Ouderen in-actie(f)?

Ouderen in-actie(f)? - Johan Pelssers | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
Johan Pelssers
DIMENSIE
11,11 MB
BESTANDSNAAM
Ouderen in-actie(f)?.pdf

OMSCHRIJVING

Ouderen in-actie(f)? 1e druk is een boek van Johan Pelssers uitgegeven bij Academia Press. ISBN 9789038217178 ?Een senior boom waait over het sportlandschap. Het feit dat onze samenleving vergrijst, heeft een invloed op het aanbod en het beleid van sport en beweging. 55-plussers zullen sport- en bewegingsaanbieders niet alleen confronteren met hun getalsterkte, maar ook met hun uiteenlopende voorkeuren en specifieke behoeften. De nieuwe generatie van ouderen wil de vrijgekomen tijd immers zo zinvol mogelijk invullen. Sport en beweging nemen daarbij een steeds prominentere plaats in. Tegelijkertijd is duidelijk dat nog te weinig senioren voldoende fysiek actief zijn om gezondheids- en welzijnsbevorderende effecten te ervaren. Bovendien worden ouderen nog te gemakkelijk als een homogene groep benaderd. Een differentiatie is nodig, niet alleen naar leeftijd, maar ook op basis van geslacht, socio-economische status, voorkeuren enz. Aangepaste beleidsacties zijn dan ook aangewezen om op een efficiënte manier aan die uitdagingen tegemoet te komen. In dit boek worden de resultaten voorgesteld van een grootschalig sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoeften bij 55-plussers in Vlaanderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Departement Humane Kinesiologie aan de K.U.Leuven in samenwerking met OKRA. Diverse aspecten van de sport- en bewegingsdeelname bij 55-plussers komen in dit werk aan bod. De onderzoekers gaan na in welke mate ouderen aan sport doen en fysiek (in)actief zijn, welke mogelijke verschillen er optreden op basis van een aantal achtergrondkenmerken, in welke organisatorische context ouderen aan sport doen, welke hindernissen en behoeften ouderen ervaren, en hoeveel geld ze aan hun sportbeoefening besteden. Op basis van hun bevindingen stellen de onderzoekers een segmentatiemodel voor, waarin een aantal subgroepen van sport(in)actieve senioren onderscheiden worden. Beleidsmensen binnen overheidsdiensten en organisaties met een aanbod voor 55-plussers zullen in dit werk een rijkdom aan informatie terugvinden die hen kan inspireren bij het ontwikkelen van concrete beleidsinitiatieven. Dit boek richt zich echter niet tot alleen tot eenieder die professioneel of vrijwillig bij het beleid betrokken is, de organisatie of de marketing van seniorensport, maar ook tot al wie geïnteresseerd is in de sport- en bewegingsdeelname van ouderen en hoe die deelname zo optimaal mogelijk gestimuleerd kan worden.

Wil je het boek lezen?Ouderen in-actie(f)? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Johan Pelssers. Lezen Ouderen in-actie(f)? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN