijn opgenomen, stellen de cursisten in staat om zich de stof op toepassingsniveau eigen te maken.

Wil je het boek lezen?Strafrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lydia Janssen. Lezen Strafrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN