Cytologie & histologie

Cytologie & histologie - Patrick Calders | Nextbestfoodprocessors.com

...zelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen ... Cytologie — Wikipédia ... . Ingezonden materiaal komt vanuit ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (klinieken) en huisartsen. Cytologie. Cytologisch onderzoek wordt verricht op: lichaamsvochten, bijvoorbeeld urine of vocht in de buikholte; afstrijkjes van slijmvliesoppervlakken, bijvoorbeeld van de baarmoederhals; geïsoleerde cellen of celgroepen die via een punctie met een dunne, holle naald uit een orgaan of gezwel gezogen worden; Het cytologisch laboratorium verwerkt het celmateriaal via de 'Liquid Based ... Op de afdeling Histologie komt weefselmateriaal ... Cytologie - UMCG ... ... Op de afdeling Histologie komt weefselmateriaal binnen dat door huisartsen en medisch specialisten is afgenomen. In de meeste gevallen gaat het om kleine stukjes lichaamsweefsel (biopten), maar soms betreft het hele organen of lichaamsdelen. Histologie vs Cytologie . Elk organisme op aarde bestaat uit een cel of verzameling van cellen behalve virussen. Cel wordt gedefinieerd als de kleinste structurele en functionerende eenheid van een organisme. Een groep cellen die een gemeenschappelijke functie uitoefent en dezelfde oorsprong heeft, heet een weefsel. Cytologie (řecky kytos - buňka + lat. logos - věda), též buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk.To zahrnuje anatomii buněk a (organel a dalších struktur), jejich fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu, jemuž náleží, a především pak buněčný cyklus, dělení a smrt buňky.. Cytologie je jen jedním z biologických ... Cytologie is echter geen vervanging van histologie! Tips. Gebruik bij aspiratie een passend vacuüm, niet te hoog en aspireer in meerdere richtingen vanuit de massa. Breng kleine hoeveelheden aspiraat voorzichtig en met weinig druk op het objectglas. Onder anatomie verstaat men de kennis en de bouw van het menselijk lichaam. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels en deze weefsels bestaan op hun beurt weer uit cellen. De leer van de bouw en functie van weefsels is de histologie. De cytologie bestudeert de bouw en functie van de cellen. La cytologie (du grec cytos + logos : étude des cellules [1]) est l'étude des cellules isolées.Elle se différencie de l'histologie, qui est l'étude morphologique des tissus biologiques. Il s'agit de l'étude des cellules normales ou pathologiques (cytopathologie), ainsi que de leurs aspect morphologique ou biochimique.Après culture, frottis ou biopsie, étalement ou apposition sur une ... Uitslagen Histologie en Cytologie Uitslagen Histologie. Soort onderzoek Bewerkingstijd Uitslag; Biopten, cito* 1 dag: 1 werkdag na inzending: Biopten, routine FNAC van de schildklier wordt bij voorkeur verricht door iemand met ervaring (in de praktijk meestal een cytopatholoog, radioloog, internist-endocrinoloog of chirurg ) De cytologie wordt bij voorkeur beoordeeld door een patholoog met ruime ervaring in de schildkliercytologie en -histologie. Celmateriaal wordt verkregen via puncties en uitstrijken of uit lichaamsvocht zoals urine. Bij een punctie worden met een naald cellen uit een orgaan gezogen voor onderzoek. Bijvoorbeeld puncties uit een borstcyste. Cytologische stalen worden verder onderzocht d.m.v. de dunnelaagtechniek en na een PAP-kleuring microscopisch beoordeeld. Bij bepaalde vochten wordt er ook een celblok vervaardigd ... Histologie; Histologie. Bij de histologie worden de weefsels onder de microscoop onderzocht. Daarbij kunnen de cellen afzonderlijk worden beoordeeld, maar ook hun oorspronkelijke onderlinge relaties. ... Histologisch onderzoek vereist voor de afname vaak meer ingrijpende methoden dan cytologie. Eurofins Clinical Diagnostics Benelux. Visseringlaan 25, P.O. Box 1004 2280 CA Rijswijk, The Netherlands . [email protected] • www.eurofins-nmdl-lcpl.com. Tel +31(0)88 235 02 35 Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Cytologie , geschreven door Patrick Calders. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over kinesitherapie, histologie, revalidatie, patrick, ugent, calders, cytologie & Patrick. Cytologie betekent celleer. In het cytologisch laboratorium vindt onderzoek plaats op losse cellen. Deze cellen kunnen verkregen worden door afschrapen (denk aan baarmoederhalsuitstrijkjes), spontane lozing (onder andere cellen in urine), ophoesten (sputum) of door aanprikken met een dunne naald (orgaanpuncties). Analist Cytologie. De afdeling Pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek is opgebouwd uit vier sub units: cytologie, histologie, immunologie en moleculaire pathologie. In ons ziekenhuis ligt een sterk accent op de diagnostiek van maligne tumoren. Als analist cytologie werk je voornamelijk binnen de sub unit cytologie. cytologie • Kwalitatieve beoordeling, differentiatie 2. immunofenotypering • Beperkte immunofenotypering (uitsluiten hematologische maligniteit) 3. moleculaire diagnostiek • In overleg 4. cytogenetica • Chromosoomonderzoek d.m.v...

INFORMATIE

AUTEUR
Patrick Calders
DIMENSIE
10,86 MB
BESTANDSNAAM
Cytologie & histologie.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe cellen zijn opgebouwd en hoe ze functioneren los van elkaar of in een context van weefsels, organen of stelsels, is essentieel voor studenten in opleidingen die zich situeren in het brede veld van de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit boek focust op de verschillende delen van de cel, celmembraan, cytoplasma en kern, hoe ze zijn samengesteld en hoe ze functioneren, maar de klemtoon ligt op het functionele. Vanuit de functie kan dikwijls op een eenvoudige wijze de structuur en de interactie tussen cellen worden afgeleid. In het tweede luik (histologie) bespreekt de auteur de primaire weefels, epitheel, bind- en steunweefsel (met inbegrip van bindweefsel, kraakbeen, been, vetweefsel), spierweefsel en zenuwweefsel. Dit luik is essentieel als opstap naar de deelgebieden anatomie en fysiologie/fysiopathologie.>basisbegrippen van de samenstelling en functie van cellen>helder en duidelijk in beeld gebracht>voor studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Wil je het boek lezen?Cytologie & histologie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Patrick Calders. Lezen Cytologie & histologie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN