Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018

Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 - F.L. Martens | Nextbestfoodprocessors.com

...salaris. Echter, mensen met een Wsw-indicatie die per eind 2014 op de wachtlijst stonden, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet ... Participatiewet en de WWB maatregelen: een overzicht | Movisie ... . De gevolgen voor bijstandsgerechtigden van de Participatiewet. 1 Januari 2018 : Jongerennormen (art. 20, eerste lid), zonder kinderen - alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 243,52: € 244,91 - gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 487,04: € 489,82 Op een aanvraag of een bezwaarschrift dat vóór 1 januari 2018 is ingediend en waarop op die datum nog niet is beslist, wordt beslist met toepassing van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2016. In de Participatiewet is de vrij te laten vermogensgrens voor 2019 vastgesteld voor: • Gehuwd/ samenwonend of alleenstaande ouder € 12.2 ... bol.com | Participatiewet tekstuitgave juli 2015 ... ... . In de Participatiewet is de vrij te laten vermogensgrens voor 2019 vastgesteld voor: • Gehuwd/ samenwonend of alleenstaande ouder € 12.240,-• Alleenstaande € 6.120,-• Woont u in uw eigen (koop)huis, dan mag er niet meer dan € 51.600,- eigen vermogen in dit huis zitten. (Normbedragen per 1 januari 2019) Kostendelersnorm...

INFORMATIE

AUTEUR
F.L. Martens
DIMENSIE
12,92 MB
BESTANDSNAAM
Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018.pdf

OMSCHRIJVING

Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 1e druk is een boek van F.L. Martens uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012401784 Deze uitgave is bedoeld voor gemeenteambtenaren en iedereen die te maken heeft met verlening van bijstand, werkloosheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling. In deze tekstuitgave treft u de geheel nieuwe tekst aan van de Participatiewet en de volgende bijbehorende relevante besluiten en regelingen:* Besluit Participatiewet;* Besluit taaltoets Participatiewet;* Besluit loonkostensubsidie Participatiewet;* Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;* Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998;* Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ;* Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;* Boetebesluit socialezekerheidswetten;* Besluit advisering beschut werk;* Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ;* Regeling uitzondering inlichtingenplicht;* Regeling loonkostensubsidie Participatiewet;* Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende;* Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;* Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet;* Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2018;* Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet;* Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Wil je het boek lezen?Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F.L. Martens. Lezen Participatiewet. Tekstuitgave januari 2018 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN