Gehechtheid van ouders en kinderen

Gehechtheid van ouders en kinderen - M H Van Ijzendoorn | Nextbestfoodprocessors.com

...onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s) ... Bureau ISBN - Gehechtheid van ouders en kinderen ... . John Bowlby, de grondlegger van de hechtingstheorie, zegt dat gehechtheid niet het gevolg is van ouderlijke zorg, maar dat het een aangeboren behoefte is van ieder kind. Het gedrag van het kind lokt nabijheid, bescherming en verzorging uit. Als ouders/verzorgers hier responsief op reageren, draagt dat bij aan een veilige hechting. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij de signalering, diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met een problematische gehechtheid. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotio ... Verschillende vormen van onveilige gehechtheid - Definitie ... ... . Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Dit kan hun ontwikkeling en kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Wanneer een van de ouders er niet meer regelmatig is, mist het kind een belangrijk hechtingsfiguur. Kinderen bij wie de hechting slecht is verlopen, lopen een verhoogd risico op problemen in uiteenlopende ontwikkelingsgebieden, zoals leren, een positief zelfbeeld en het aangaan van vriendschappen en relaties. Omgangsregeling baby's en peuters Gehechtheid van ouders en kinderen | ISBN 9789031318148 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Goedgehecht, informatie over verstandelijke beperking en hechting stoornis. Gehechtheid Hechting; hechtingstoornis; samenwerking met alle betrokkenen. Ontwikkelingsachterstand. Werken met de Driehoek. Hechtingsproblematiek. Verstandelijk gehandicapten. Mensen met een verstandelijke beperking.VN vertelpunt. Ingrid Mispelblom Beyer. Met Zorg Geschreven. Oorzaken Allesbepalend voor een goede gehechtheid is de interactie tussen kind en opvoeder. Een gehechtheidsrelatie heeft als kenmerk veiligheid. Daarom kan het ontbreken van veiligheid ten grondslag liggen aan het ontstaan van gehechtheidsproblemen. Een ouder moet zich kunnen inleven in wat een kind voelt en nodig heeft. Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van problematische […] Kinderen van verslaafde ouders of ouders met psychische problemen, kinderen die veel scheidingen hebben meegemaakt en kinderen uit kindertehuizen zijn relatief vaak onveilig gehecht. Daarom komen hechtingsproblemen relatief veel voor bij adoptie - en pleegkinderen ; soms zelfs zodanig dat sprake is van een reactieve hechtingsstoornis ....

INFORMATIE

AUTEUR
M H Van Ijzendoorn
DIMENSIE
12,52 MB
BESTANDSNAAM
Gehechtheid van ouders en kinderen.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe be loeden jeugdervaringen van ouders de gehechtheidsrelatie met hun kinderen? Deze vraag vormt het thema van dit boek. De auteur beschrijft en analyseert de ontwikkelingen in de gehechtheidstheorie van de afgelopen tien jaar. Het accent ligt hierbij op de studie van intergenerationele overdracht van gehechtheid op het niveau van groepen en gezinnen.Verder wordt aandacht besteed aan de overdracht van negatieve jeugdervarin-gen zoals afwijzing, overbescherming, verwaarlozing en mishandeling. In uitgebreide gevalsbeschrijvingen komen ouders aan het woord over hun eigen kinderjaren en wordt vervolgens de band met hun kinderen beschreven.Het boek is bestemd voor hulpverleners in de klinische en ontwikkelings-psychologie, kinderpsychiatrie, voor (gezins)therapeuten, professionele opvoe-ders en voor studenten HBO/WO in de studierichtingen welzijns- en jeugdwerk.

Wil je het boek lezen?Gehechtheid van ouders en kinderen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M H Van Ijzendoorn. Lezen Gehechtheid van ouders en kinderen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN