Raad voor vergunningsbetwistingen

Raad voor vergunningsbetwistingen - Annelies Maes | Nextbestfoodprocessors.com

... en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende ... Raad Voor Vergunningsbetwistingen - Pdf ... ... De aangebrachte procedurele veranderingen spitsen zich vooral toe op de Raad voor Vergunningsbetwistingen en in mindere mate op het Milieuhandhavingscollege. Wij lichten de vernieuwingen van het decreet van 9 december 2016 met betrekking tot de procedure voor de RvVb hierna toe. 1. Raad voor vergunningsbetwistingen. Het station van Hansbeke op de lijn Gent-Brugge wordt gesloopt voor de aanleg van e ... Raad voor Vergunningsbetwistingen - Wikipedia ... . 1. Raad voor vergunningsbetwistingen. Het station van Hansbeke op de lijn Gent-Brugge wordt gesloopt voor de aanleg van een derde en vierde spoor. Er is een aanvraag voor de sloop afgeleverd. Wij hopen met deze petitie het tij te keren. EIS 1: 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0213 van 29 mei 2012 in de zaak 1112/0177/A/2/0144 In zake: 1. de heer mevrouw... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Cies GEYSEN kantoor houdende te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan verzoekende partijen tegen: de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN verwerende partij I. VOORWERP ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0410 van 23 juli 2013 in de zaak 1112/0702/A/4/0676 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN verwerende partij I. VOORWERP VAN DE VORDERING De vordering, ingesteld met een aangetekende brief van 30 mei 2012 en geregulariseerd met een aangetekende brief van 25 juni 2012 ... De Raad voor Vergunningsbetwistingen werd pas operationeel op 30 november 2009, omdat de publicatie van het Reglement van orde over deze Raad pas die dag in het Belgisch Staatsblad. De Raad rond binnenkort dus pas zijn eerste werkingsjaar af. Een jaar waarin ze uitspraken deed over beroepen ingesteld tegen vergunningsbeslissingen ... Tegen beslissingen van de Raad kan administratief cassatieberoep bij de Raad van State worden ingesteld. Wenst u beroep in te stellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen tegen een beslissing inzake verleende of geweigerde vergunningen, dan kan u hiervoor steeds contact met ons opnemen. 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0753 van 4 november 2014 in de zaak 1213/0605/A/4/0566 In zake: de bvba M.D.R.-PROJECTS bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Frank VAN VLAENDEREN kantoor houdende te 9000 Gent, Krijgslaan 47 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van OOST-VLAANDEREN verwerende partij I. VOORWERP ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1030 van 3 mei 2016 in de zaak 1112/0848/A/1/0762 In zake: de... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Christian LEMACHE kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van LIMBURG bijgestaan en vertegenwoordigd door: de heer ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0091 van 14 maart 2012 in de zaak 2010/0521/A/4/0490 In zake: 1. de heer de heer de heer de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Kris WAUTERS kantoor houdende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131 bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan verzoekende partijen tegen: de deputatie van de provincieraad van LIMBURG ... De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd voor de 90 en 68 meter hoge 'Queen Towers' aan het station... 12/03/16. Procedure blokkeert start werken N9. 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0230 van 14 mei 2013 in de zaak 2010/0600/A/2/0559 In zake: de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Paul AERTS kantoor houdende te 9000 Gent, Coupure 5 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de ... 1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0031 van 20 januari 2015 in de zaak 1213/0788/A/4/0746 In zake: de cva GOFRA bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Stijn VERBIST en Pieter THOMAES kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 51 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN verwerende partij I ... Raad voor Vergunningsbetwistingen . 12/05. Remostort verliest twee vergunningen in week tijd: "Uitbreiding wordt zo heel moeilijk ... Raad voor Vergunningsbetwistingen verliest rechtsmacht na dagvaarding voor de bevoegde vrederechter - Raad voor Vergunningsbetwistingen is zonder rechtsmacht om de vernietiging van een onteigeningsmachtigingsbesluit uit te spreken. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.. Sinds 1 januari 2002 zijn in België de gewesten bevoegd voor de lokale besturen, inclusief ... Raad voor Vergunningsbetwistingen te komen.1 Hoewel die proble...

INFORMATIE

AUTEUR
Annelies Maes
DIMENSIE
4,59 MB
BESTANDSNAAM
Raad voor vergunningsbetwistingen.pdf

OMSCHRIJVING

Raad voor vergunningsbetwistingen

Wil je het boek lezen?Raad voor vergunningsbetwistingen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Annelies Maes. Lezen Raad voor vergunningsbetwistingen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN