Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen - Katrijn Gijsel | Nextbestfoodprocessors.com

...visie op schoolspeelplaatsen door Katrijn Gijsel; Tine Vanfreachem, EAN 9782509030139 ... Projectoproep groene schoolspeelplaatsen - Duurzame ... ... . Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer ... werd via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten een 'Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen' uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico's, migratie en diversiteit. Het project 'Pimp je Speelplaats' is een samenwerking tussen MOS, ANB en GoodPlanet ... Pimp je speelplaats ... . Het project 'Pimp je Speelplaats' is een samenwerking tussen MOS, ANB en GoodPlanet. Doel is om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. Hun boek 'een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen' is opgebouwd vanuit acht kansen voor een groene schoolspeelplaats... Een adviesgroep van experten boog zich in 2015 over het vraagstuk 'Hoe ziet de kwaliteitsvolle speelplaats van de toekomst er uit?' en schreef 'De Toekomstvisie van de schoolspeelplaats'. In dit document vind je een hele brede verzameling van argumenten, beheertips en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Speelplaatsen zijn een belangrijke speelplek voor kinderen, of een rust- en hangplek voor jongeren. Buitenruimten worden ook meer en meer actief ingezet in het lesgebeuren: een buitenklas, een moestuin, dieren op school enz. Scholen hebben, al dan niet via hun MOS-beleid, speelplaatsen deels omgevormd tot groenere plekken. Zo krijgt groen en milieueducatie naast de 2 INHOUDSOPGAVE 1 VOOrwOOrD — 1 2 INlEIDING — 3 3 AcHtErGrOND — 4 4 tOEkOmStVISIE OP tOErISmE 2025 — 5 5 AGENDA VOOr DE tOEkOmSt — 6 5.1 INtErN bEHEEr — 7 5.2S AmENwErkINGSPArtNErS — 9 5.3 HOErIStEt tIScH PrODUct — 10 5.3.1Vervoer — 10 5.3.2Verblijf — 11 5.3.3 Vermaak — 12 5.4k lANtENcOmmUNIcAtIE — 12 6 AAN DE SlAG — 14 1 1 Inhoudstafel 1. Kader... 4 De Toekomstvisie samengevat in acht streefpunten Achterliggende argumentatie en informatie Rijk aan variatie voor ieders welbevinden ARGUMENTEN AANDACHTSPUNTEN VOOR INRICHTING EN BEHEER INSPIRERENDE VOORBEELDEN OF PRAKTIJKSUGGESTIES Een kans op dagelijks contact met de natuur ARGUMENTEN AANDACHTSPUNTEN VOOR INRICHTING EN BEHEER INSPIRERENDE VOORBEELDEN OF ... De Toekomstvisie samengevat in acht streefpunten. Acht streefpunten voor kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaatsen 1. Rijk aan variatie, elk kind/jongere vindt er zijn plek en voelt er zich goed Op een gevarieerde en groene speelplaats voelen leerlingen zich gelukkiger dan op een klassieke grijze Met een brede communicatie, een 'pimpnetwerk' en via sociale media willen de Pimp-partners bovendien het debat en het enthousiasme rond dit thema aanzwengelen. Tegelijk werkt een brede overleggroep aan een afgestemde toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen in Vlaanderen. Een achtergronddocument (vanaf pagina 21) met de uitkomsten van een literatuurstudie op de belangrijkste thema's van deze Toekomstvisie en een procesbeschrijving hoe de Toekomstvisie tot stand is gekomen. Dit achtergronddocument is ook beschikbaar op de websites van LHV en NHG. Een Amsterdamse toekomstvisie biedt een gedeeld verhaal over welke toekomst we voor deze stad voor ons zien en vanuit welke waarden en principes we samenwerken. In een crisis, hoe vervelend ook, ontstaan mogelijkheden voor verandering en vernieuwing. "Never waste a good crisis" zei Churchill na de Tweede Wereldoorlog. Deze toekomstvisie en veranderagenda gaan over u. En over ons. De basis voor deze toekomstvisie is een grondige inventarisatie van bestaand onder-zoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie in Nederland. Deze visie en agenda kunt u lezen als manifest, geschreven In 2030 vindt het beroepsonderwijs plaats in regionale innovatiecentra. Er bestaan geen schooljaren en geen diploma's meer. Er is een nieuw verdienmodel en concurrentie is niet meer nodig. Ziedaar de contouren van een door het ministerie ontwikkelde toekomstvisie op het mbo. Het ministerie van Onderwijs is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een … De komst van 'slimme' led-verlichtingssystemen op de domoticamarkt biedt allerhande toepassingsmogelijkheden. Tweakers bekijkt een aantal van die systemen. Nadat Samsung vorig jaar op de IFA een complete 8ktv-line-up toonde was de geest uit de fles; de toekomst va...

INFORMATIE

AUTEUR
Katrijn Gijsel
DIMENSIE
12,86 MB
BESTANDSNAAM
Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen.pdf

OMSCHRIJVING

"Pimp je speelplaats' is een initiatief van Argus, Cera, GoodPlanet, KBC, Klasse en de Vlaamse overheid waarbij 67 scholen gedurende drie edities financiële, communicatieve en inhoudelijke ondersteuning krijgen om hun speelplaatsen boeiend en natuurrijk in te richten. Via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten werd een 'Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen' uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico's, migratie en diversiteit. Katrijn Gijsel schreef de eerste versie van de toekomstvisie. Tine Vanfraechem van GoodPlanet legde er de laatste hand aan voor de uitgave van dit boek.

Wil je het boek lezen?Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Katrijn Gijsel. Lezen Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN