Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek

Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek - C.J. Zeben | Nextbestfoodprocessors.com

...iedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek ... Kamerstuk 33079, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ... ... . Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht / Parlementaire stukken systematisch geranschikt en van noten voorzien door door C.J. van Zeben en J.W. du Pon ; met medew. van M.M. Olthof. ISBN: 9026811985 Auteur (persoon): Van Zeben, C. J. 1927-2003 viaf Du Pon, J. W. Olthof ... Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek: invoering boeken 3, 5 en 6 : selectie uit de parlementaire stukken W. H. M. Reehuis , E. E. Slob Kluwer , 199 ... Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk ... ... . H. M. Reehuis , E. E. Slob Kluwer , 1990 - 12 pagina's Van de wijzigingen die het aanbrengt in Boek 4 is een aantal reeds aangekondigd tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wetsvoorstel 17 141) en ingegeven door bij die gelegenheid gestelde vragen en gedane suggesties (Handelingen I 1998/99, blz. 1497). T1 - Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Bergerlijk Wetboek Vaststellingswet Boek 4 Erfrecht. AU - Ebben, E.W.J. AU - van der Burght, G. AU - Kremer, M.R. PY - 2002. Y1 - 2002. M3 - Book. SN - 9026833210. SN - 9789026833212. T3 - Parlementaire geschiedenis Nieuwe Burgerlijk Wetboek T1 - Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 4 Erfrecht, Invoeringswet. AU - Kremer, M.R. AU - van der Burght, G. AU - Ebben, E.W.J. PY - 2003. Y1 - 2003. M3 - Book. BT - Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 4 Erfrecht, Invoeringswet. PB - Kluwer. CY - Deventer. ER - Blijkens de memorie van antwoord betreffende Boek 3 bij artikel 3.7.1.12, blz. 216, laatste alinea, is aanvankelijk overwogen de nieuwe bepaling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op te nemen. Maar het is bij nader inzien eenvoudiger en overzichtelijker voorgekomen haar hier op te nemen. Na het verschijnen van de eerste editie van De Parlementaire Geschiedenis van het Nederlands Antilliaanse (nieuw) Burgerlijk Wetboek, Tekst en toelichting op het nieuw Burgerlijk Wetboek, [ISBN 90 5850 118 3], waarin verwerkt de volledige totstandkomingsgeschiedenis van het in (delen) in 2001 en 2004 in de toenmalige Nederlandse Antillen in werking getreden Burgerlijk Wetboek, hebben vele ... De onverkorte weergave van de parlementaire geschiedenis. Alle parlementaire stukken, die voor de uiteindelijk samenstelling van Boek 3 van het nieuw BW van belang zijn geweest, zijn in deze uitgave systematisch en overzichtelijk per artikel gerangschikt, zodat daarvan op een snelle en doeltreffende wijze kan worden kennisgenomen. Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is. Het voorgestelde recht op afschrift van bescheiden (artikel 162a Rv) hoort bij de bewijsmiddelen. Het wordt dienovereenkomstig bij de wettelijke regeling van de bewijsmiddelen opgenomen in een nieuwe paragraaf 3a van de negende afdeling van de tweede titel van het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De parlementaire behandeling van een wetsontwerp vindt u in de kamerstukken. ... Voor het zoeken naar de parlementaire geschiedenis van wetsartikelen zijn (losbladige) ... Parlementaire geschiedenis Nieuw Burgerlijk wetboek. Alleen in druk beschikbaar. Vindplaats: Bibliotheek Rechten 06.003 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6. 1 Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.. 2 Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ... Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Zeben, C.J. van. - Parlementaire g...

INFORMATIE

AUTEUR
C.J. Zeben
DIMENSIE
4,19 MB
BESTANDSNAAM
Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek.pdf

OMSCHRIJVING

De onverkorte weergave van de parlementaire geschiedenis. Alle parlementaire stukken, die voor de uiteindelijke samenstelling van Boek 3 van het nieuw BW van belang zijn geweest, zijn in deze uitgave systematisch en overzichtelijk per artikel gerangschikt, zodat daarvan op een snelle en doeltreffende wijze kan worden kennisgenomen.

Wil je het boek lezen?Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.J. Zeben. Lezen Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN