Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie

Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie - J.C. Zwemstra | Nextbestfoodprocessors.com

...ijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel Request PDF | On Jan 1, 2010, Joke Harte and others published Boekbespreking: Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie; Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie ... Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) ... ... Compra Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie: een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) geeft speciale zorg aan gedetineerden met een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Het gevangeniswezen streeft naar ... bol.com | Psychiatrische zorg in en aansluitend aan ... ... . SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) geeft speciale zorg aan gedetineerden met een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Het gevangeniswezen streeft naar kwalitatief hoogstaande zorg in deze PPC's en naar een goede aansluiting op de zorg in de ggz-instellingen na detentie. Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg Psychiatrische patiënten in gevangenissen en Huizen van Bewaring het lijkt een combinatie die niet bij elkaar past. JanCees Zwemstra: Vrijdag 9 oktober, 14.15 uur, Tilburg, aula UvT Titel proefschrift: Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie. Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg.Promotoren Prof.dr. T.I. Oei, hoogleraar forensische psychiatrie en dr. P.J.A. van Panhuis. Semantic Scholar extracted view of "Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie : Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg" by Jacomien Zwemstra De PPC's leveren hiermee een bijdrage aan het verminderen van het recidiverisico en zorgen voor continuïteit van psychiatrische zorg. Gedurende opname op een afdeling wordt de gedetineerde in detentie gediagnosticeerd, gestabiliseerd en gemotiveerd tot verdere behandeling binnen het PPC of binnen de reguliere GGZ indien dat nodig en mogelijk is. Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie: Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg By J.C. Zwemstra Publisher: Wolf Legal Publishers Noté /5: Achetez Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie: een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg de Zwemstra, J.C.: ISBN: 9789058504579 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Review of the book Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie; Een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg, Zwemstra, J.C. Psychiatrische ziektebeelden Wat vertoont mijn medewerker, collega, leerling toch een opvallend merkwaardig gedrag. Is dit pluis of niet pl… In-company / Maatwerk group Maximaal 12 personen kunnen deelnemen aan deze training. conclusie De verschillen en de overeenkomsten tussen de forensische en de reguliere psychiatrische zorg en het belang van het slaan van een brug tussen beide werkvelden zullen besproken zijn. Literatuur. Zwemstra, J.C. (2009). Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie. Nijmegen: Wolf Publishers. Meer dan de helft van de mensen die hulp krijgt van de 7 x 24-uurs crisisdiensten zijn recidivisten of patiënten met een chronische psychiatrische stoornis. Op het moment dat de... Aansluitend op de detentie nemen de geestelijke gezondheidszorg, tbs-instellingen of anderen die over. Behalve zorg voor de gezondheid van psychisch gestoorde gedetineerden, heeft psychiatrische zorg in gevangenissen ook als doel te voorkomen dat zij na vrijlating opnieuw in de fout gaan. PI Vught en vier andere Nederlandse gevangenissen hebben ... Het NIFP helpt de justitiële inrichtingen bij het stellen van kaders voor psychische zorg. Daarnaast heeft het NIFP psychiaters in dienst die zorg leveren in de justitiële inrichtingen en zijn de directeuren Zorg en Behandeling voor de penitentiair psychiatrische centra aan het NIFP verbonden. Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie; een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg. Nijmegen: Wolf Legal Publishers 5 Voorbeelden zijn het beleidskader- en uitvoeringsprogramma 'Opvang, Wonen en Herstel 2017-...

INFORMATIE

AUTEUR
J.C. Zwemstra
DIMENSIE
9,66 MB
BESTANDSNAAM
Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie.pdf

OMSCHRIJVING

Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentieEen onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorgPsychiatrische patiënten in gevangenissen en Huizen van Bewaring het lijkt een combinatie die niet bij elkaar past. Toch bevinden zich in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen, zoals blijkt uit onderzoek, veel psychiatrische patiënten. Een gelijksoortig beeld doet zich voor in de meeste westerse landen. Ook historisch is er altijd (een wisselende mate van)overlap geweest op de grensvlakken van psychiatrie en Justitie. Enerzijds wil de samenleving recht doen aan de stoornissen waaraan deze patiënten lijden, anderzijds aan de sancties die hen door de strafrechter werden opgelegd. Die sancties werden opgelegd terwijl de strafrechter vaak via een Pro Justitia rapportage op de hoogte was van aanwezige psychopathologie en dit via verminderde toerekeningsvatbaarheid in het vonnis had verdisconteerd. Al lang wordt gezocht naar mogelijkheden om recht te doen aan zowel het patiëntkarakter van de psychisch gestoorde gedetineerden als aan het sanctioneren en het voorkomen van nieuw strafwaardig gedrag. De worsteling om op doelmatige wijze recht te doen aan deze drie invalshoeken vormt de centrale thematiek van dit proefschrift. De aan dit proefschrift ten grondslag liggende probleemstelling is die van de achterliggende oorzaken van het toenemend in detentie komen en behandelen van psychiatrische patiënten, en de kwaliteit en reikwijdte van die behandelingen. Tevens de achtergronden van het onvoldoende tot stand gekomen zijn van een samenhangend systeem van aansluitende voorzieningen voor deze groepen psychiatrische patiënten. De kern van dit proefschrift vormt een aantal deelonderzoeken dat als artikel is gepubliceerd. Het gaat om drie vooral inventariserende/beschouwende artikelen en twee artikelen als neerslag van empirische onderzoeken. Voorafgaand aan deze artikelen zal om de problematiek in perspectief te plaatsen op basis van de literatuur in kort bestek de ontwikkeling van het Nederlandse sanctiestelsel en gevangeniswezen sinds de vroegmoderne tijd besproken worden, evenals de ontwikkeling van de huidige reguliere psychiatrie/GGZ, de ontwikkeling van de forensische psychiatrie, en de huidige zorg in detentie. Ook wordt het concept ¿Kwaliteit van leven¿ besproken. De problematische aspecten van de huidige zorg in detentie worden besproken aan de hand van een aantal onderzoeksrapporten uit de periode 1983-2007.

Wil je het boek lezen?Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.C. Zwemstra. Lezen Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN