Interculturele competenties

Interculturele competenties - Patrick T.H.M. Janssen | Nextbestfoodprocessors.com

...tenties, trainen van handelen en reageren op basis van ontwikkelen eigen interculturele competenties ... ICOMs • Internationale Competenties ... .; In de training hebben we gekozen voor een combinatie van beide ... Deze internationale competenties zijn zeker niet de enige, echte internationale competenties: opleidingen kunnen de ICOM-velden uit het holistisch kader naar eigen goeddunken specifiëren in competenties of leeruitkomsten al naargelang de specifieke context van hun discipline en opleiding. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met 'de ander' verworven worde ... PDF Naar interculturele competentie- profielen in het ... ... . Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met 'de ander' verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren. In de theoretische benadering van meertalige competenties en interculturele mediation zullen we verschillende begrippen van bemiddeling behandelen. Interculturele competenties Kijkend naar de wereldwijde top 10% van de best presterende bedrijven zoals Shell, Heineken, Tommy Hilfiger of Alibaba, dan valt één ding op: ze werken allemaal met multiculturele teams. Studies over het belang van de aandacht voor interculturele communicatie in het vreemdetaalonderwijs (o.a. Byram, 1997, Stadler, 2011) benadrukken de dringende behoefte aan een sterker accent op de integratie van interculturele competentie in de taalverwerving: een cruciaal element voor de toekomst van taalonderwijs en zijn vormende rol voor de toekomstige wereldburgers. De taal van het land spreken is niet voldoende om in een andere cultuur te kunnen communiceren. Op de hoogte zijn van de daar geldende normen, waarden en gedragscodes is minstens zo belangrijk. Je kunt jezelf flink wat flaters en misstappen besparen en een soepele omgang met anderen bevorderen door je van culturele verschillen bewust te zijn, ze te respecteren en je communicatie hierop aan te ... In de fase van de aanpassing vindt interculturele competentie plaats: men is in staat om zich te verplaatsen in het systeem van waarden en normen van een andere cultuur. Men kan die cultuur evalueren vanuit het referentiekader van die cultuur. Men kan ook het eigen gedrag aanpassen aan het systeem van waarden en normen van die andere cultuur. Interculturele competenties worden daarom steeds belangrijker voor zowel docenten als studenten. Internationale mobiliteit wordt gestimuleerd, maar waarom? En wat verstaan we onder een 'intercultureel competente student'? "Omgaan met culturele verschillen. Wij bereiden studenten voor op de internationale arbeidsmarkt." - Zadkine - Cursussen interculturele competentie op maat kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek brengen we uw vraag zorgvuldig in kaart. Interculturele competenties Dit USO-project richt zich op de bevordering van interculturele competenties van studenten, docenten en staf van de UU. Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het cursusaanbod voor studenten, en aan de professionalisering van docenten en ondersteunend personeel. Interculturele Competentie: Interculturele Competentie: Een vak apart W. Shadid, Leiden, mei 2010 Inleiding In deze korte uiteenzetting wordt aandacht besteed aan het onderwerp interculturele competenties waarop de laatste tijd en . Nadere informatie...

INFORMATIE

AUTEUR
Patrick T.H.M. Janssen
DIMENSIE
8,32 MB
BESTANDSNAAM
Interculturele competenties.pdf

OMSCHRIJVING

- Definieert op heldere en overzichtelijke wijze wat cultuur is;- met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, zienswijzen en met praktische modellen;- bevat een duidelijk en stevig theoretisch kader.Het nieuwe boek Interculturele competentie leert studenten wat cultuur eigenlijk inhoudt, vanuit een stevig theoretisch kader. Studenten kunnen na bestudering van dit boek goed in verschillende culturen functioneren.Interculturele competentie belicht aan de hand van basisbegrippen als waarde, rol, comfortzone, betekenis en context wat cultuur is. Het boek gaat in op de ontstaansgeschiedenis en reikt diverse modellen aan om cultuur mee te begrijpen en in te kaderen. Vervolgens wordt de theorie verbonden aan de praktijk. Het boek licht bijvoorbeeld toe hoe om te gaan met interculturele conflicten. Na bestudering van dit boek kunnen studenten zich in verschillende culturen staande houden, met een open blik. Interculturele competentie is uitermate geschikt voor internationaal georiënteerde opleidingen, zoals Economie, Bedrijfskunde en Human Rescource Management, maar zeker ook voor opleidingen zoals Social Work, Lerarenopleidingen en de Hotelschool. Het boek is ook beschikbaar als e-book.Online ondersteuningStudenten vinden op de ondersteunende website toetsen met feedback, studieadvies, een begrippentrainer en -test, uitwerkingen en antwoorden, figuren en handige weblinks. Voor docenten staan er uitwerkingen, collegesheets en Toets-op-maat. Ook hebben zij toegang tot de content van het studentendeel.Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.Over de auteur:Patrick Janssen is docent interculturele communicatie aan de Hogeschool Tio. Vanuit zijn eigen onderneming JungleManagers verzorgt hij onder meer workshops, coacht hij medewerkers en coördineert hij projecten. Eerder werkte hij als consultant bij CREM BV en BuildDesk Group.

Wil je het boek lezen?Interculturele competenties in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Patrick T.H.M. Janssen. Lezen Interculturele competenties Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN