TEELT VAN SNIJMAIS

TEELT VAN SNIJMAIS - J.A. Ir. Jong | Nextbestfoodprocessors.com

...erheid. Deze eigenschappen zijn van groot belang voor een rendabele (droogkosten) en bedrijfszekere teelt ... Vraag en antwoord - Barenbrug ... . De teelt van GPS is redelijk eenvoudig. Een goede zaaibedbereiding en een optimaal zaaitijdstip resul­ teren in een gewas dat snel sluit. Onkruid is dan geen probleem. Vogelvraat kan in GPS, net als in snij­ maïs, een hardnekkig probleem zijn. Het bepalen van het oogsttijdstip van GPS steekt krap, bij warm weer kan de korrel binnen een paar title = "Beperking van erosie bij de teelt van snijmais op veehouderijbedrijven", abstract = "In de periode 1999-2001 is in Zuid-Limburg onderzoek gedaan naar beperking van erosie bij de teelt van snijmaos na drijfmesttoediening in het voorjaar.", Vanggewas tussen twee teelten van snijmaïs Bij de teelt van snijmaïs in vruchtwisseling met gras/kl ... Vanggewas na maïs | RVO.nl | Rijksdienst ... .", Vanggewas tussen twee teelten van snijmaïs Bij de teelt van snijmaïs in vruchtwisseling met gras/klaver of luzerne komt in het eerste en tweede jaar na het ploegen van de zode een grote hoeveelheid stikstof vrij door mineralisatie. Met name in het eerste jaar na scheuren kan snijmaïs deze stikstof zelfs zonder extra bemesting niet volledig ... De drogestofopbrengst van snijmais geteeld in ruitzaai is dit jaar voor het eerst hoger dan die van de gangbaar... Op 11 dec 2018 In Rundveehouderij. ... Op de Veluwe krijgen veehouders steeds meer belangstelling voor het telen van snijmais in stroken, het... Op 5 mei 2015 In Rundveehouderij. Gangbare snijmais. Er zijn drie opties voor het telen van een verplicht vanggewas na gangbare snijmais op zand- en lössgrond: Direct na de oogst en uiterlijk op 1 oktober één van de volgende gewassen telen: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver. Voor het succes van snijmaïs zijn noemt het handboek een aantal verklaringen. Het is een gemakkelijk te telen gewas met een productie van constante kwaliteit. De hoge voedingswaarde (VEM-waarde) heeft een positief effect op de melkproductie. En met een hoge energie/eiwit-verhouding past snijmais goed in een rantsoen naast gras en graskuil. Snijmais wordt geteeld op akkerbouwgronden en toegepast als voedermiddel voor in de veehouderij. Toegevoegde waarde. De snijmais is een bron van. Teelt van snijmaïs - Lesmateriaal - Wikiwijs maken.wikiwijs.nl. We gaan de teelt van maïs in dit arrangement behandelen. Als voornaamste bron gebruiken we daarbij het Handboek snijmais. Maïsteelt heeft nog steeds toekomst, ondanks de negatieve effecten van de teelt op de afbraak van organische stof en de bodemkwaliteit. Dat stellen onderzoekers Nick van Eekeren en Theun Vellinga. Om emissies te beperken doen melkveehouders er volgens de Naar aanleiding van vragen en initiatieven starten we in het najaar een nieuwe proeftuin gericht op het vanggewas in snijmais. Het voorkomen van stikstofuitspoeling wordt vaak nog als enige basis en reden genoemd voor de teelt van een vanggewas....

INFORMATIE

AUTEUR
J.A. Ir. Jong
DIMENSIE
11,59 MB
BESTANDSNAAM
TEELT VAN SNIJMAIS.pdf

OMSCHRIJVING

TEELT VAN SNIJMAIS

Wil je het boek lezen?TEELT VAN SNIJMAIS in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.A. Ir. Jong. Lezen TEELT VAN SNIJMAIS Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN