Teksten Wet Natuurbescherming

Teksten Wet Natuurbescherming - L. Boerema | Nextbestfoodprocessors.com

...ren en plantenVeel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan ... Beschermde soorten Wet natuurbescherming - Regelink ... ... . Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. De Wet natuurbescherming bevat specifieke regels voor de aanwijzing, het beheer en de bescherming van Natura 2000-gebieden, waaronder een groot aantal gebieden die als essentieel leefgebied dienen voor vogels.. Het belangrijkste rechtgevolg van de aanwijzing als Natura 2000-gebied is dat er een vergunningplicht geldt voor alle activiteiten die mogelijk schade kunnen toebrengen aan een gebied. Teksten Wet Natuurbescherming c.a. 2017 1e druk is een boek van Luuk Boerema uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ... Teksten Wet natuurbescherming c.a. - Editie 2018 door Luuk ... ... . Teksten Wet Natuurbescherming c.a. 2017 1e druk is een boek van Luuk Boerema uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012399500 Teksten Wet Natuurbescherming bevat de nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, dieren plantensoorten en houtopstanden zoals die geldt per 1 maart 2017. Wet natuurbescherming in Omgevingswet. In 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt straks richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen. De wet beschrijft onder meer het volgende: Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's). Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 oktober 2016, nr. WJZ / 16153443, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbesche...

INFORMATIE

AUTEUR
L. Boerema
DIMENSIE
4,28 MB
BESTANDSNAAM
Teksten Wet Natuurbescherming.pdf

OMSCHRIJVING

Teksten Wet Natuurbescherming bevat de teksten van de nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden zoals die geldt per 1 januari 2019. Om de uitgave actueel te houden wordt deze jaarlijks geactualiseerd. De Wet natuurbescherming is een kader voor de wettelijke bescherming van natuurgebieden, houtopstanden, planten en dieren. Deze bescherming wordt bereikt door het opnemen van een aantal verbods- en gebodsbepalingen. Tevens bevat de wet de mogelijkheid tot het verlenen van vergunningen, ontheffing of vrijstelling van deze verbods- en gebodsbepalingen. Aanvullend zijn regels gesteld in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. De opzet van dit boekje volgt grotendeels de opzet van het wettelijk stelsel. De wet staat voorop, daarna volgen het uitvoeringsbesluit en de ministeriële regeling die de wettekst aanvullen. Omdat de wet uitvoering geeft aan een aantal Europese en internationale natuurbeschermingsregelingen zijn ook deze opgenomen in de bundel, met de relevante bijlagen. De bundel vormt een goede aanvulling op het boek Natuurbeschermingsrecht en het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Wil je het boek lezen?Teksten Wet Natuurbescherming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur L. Boerema. Lezen Teksten Wet Natuurbescherming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN