De Profeten

De Profeten - Abraham Joshua Heschel | Nextbestfoodprocessors.com

... deze boodschappen niet heeft gehoord. Daarom is het beter hun aantal niet te beperken tot een bepaald getal ... Bijbel in 1000 seconden | PROFETEN ... . Het boek beschrijft de verhalen van de verschillende profeten. Door het boek wordt de lezer uitgenodigd om kennis te maken met de deugdzame en edelmoedige mensen die in het boek beschreven staan. De lezer ontdekt hoe ongelofelijk bijzonder de levens, het lijden en de strijd van de profeten waren. De profeet richt zijn boodschap voornamelijk tot de stad Ninevé. Een eeuw eerder is Jona door G... Sefanj ... Verhalen van de profeten - Boek ... . De profeet richt zijn boodschap voornamelijk tot de stad Ninevé. Een eeuw eerder is Jona door G... Sefanja Auteur: Sefanja Datum: 621 voor Christus Inhoud Sefanja is de eerste van een aantal profeten die door God naar het koninkrijk Juda worden gezonden, na de val van het Noordelijk koninkrijk Isra l i... Dood van de profeet In 632 verrichtte de profeet zijn laatste Haj. En tijdens deze laatste Haj, waar 120.000 mensen aan deel namen, kreeg hij zijn laatste openbaring. Twee maanden na de Haj werd hij ziek en stierf na een ziekbed van een paar dagen op 8 juni 632 (12 Rabi al-Awwal in het elfde jaar na de Hijra). De boodschappen aan de profeten zijn een leidraad om op optimale wijze (dwz in harmonie en vrede met zichzelf en in een harmonieuze, vreedzame samenleving) door het leven te gaan. Hun boodschappen zijn op zich niets nieuws, zij herinneren de mensen aan wat zij in hun hart - of ziel - reeds weten door de gelofte die de zielen aan God aflegden voor zij geboren werden. De reputatie van 'voorspellers' van de toekomst danken de profeten aan de evangelisten. Die wilden aantonen dat Jezus de langverwachte Messias was en dat alles wat de profeten hadden gezegd, in Hem vervuld was. Zo volgden ze bij het schrijven van het lijdensverhaal bijna letterlijk het schema van 'de lijdende Dienaar van Jahweh' (Jesaja 52). Inhoud en indeling van het bijbelboek Jesaja. Het bijbelboek Jesaja is genoemd naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos, die in Jeruzalem leefde rond 750-700 voor Christus.. Het boek bestaat uit drie delen:. Deel 1(Jesaja 1-39) - Jesaja roept mensen in Jeruzalem op om beter te levenIn het eerste deel van Jesaja kom je terecht in de politiek van de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus. Moesa vluchtte uit Egypte en kwam aan in Madyan, de stad van de Profeet Sjoe c aib. De mensen daar waren Arabieren. Hij was erg moe van het reizen dus rustte Moesa uit onder een boom vlak bij een waterput. Moesa zag daar twee vrouwen, die ook hun schapen te drinken wilden geven. Maar ze konden het water uit de put niet bereiken. De Bijbel kent de profeet als ziener, die visioenen, dromen en beelden krijgt, maar ook als 'hoorder' van de stem van God. In het Oude Testament is de meest bekende taak van een profeet vermanen en waarschuwen; hij schetst wat er kan gebeuren als het volk of een individu zijn gedrag niet verandert. "Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren. de profeten" (Am 3:7) Wat is meestal het eerste antwoord als je vraagt aan iemand wat een profeet is? Het meest gehoorde antwoord zal dan zijn, iemand die de toekomst voorzegt. Maar de Bijbel heeft niet die definitie van een… De profeet Mohammed wordt beschouwd als grondlegger van de Islam. Moslims zien hem als profeet die jarenlang openbaringen van God / Allah ontving. De profeet is, samen met de apostel, een fundamentenlegger in een gemeente (Ef. 2:20). Naast het profeteren bevestigt hij de boodschap van de apostel. Ook draagt de profeet bij aan het besturen van de kerk (1 Kor. 12:28). Hoewel de rol van de profeet erg belangrijk is kan deze niet zomaar autonoom handelen. De profeet kocht haar zelfs tegen een aanzienlijk bedrag terug (Hos. 2:7; 3:1-5). Hosea kan zich afgevraagd hebben wat voor nut zijn toewijzing zou hebben. Maar doordat hij het symbolische drama getrouw in zijn leven opvoerde, kunnen we beter begrijpen wat voor pijn Jehovah moet hebben gevoeld toen Israël hem ontrouw was. De profeten moesten dapper en moedig te werk gaan; zij hadden te maken met volkeren die hardnekkig en koppig waren. Sommige hadden succes, anderen werden gedood en weer anderen verlieten het volk voordat zij ten onder gingen. 'De verhalen van de profeten' dat bekend is om zijn omvattendheid en oorspronkelijkheid. Het doel van dit boek is niet alleen de biografische details van de profeten (moge vrede en zegeningen van Allah met hen zijn) te geven, maar hoofdzaak is een helder beeld te geven van hun sterkte en strijd bij het dragen van de last om de boodschap van allah te verspreiden....

INFORMATIE

AUTEUR
Abraham Joshua Heschel
DIMENSIE
6,45 MB
BESTANDSNAAM
De Profeten.pdf

OMSCHRIJVING

Internationaal standaardwerk over de profeten uit het Oude Testament. Rabbijn Heschel (1907-1972) toont de hartstochtelijke betrokkenheid van God en de profeet bij de geschiedenis van de mensheid.Paperback met flappen. Genaaid. Zelfde formaat als gebonden editie.'Iedere zin in dit lijvige boek is raak.'VOLZIN'Wat een geluk dat dit theologisch en filosofisch belangrijke en ook spiritueel zeer boeiende werk breed toegankelijk wordt voor ons taalgebied. Heschel schetst de profeten als de pleitbezorgers van Gods liefde voor de mensen.'Herademing'Wat een grandeur, wat een breedte van visie, wat een grondigheid aan bijbels inzicht!'DE NIEUWE KOERS'Het is een schitterend boek. Die kwalificatie geldt ook voor de uitgave: prachtig gebonden, gedrukt op mooi papier en een fantastische lay-out.'DAGBLAD VAN HET NOORDEN'Lees het, en laat je meeslepen door de kracht van Gods aanwezigheid in deze wereld, zijn zorg en liefde voor recht en mensen. Lees: er ligt nu een prachtige vertaling van Hans van der Heiden, met een terecht gebruik van de Naardense Bijbel. Lees, laat niets je tegenhouden. Lees, en laat je overspoelen door een profetische gloed die ook nu nog raakt en bindt. Lees!'DOOPSGEZIND.NL'Je mag deze uitgave gerust voor bijbellezers, docenten en geestelijk werkers een standaardwerk noemen. Heschel schrijft eenvoudig (maar niet oppervlakkig). Een goede prijs-kwaliteitverhouding; u krijgt echt waar voor uw geld!'PARAKLEET'Dit imposante boek getuigt van een rijke wetenschappelijke kennis, maar laat tegelijk de harteklop voelen van een mens die diep geraakt is door het geheimenis van God en het wonder van de profetie.'ISRAËL EN DE KERK (PKN-tijdschrift)'Dit imposante boek getuigt van een rijke wetenschappelijke kennis, maar laat tegelijk de harteklop voelen van een mens die diep geraakt is door het geheimenis van God en het wonder van de profetie.' Israël en de kerk (uitgave van PKN)'Het is de hoogste tijd dat dit meesterwerk van rabbijn Heschel in vertaling verschijnt.'Rabbijn Awraham Soetendorp'Een profeet verlangt niet naar mystieke ervaring in de nacht maar naar historische gerechtigheid overdag. Hartstochtelijk herschept Heschel dit bijbelse uitgangspunt.'Henk Vreekamp'Een magistraal boek. Glashelder, vlot geschreven en meeslepend.'Christiane Berkvens

Wil je het boek lezen?De Profeten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Abraham Joshua Heschel. Lezen De Profeten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN