Functioneel beheer volgens BiSL / druk 1

Functioneel beheer volgens BiSL / druk 1 - Peter Janssen | Nextbestfoodprocessors.com

...schoven kindje. Vaak komt dit doordat methodieken als ITIL op de ICT-afdeling zijn gericht en de invalshoek van de gebruikers ontbreekt ... Opleiding Tactisch Functioneel Beheer - Gladwell Academy NL ... . BiSL een framework voor functioneel beheerders en informatiemanagement (1e druk, 2013) ISBN: 9789077212400. Of BiSL een framework voor business informatiemanagement (2e druk 2012) ISBN: 9789087536879. Beide boeken hebben namelijk dezelfde schrijvers en uitgever. In de nieuwe versies van ASL en BiSL zijn de namen van de drie beheerdomeinen gewijzigd. Applicatie-beheer heet nu applicatiemanagement. Functioneel beheer (inclusief informatiemanagement) heet nu businessinformatiemanagem ... Rolbeschrijving functioneel beheerder - ASL BiSL Foundation ... . Applicatie-beheer heet nu applicatiemanagement. Functioneel beheer (inclusief informatiemanagement) heet nu businessinformatiemanagement (BIM) en technisch beheer heet nu IT-infrastructuurmanagement. Er zijn diverse redenen voor de naamsverandering. 1 RENÉ SIEDERS Waarom de modellen zijn zoals ze zijn Misvattingen en misverstanden over ASL en BiSL (deel 1) René Sieders, gespecialiseerd in het inrichten en verbeteren van applicatiebeheer en functioneel beheer, was nauw betrokken bij het ontstaan van ASL en BiSL. Werkend in de praktijk met beide modellen kwam hij echter verschillende misvattingen en misverstanden tegen. Functioneel beheer is een verantwoordelijkheidsdomein binnen de informatisering. Het beheert de informatievoorziening ten behoeve van een gebruikersorganisatie. Functioneel beheer wordt ook wel aangeduid met de term informatiebeheer of informatiemanagement.In de praktijk wordt informatiebeheer vaak gehanteerd voor de meer strategische onderdelen van het verantwoordelijkheidsdomein, maar beide ... functioneel beheer Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneel beheer van de Gemeente Oldenzaal ... overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente ... Waar het procesgerichte applicaties betreft zou volgens de criteria een centrale inrichting de kwaliteit van het functioneel beheer ... BiSL en de toen ondersteunende behoefte aan invulling van functioneel beheer en de mate van promotie van het gedachtengoed heeft geholpen het BiSL framework succesvol op de kaart te zetten. Factoren voor dat succes zijn de praktische handvatten zoals voorbeelden en templates, de heldere definities en een logische structuur m.b.t. processen en activiteiten. maar we hebben het geactualiseerd op basis van BiSL, 2de herziene druk uit 2012. En we hebben er nog meer een studieboek van gemaakt dat zeer goed aansluit op de examen-eisen van APMG en van EXIN. Functioneel beheerders vinden in dit boek een uitgebreide toelichting op BiSL en vooral voor het uitvoerende niveau biedt dit boek veel best practices....

INFORMATIE

AUTEUR
Peter Janssen
DIMENSIE
8,22 MB
BESTANDSNAAM
Functioneel beheer volgens BiSL / druk 1.pdf

OMSCHRIJVING

Bij de ontwikkeling en het onderhoud aan informatiesystemen wordt steeds beter rekening gehouden met de wensen en eisen van de gebruikersorganisatie. Het beschrijven en onderhouden van de functionaliteiten van een informatiesysteem vormt de kern van het vakgebied Functioneel Beheer. In dit boek wordt het vakgebied beschreven aan de hand van het BiSL Framework (Business Information Services Library). Dit framework beschrijft de functioneel beheerprocessen binnen een organisatie op uitvoerend, sturend en richtinggevend niveau. De onderwerpen uit de hoofdstukken 4-7 en 9-12 van dit boek sluiten goed aan op de EXIN-examenspecificaties voor het examen BiSL Foundation. De toevoeging van twee voorbeeldexamens maakt het boek uitstekend geschikt voor zelfstudie ter voorbereiding van dat examen.Peter Janssen is als directeur van het IT-opleidingsinstituut CVA Informatica Opleidingen al meer dan vijfentwintig jaar werkzaam in de IT en heeft daardoor veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van lesmateriaal voor gecertificeerde IT-opleidingen als I-Tracks, ITIL® en Prince2. Dit boek maakt deel uit van een reeks waarin de fundamenten van de hedendaagse informatica worden behandeld. De ICT-reeks kenmerkt zich door een heldere didactische opzet, met name gericht op studenten uit het hoger onderwijs. Daarnaast zijn alle boeken uit de reeks geschikt voor zelfstudie, doordat er veel gebruik wordt gemaakt van opgaven en voorbeeldexamens. In dezelfde reeks verschenen reeds de boeken IT-servicemanagement volgens ITIL (derde editie), Applicatiebeheer volgens ASL en Projectmanagement volgens Prince2 (tweede editie).Via de website www.pearsoneducation.nl/janssen is aanvullend materiaal verkrijgbaar: uitwerkingen van de opgaven uit elk hoofdstuk, de uitwerkingen van de voorbeeldexamens en de PowerPoint-sheets van de afbeeldingen uit het boek.

Wil je het boek lezen?Functioneel beheer volgens BiSL / druk 1 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Peter Janssen. Lezen Functioneel beheer volgens BiSL / druk 1 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN