Diversiteit in de school

Diversiteit in de school - David Mitchell | Nextbestfoodprocessors.com

... verschillen in niveau, tempo of interesses ... Kenniswerkplaats Diversiteit ... . Daar kun je als docent rekening mee houden wanneer je jouw lessen ontwerpt. Maar in een klas heb je met nog veel meer verschillen te maken. Denk aan opvoeding, cultuur en religie. Hoe je omgaat met die […] De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Lerarenopleiding TU Delft en de Erasmus Universiteit. Er wordt onderzoek gedaan naar diversitei ... Diversiteit in de school - David Mitchell | Boeken.com ... . Er wordt onderzoek gedaan naar diversiteit in de breedste vorm. Dit kwam omdat hun manier van rekenen niet overeenkwam met de manier die ze op school leerden. Hun kwaliteiten werden dus niet gewaardeerd door de leerkracht. Etnische minderheden in de VS De antropoloog John Ogbu heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van etnische minderheden in de Verenigde Staten. De themamiddag, die plaatsvond op de Haagse Campus Wijnhaven, startte met een twistgesprek tussen de Universiteit Leiden, de gemeente Den Haag en de stad. Onder leiding van Lyonne van Gaalen, namen Annemarie Thomassen (ICLON), Siela Ardjosemito Jethoe (Gemeente Den Haag/de Haagse Hogeschool), en Halil Ibrahim Karaaslan (docent Maatschappijleer), het thema 'Diversiteit in de Klas' onder de loep. Wil je nagaan in welke mate je als lid van de samenleving, toekomstige leraar, lerarenopleider of lerarenopleiding omgaat met diversiteit? Doe dan de screening!. Via het screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs - DISCO - kan je screenen in welke mate je als school of als leraar omgaan met diversiteit stimuleert ten aanzien van leerlingen, collega's, ouders en buitenschoolse partners. Diversiteit is een belangrijke factor achter die veranderingen. Organisaties zoeken steeds vaker diverse en gekwalificeerde mensen die weten wat er in de samenleving speelt en verbindingen kunnen leggen met verschillende groepen. De urgentie om vraagstukken van diversiteit in organisaties en de maatschappij op te lossen is groot. Leren omgaan met diversiteit in de maatschappij is ook een opdracht van de school én bovendien kan diversiteit de basis zijn van het leerproces. Het DIVA (DIVersiteit in Actie) stelt 6 didactische... De organisatie communiceert intern en extern bewust over haar streven naar diversiteit en de meerwaarde ervan. Culturele diversiteit is zichtbaar in woord en beeld; Communiceer een diversiteitvriendelijke cultuur naar buiten door o.a. te communiceren over de inzet van diversiteitmaatregelen en -instrumenten. Onderwijsplannen die de groeiende (super)diversiteit in de samenleving weergeven zijn één van de sleutelfactoren in de meer succesvolle onderwijssystemen op vlak van gelijke kansen. Etnische diversiteit op scholen hoeft niet te leiden tot spanning in de klas. Zo nemen klasgenoten van verschillende etniciteit het juist voor elkaar op als ze gepest worden. Dat concludeert Marianne Hooijsma uit onderzoek waarop zij 13 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur. Als mens spreekt van biodiversiteit, gaat het om de verschillende levensvormen, zoals soorten planten of dieren, binnen een ecosysteem. Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio....

INFORMATIE

AUTEUR
David Mitchell
DIMENSIE
9,15 MB
BESTANDSNAAM
Diversiteit in de school.pdf

OMSCHRIJVING

Diversiteit in de school 1e druk is een boek van David Mitchell uitgegeven bij Uitgeverij Pica. ISBN 9789491806964 De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit prikkelende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les te geven aan een grote verscheidenheid aan leerlingen. Om beter onderwijs te geven aan álle leerlingen, analyseerde hij de beste strategieën. Daarbij baseerde hij zich, net als in zijn bestseller Wat écht werkt, op de meest recente onderzoeken naar de effectiviteit van onderwijsbeleid en -methoden.Mitchell onderscheidt vijf belangrijke categorieën van diversiteit: sekse en seksuele identiteit; sociale klasse en sociaal-economische status; ras, etniciteit en cultuur; overtuigingen en religie; en achterstanden en handicaps.Hij stelt cruciale vragen die alle beleidsmakers, onderwijsprofessionals en studenten in overweging moeten nemen:* Hoe kan onderwijs ruimte bieden aan diversiteit en garant staan voor kansengelijkheid?* Waarom is die diversiteit zo belangrijk?* Welke invloed heeft de maatschappelijke drang naar cohesie en saamhorigheid op mensen die 'anders' zijn?* Wat zijn de culturele en historische opvattingen over onderlinge verschillen?* Moeten leerkrachten verschillen benadrukken, opheffen, verminderen of negeren?

Wil je het boek lezen?Diversiteit in de school in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur David Mitchell. Lezen Diversiteit in de school Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN