Het zand in de machine

Het zand in de machine - B.J. Schueler | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
B.J. Schueler
DIMENSIE
6,10 MB
BESTANDSNAAM
Het zand in de machine.pdf

OMSCHRIJVING

De bestuursrechtelijke rechtsbescherming levert een waardevolle bijdrage aan de versterking van de positie van de individuele burger tegenover de machtige overheid. Maar ongebreidelde groei van de rechtsbescherming belast op den duur de relaties tussen mensen, bedrijven en instellingen in de samenleving teveel en tast het maatschappelijk draagvlak van de bestuursrechtspraak aan.Beheersing gaat niet zonder beperking van de rechtsbescherming. Omdatrigoureuze ingrepen teveel schade aanrichten in het wankele evenwicht tussen bestuur, wetgever, rechter en burgers, is een behoedzame heroverweging van het bestaande systeem van rechtsbescherming noodzakelijk. In deze rede wordt een lans gebroken voor een bestuursrechtelijke 'relativiteitseis' en voor de erkenning van de 'eigen verantwoordelijkheid van de burger'.

Wil je het boek lezen?Het zand in de machine in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B.J. Schueler. Lezen Het zand in de machine Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN