ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE

ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE - C.M. Raaijmakers | Nextbestfoodprocessors.com

...e overgaan. Akte. Uit de wettekst blijkt er een schriftelijke vastlegging is vereist ... Overgang van onderneming - Tanger advocaten NV ... . Het schriftelijkheidsvereiste (in het licht van art. 3:95 BW) brengt mee erop dat partijen een akte moeten ondertekenen tot overdracht van het merk. In veel gevallen zal bij outsourcing, splitsing, fusie of overname de Wet overgang van onderneming van toepassing zijn. Daarbij gaan de betrokken werknemers automatisch mee over naar de insourcer met behoud van individuele rechten en plichten en de in de onderneming geldende arbeidsvoorwaardenregelingen en de cao. • Inbreng & overdracht van algemeenheid en bedrijfstak (art. 678 / art. 680 W. V ... Overgang van onderneming, wanneer is daar sprake van ... ... . • Inbreng & overdracht van algemeenheid en bedrijfstak (art. 678 / art. 680 W. Venn.) • Ten algemene titel (activa & passiva) • Overdracht van rechtswege (art. 763 W. Venn.) - belangrijke uitzonderingen • Tegenwerpelijkheid: publicatie B.S. (art. 765 W. Venn.) 7 Overdracht onderneming: asset deal versus share deal B. Algemene procedurele bepalingen ... Afdeling 2: De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag ..... 36 Paragraaf 1: Toegang tot de procedure ... schuldeisers af te betalen en de vermogenstoestand van de onderneming recht te trekken. Algemene regel - behoud van rechten en verplichtingen van de overgenomen werknemers: De rechten en verplichtingen ten aanzien van de overgenomen werknemers die voor de overdrager voortvloeien uit de op het tijdstip van de overdracht onder gerechtelijk gezag bestaande arbeidsovereenkomsten, gaan door deze overdracht op de overnemer over. Het is onder andere van belang dat activa en activa en passiva die samen een gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan vormen worden overgedragen, de verkrijgende partij reeds belastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt, de tegenprestatie voor de verkrijgende vennootschap het uitreiken van aandelen betreft en de bedrijfsfusie een zakelijke grondslag kent. Al deze factoren en de verschillende elkaar deels tegensprekende jurisprudentie maakt dat het onder omstandigheden mogelijk is om te regisseren of een bepaalde overdracht kan worden gekwalificeerd als overgang van de onderneming of niet. 3.1 (Door)overdracht van de onderneming. Tekst 3.2 Overdracht van de ... In het kader van een juridische splitsing gaat het vermogen over onder algemene titel en is er voor de betrokken rechtsperso(o)n(en) en ... In andere dan de onder a en b genoemde gevallen van termijnoverschrijding of wanneer het verzoek te ... Over Afscheid En Papier En Onderneming En Overdracht Onder Algemene Titel is een boek van Uitgeverij Kluwer BV Uit personeelsadministraties die onder de genormeerde vrijstelling vallen is deze verstrekking niet geoorloofd ( art. 5, lid 6 Besluit genormeerde vrijstelling). Als de overname een feit is kan verstrekking van personeelsgegevens aan de overnemende onderneming, gelet op art. 7:663 BW, worden aangemerkt als een doelverstrekking. Overdracht onderneming en inbreng in bv . Allereerst wordt goedgekeurd dat als een familielid de onderneming overneemt en de verkregen onderneming direct (of later) inbrengt in een bv, de vrijstelling van artikel 15.1.b. WBR van toepassing is. De bepaling uit de Richtlijn is overgenomen in artikel 7:666 lid 1 BW dat onder meer bepaalt dat de regels omtrent overgang van onderneming niet gelden indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort. Get this from a library! Onderneming en overdracht onder algemene titel. [M J G C Raaijmakers; L C A Verstappen, jurist] Overgang van onderneming. Is sprake van overgang van onderneming, dan gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:662 en 7:663 BW Als uw bedrijf de rechtsvorm heeft van een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, is de vof of de maatschap zelf ondernemer. Als u uw bedrijf inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als een bedrijfsbeëindiging en eventueel als het starten van een nieuw bedrijf. Preadvies 2005; Openbaar bod en bescherming M.P. Nieuwe Weeme ( e.a) ISBN: 9013035817 Preadvies 2004; Het recht van enquête onderzocht M. Josephus Jitta, M. R. Mok ISBN: 9789013015904 Preadvies 2004; Over Afscheid van papier en Onderneming en recht onder algemene titel R. E. Esch, ?M. J. G. Raaijmakers ISBN: 9013016898...

INFORMATIE

AUTEUR
C.M. Raaijmakers
DIMENSIE
3,29 MB
BESTANDSNAAM
ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE.pdf

OMSCHRIJVING

ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE is een boek van C.M. Raaijmakers

Wil je het boek lezen?ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.M. Raaijmakers. Lezen ONDERNEMING EN OVERDRACHT ONDER ALGEMENE Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN