Emotieregulatietraining

Emotieregulatietraining - T.M. Van Gemert | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
T.M. Van Gemert
DIMENSIE
3,94 MB
BESTANDSNAAM
Emotieregulatietraining.pdf

OMSCHRIJVING

Emotieregulatietraining 1e druk is een boek van Tonny van Gemert uitgegeven bij Boom Cure & Care. ISBN 9789085067306 EmotieregulatietrainingEen trainingsprogramma voor adolescenten met emotieregulatieproblemenAuteurs: T. van Gemert, J. Ringrose, H. Wiersema & H. SchuppertHet protocol voor emotieregulatietraining (ERT) beschrijft een training bestaande uit 17 zittingen en is bestemd voor (groeps)behandeling van jongeren van 14 tot en met 18 jaar, die moeite hebben met het reguleren van hun gedrag. Ze komen hierdoor regelmatig in de problemen en doen vaak een groot (emotioneel) app l op hun omgeving en op de hulpverlening. Hun stoornis uit zich bijvoorbeeld in relationele problemen, het snel in conflict raken, een moeizaam verlopende schoolgang, zelfbeschadigend gedrag of su cidale neigingen. Het doel van de training is emoties en gedrag beter onder controle te leren krijgen.De training is sterk gericht op bewustmaking van eigen keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Ze bestaat uit de volgende onderdelen, die meerdere sessies kunnen beslaan: uitleg over emotieregulatieproblemen, aanleren van emotieregulatievaardigheden, zelfkennis en leefstijlontwikkeling. Gedurende de training wordt tevens aandacht besteed aan verschillende ontspanningsoefeningen en afleidingstechnieken. Na de derde sessie is er een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen van de jongeren.

Wil je het boek lezen?Emotieregulatietraining in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.M. Van Gemert. Lezen Emotieregulatietraining Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN