Besturen van het onbekende

Besturen van het onbekende - C.J. van Montfort | Nextbestfoodprocessors.com

...voor een declaratie in. Onder een themabijeenkomst wordt verstaan een informatiebijeenkomst van het Algemeen Bestuur, niet zijnde een openbare of besloten vergadering (voor het op de tribune bijwonen van een reguliere algemeen bestuursvergadering wordt geen ... Onbekenden slopen keer op keer hekwerk en betreden ... ... ... Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan door DNA-onderzoek, staat centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Want leven in het ongewisse, of het nu gaat om oorlogskinderen, adoptiezaken of het vermoeden voortgekomen te zijn uit ... Daan van Leeuwen in: Holland, 13 april 2020; 'Het wordt gekenmerkt door een degelijke wetenschappelijke aanpak, wat ook blijkt uit de ... Bestuursrecht (Nederland) - Wikipedia ... . Want leven in het ongewisse, of het nu gaat om oorlogskinderen, adoptiezaken of het vermoeden voortgekomen te zijn uit ... Daan van Leeuwen in: Holland, 13 april 2020; 'Het wordt gekenmerkt door een degelijke wetenschappelijke aanpak, wat ook blijkt uit de lijsten met noten, archieven en literatuur, en uit de negen bijlagen, met aan kop een instructieve brief uit 1399 van de hertog van Milaan aan de stad Placentia: ''hoe de pest te voorkomen'' (p. 219-220).'...

INFORMATIE

AUTEUR
C.J. van Montfort
DIMENSIE
9,99 MB
BESTANDSNAAM
Besturen van het onbekende.pdf

OMSCHRIJVING

De verhouding tussen publiek en privaat is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ingrijpend veranderd. We leven in een wereld waarin publiek en privaat vloeiend in elkaar overlopen. Bestaande organisaties, zoals ziekenhuizen, scholen of woningcorporaties, staan onder druk omdat steeds vaker nieuwe vormen van organiseren ontstaan waarbij om een probleem of een maatschappelijk vraagstuk heen wordt georganiseerd. Daarbij ontstaan allerlei vormen van publiek-private arrangementen in netwerkachtige constructies. Zijn deze arrangementen in het belang van de burger of de klant? Is er nog voldoende sprake van democratische controle? En houdt iedereen zich aan de afgesproken wetten en regels? Kortom, in hoeverre is er sprake van goed bestuur? Bij publiek-private arrangementen is sprake van zowel externe sturing, onderlinge concurrentie, samenwerking, overleg, onderhandeling, sturen op winst als sturen op kwaliteit. Bij dit soort extreem hybride prikkelstructuren neemt de betrouwbaarheid, in de zin van voorspelbaarheid, af. Hebben we van doen met de ondernemer, de uitvoerder van de wettelijke taak of met de dienaar van de publieke zaak? De publiek-private arrangementen vereisen een vernieuwing van de bestaande checks and balances. Toezicht en regelgeving zijn nog sterk geënt op de oude sectorale grenzen. De publiek-private arrangementen dwingen ons ook om goed na te denken over hoe we omgaan met vraagstukken van in- en uitsluiting en hoe we omgaan met werkelijkheden waarin traditionele vormen van sturen en organiseren volledig gekanteld zijn.De vervagende grenzen tussen publiek en privaat stellen zowel overheden, professionals, toezichthouders als controleurs de komende jaren voor fundamentele vragen over goed bestuur.

Wil je het boek lezen?Besturen van het onbekende in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.J. van Montfort. Lezen Besturen van het onbekende Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN