Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg - M Echteld | Nextbestfoodprocessors.com

...tussen slaapdiensten en waakdiensten. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder ... Palliatieve Zorg Startpagina - Informatie en Links ... . Het betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok ... Palliatieve zorg - Kanker.nl ... . Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen die meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Om de kwaliteit van palliatieve zorg een forse impuls te geven en ervoor te zorgen dat aan de wensen en waarden van mensen in de laatste levensfase voldaan wordt, werd in 2017 het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland uitgebracht. Het vormt de basis voor de inrichting van palliatieve zorg in ... Hieronder vindt u de Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland. De symbolen geven aan waar een netwerk palliatieve zorg zich ongeveer bevindt. Door op zo'n symbool te klikken, wordt meer informatie over een Netwerk zichtbaar. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg (zorg in de laatste fase) in de betreffende regio. Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening,. door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. De zorg voor patiëntencategorieën waarin de palliatieve zorg nog niet als zodanig is gelabeld (bijvoorbeeld chronische hartfalen en nierfalen) worden een onderdeel van jouw expertise. De dilemma's die je kan tegen komen bij patiënten met bijvoorbeeld neurologische complicaties en de multiproblematiek bij de geriatrische patiënten zul je samen met je medestudenten kunnen bespreken. Palliatieve zorg Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg duurt soms dagen, soms weken en soms een jaar of langer. Het gaat dus niet alleen om zorg in de laatste weken of maanden van uw leven (dit heet ook wel de 'terminale' fase). U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Palliatieve zorg is de zorg die u krijgt als genezen niet meer mogelijk is. Het woord komt van het Latijnse 'pallium': 'mantel'. Het doel is dan ook dat de zorg u omringt als een mantel. Er is palliatieve zorg voor volwassenen, kinderen en speciale doelgroepen. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd en is van toepassing als iemand niet meer kan genezen. Laatste update: 12 december 2019 Over de beheerder Heeft u vragen of toevoegingen met betrekking tot de Palliatieve Zorg Startpagina, laat dan gerust ... Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie ofwel verzachting of verlichting, bij patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Dit kan thuis plaatsvinden, maar ook in een hospice, ziekenhuis of verpleeghuis. Palliatieve zorg heeft vaak de vorm van symptoombestrijding, bijvoorbeeld bij pijn, dyspnoe (benauwdheid), delier ... Palliatieve zorg is de zorg en hulp die mensen krijgen in de laatste fase van het leven. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat mensen een zo goed mogelijke tijd hebben en kwaliteit van leven houden. Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg aan mensen voor wie medisch gezien geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is gericht op het bestrijden van lichamelijke klachten, maar ook op het beperken van klachten op psychisch, sociaal en spiritueel nive...

INFORMATIE

AUTEUR
M Echteld
DIMENSIE
5,2 MB
BESTANDSNAAM
Palliatieve Zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Palliatieve Zorg 1e druk is een boek van M Echteld uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031364718 Mede door de voortschrijdende vergrijzing van de samenleving geniet de palliatieve zorgzorg voor ongeneeslijk zieken en hun naastentoenemende belangstelling. Voor een jong werkgebied als de palliatieve zorg is de ontwikkeling van goed wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Alhoewel Nederland en Vlaanderen uitstekend wetenschappelijk onderzoek produceren, blijkt deze kennis haar weg naar de werkvloer slecht te vinden. Dit boek wil een brug slaan tussen onderzoek en praktijk op het gebied van palliatieve zorg, door wetenschappelijk onderzoek van goede kwaliteit toegankelijk te maken voor professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Drie ntwintig Engelstalige, in wetenschappelijke vakbladen gepubliceerde artikelen zijn geselecteerd, vertaald in het Nederlands en in begrijpelijke taal opgeschreven in dit boek. Het is een zo breed mogelijke selectie van recente artikelen van Nederlandse en Vlaamse auteurs. De artikelen zijn onderverdeeld in vijf thema's: (1) problemen, (2) behandeling en zorg, (3) medische beslissingen rond het levenseinde, (4) beleid en plaats van zorg, en (5) zorg bij pasgeborenen en kinderen.Het boek is uniek in haar opzet en mag niet ontbreken in de boekenkast van iedereen die belangstelling heeft voor de beste zorg aan het levenseinde, zoals verpleegkundigen, huisartsen, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Wil je het boek lezen?Palliatieve Zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M Echteld. Lezen Palliatieve Zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN