De Romantiek

De Romantiek - Rüdiger Safranski | Nextbestfoodprocessors.com

...r vrijheid en kreeg de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen ... Romantiek - stijlkenmerken - Digischool ... . Wat de amateuristische muziekbeoefening betreft is er sprake van een uitgebreid netwerk voor huismuziek (vocaal en instrumentaal). Deze eeuw wordt in de kunst- en cultuurgeschiedenis de periode van de Romantiek genoemd. In het eerste deel van de negentiende eeuw wordt de muziek vooral beïnvloed door de Duitse Romantiek in de literatuur. romantiek In de muziek omvat de romantiek 19de-eeuwse componiste ... Romantiek (literatuur) - Wikipedia ... . romantiek In de muziek omvat de romantiek 19de-eeuwse componisten als Mendelssohn, Schumann, Chopin, Wagner, Berlioz, Liszt, maar ook Brahms. De periode strekt zich uit tot ver in de 20ste eeuw en was een reactie op een overmatige nadruk op de rede in de kunst. De romantiek Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond er in Europa een nieuwe stroming, de romantiek. De romantiek was een aanval op het classicisme en had niet veel te maken met de term waarmee wij het woord romantisch vandaag de dag associëren. Een romanticus gebruikt altijd zijn gevoel en niet zijn ratio. Hij denkt in extremen. ROMANTIEK (1800-1850) Samenleving Door de industriële revolutie, die in deze periode plaatsvond, ontstonden er grote verschillen in de samenleving: kinderen moesten vaak in mijnen het werk van volwassenen doen, om geld te verdienen, want anders hadden ze thuis niet genoeg. Neoromantiek in de muziek (1850-1950) In de muziek werd de term neoromantiek al sinds halverwege de 19e eeuw gebruikt voor bepaalde trends in de Europese muziek. Meestal wordt deze muzikale stijlperiode echter aangeduid als 'hoge' romantiek (of hoogromantiek), waaruit tegen de eeuwwisseling de late romantiek (ook wel postromantiek genoemd) voortvloeide. De periode van eind achttiende eeuw tot en met de negentiende eeuw wordt aangeduid met de term Romantiek. In deze tijd komt de subjectieve beleving centraal te staan, als reactie op de Verlichting waarin de ratio centraal staat. Architecten uit de romantiek hadden heimwee naar het verleden. Daarom verwerkten ze oude bouwstijlen in hun gebouwen. Zo ontstonden het neoclassicisme en de neogotiek, bijvoorbeeld. De Romantiek is als een mooi meisje, zo zei Hecker, maar er zweeft een helse trek om haar lippen. Ze sleept haar slachtoffers mee naar de afgrond, haar zoete tonen worden addergesis. Dit is een overdreven beeld van de Romantiek als een kunststroming die zich zou kenmerken door destructie, waanzin, overdrijving en streven naar het onmogelijke. De Romantiek is de periode 1750-1850 na Christus. In deze periode ging het vooral om de emotie in de kunstwereld. Het is dan ook niet vreemd dat de meeste bekende personages uit de Romantiek componist, schrijver of dichter waren. Literatuur: De Romantiek In dit artikel de Romantiek als literaire stroming in Europa. Ik verdeel het artikel in drie delen: De universele Romantiek, de zwarte romantiek en de nationalistische romantiek. Van elke deelstroming volgen voorbeelden en uitleg wat het precies is. De universele romantiek Subliem Deze stroming richt zich sterk op de ... De melodievoering in de Romantiek wordt gekenmerkt door brede melodische bogen die leiden naar een climax of een rustpunt. Al dan niet sequensmatige motiefherhalingen, crescendo en decrescendo, ritenuto en accelerando, fortissimo tegenover pianissimo spelen daarbij een belangrijke rol. De Romantiek is één van de boeiendste tijdsgewrichten uit de geschiedenis van de westerse filosofie. De ideeën en concepten die in deze periode gelanceerd werden hebben tot op vandaag een onuitwisbare invloed. Rüdiger Safranski gaat tot de kern van deze periode. Hij definieert De Romantiek, zo verklapt ook de ondertitel, als typisch Duits. ROMANTIEK. Kenmerkend is de afwijzing van het rationele van het Classisisme.Tijdens de Romantiek werd de subjectieve ervaring als uitgangspunt genomen. Hierdoor kwamen introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding centraal te staan. De romantiek manifesteerde zich in alle takken van kunst. De dood werd begeerlijk en zelfmoord een natuurlijk gevolg van inkeer. In het buitenland gelden de Engelse dichter Gordon Lord Byron, de Amerikaan Edgar Allan Poe, de Duitse schrijvers Heinrich von Kleist en E.T.A. Hoffmann als vertegenwoordigers van de zwarte Romantiek. Byron heeft de `byronic hero' geschapen. De eerste periode ...

INFORMATIE

AUTEUR
Rüdiger Safranski
DIMENSIE
4,42 MB
BESTANDSNAAM
De Romantiek.pdf

OMSCHRIJVING

Na zijn veelgeprezen boek Friedrich Schiller of de uitvinding van het Duitse idealisme richt Rüdiger Safranski zich nu op de andere grote geestelijke stroming rond 1800: de Romantiek. Hij beschrijft het tijdperk van Schlegel, Tieck, Novalis, Fichte, Schelling, Eichendorff en E.T.A. Hoffmann. Een tijdperk van losgeslagen genieën die vol verlangen en met de nodige ironie op weg gaan naar het grenzeloze en het geheimzinnige. De Romantiek was een voortzetting van de religie met esthetische middelen. Of, zoals Novalis het verwoordde: zij was de poging ''aan het banale een verheven betekenis, aan het gewone een geheimzinnig aanzien, aan het bekende de waardigheid van het onbekende, aan het eindige een schijn van oneindigheid te geven''. Aan het tijdperk van de Romantiek kwam onvermijdelijk een einde. Maar het romantische leeft voort: als geesteshouding in de poëzie, in de muziek, in de fi losofi e, in het alledaagse leven en niet in de laatste plaats ook in de politiek. Dat is het tweede verhaal dat Safranski vertelt over de ontwikkeling an het romantische tot op de dag van vandaag. Hij gaat ia Heine, Wagner, Nietzsche en Mann in op de onrust van de jaren twintig, en gaat ook het misbruik van romantische motieven door het nationaalsocialisme niet uit de weg. Safranski eindigt bij de romantische kant van de beweging van ''68 met de vraag: hoeveel romantiek verdraagt de politiek

Wil je het boek lezen?De Romantiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rüdiger Safranski. Lezen De Romantiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN