Doordenken

Doordenken - Jos van de Laar | Nextbestfoodprocessors.com

...van ook diep denken. Overdenken is eene zaak in haren ganschen omvang tot voorwerp van het denken maken ... De beste slechte eigenschappen om te noemen bij ... ... . Doordenken kan met name zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen. Leerboek en werkboek. Doordenken, docentenhandleiding. Verschenen in de serie: DoordenkenKennis maken met filosofieDoordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vertalingen van 'doordenken' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse verta ... Doordenken Spelletjes - Leerspellen.nl ... . Vertalingen van 'doordenken' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Online vertaalwoordenboek. EN:doordenken. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. VerderKijken DoorDenken. Theater Held op Sokken. Multidisciplinair VanDaan. Muziek / Dans HeartBeat. Beeldende kunst We like Bosch. Beeldende kunst Onder de Loep. Dans Pokon. Beeldende kunst (On)bewoonbaar. Mediakunst 3D-printen. Dans / Muziek 3X3. Muziek Peter en de wolf. Literatuur Niets is wat het lijkt. Foto en Film / Foto Andersland. Samen doordenken betekent dat de leidster of leerkracht doelbewust situaties zoekt en creëert Dankwoord Met dank aan oud-collega Hans Cohen de Lara voor het bedenken van de term 'samen doordenken', en aan Lilian Katz voor het voorbeeld van de licht-gevende schoenen. Samen doordenken Handige zinnen om te gebruiken bij 'samen doordenken': Doordenken doorwerken 1e druk is een boek van Henk Oosterling uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044133684 In doordenken doorwerken tonen vijftien filosofen alternatieve en nieuwe wegen om met de grote en complexe thema's uit onze huidige tijd om te gaan. Je zeult miljarden bacteriën met je mee. Dat is niet vies. Integendeel, we hebben bacteriën nodig. Maar je kunt alles overdrijven. Hoe vies ben jij eigenlijk? VerderKijken DoorDenken is een lespakket dat bestaat uit meer dan tachtig kaarten met daarop bijzondere kunstwerken. Veel van deze kunst kun je in Noord-Brabantse musea bekijken of is te vinden in de openbare ruimte. Als methodiek voor de vragen staat Visible Thinking centraal. Deze...

INFORMATIE

AUTEUR
Jos van de Laar
DIMENSIE
10,21 MB
BESTANDSNAAM
Doordenken.pdf

OMSCHRIJVING

Kennis maken met filosofieDoordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Doordenken kan met name zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen.Leerboek en werkboekVoor de leerlingen is er een leerboek en een werkboek. Het werkboek volgt het leerboek op de voet met verwerkingsopdrachten. Die opdrachten zijn verschillend van aard: de ene keer gaat het om het reproduceren van kennis, de andere keer worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken en door te denken. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een discussie of een socratisch gesprek.DocentenboekHet docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen die mikken op een eenduidig antwoord door de leerling, antwoordsuggesties bij vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen.Inhoud Doordenkenhst 1 Wat is filosofie?par. 1 Filosoferen: doordenken!par. 2 Gewone vragen en filosofische vragen par. 3 Aanleidingen om te filosoferen par. 4 Waarom filosoferen? par. 5 Samen filosoferenpar. 6 Filosofie en levensbeschouwing Begrippen bij hoofdstuk 1hst 2 Wat is de mens?par. 1 Wat is een mensbeeld? par. 2 Ontstaan van het westers mensbeeld par. 3 Lichaam en geest par. 4 Mens en dier par. 5 Mensen: vrienden of vijanden van elkaar? par. 6 Vrijheid en determinisme Begrippen bij hoofdstuk 2hst 3 Over goed en kwaadpar. 1 Goed en kwaadpar. 2 Normen en waarden par. 3 De gouden regel par. 4 Wat is een deugd? par. 5 Dapperheid par. 6 EerlijkheidBegrippen bij hoofdstuk 3hst 4 Hoofdwaarden in onze maatschappijpar. 1 Vrijheidpar. 2 Gelijkheid par. 3 Democratie par. 4 Tolerantie par. 5 Spanningen tussen hoofdwaarden Begrippen bij hoofdstuk 4hst 5 Wat kun je zeker weten?par. 1 Inleiding par. 2 Wat je zeker kunt weten par. 3 Wat je niet zeker kunt wetenpar. 4 Zeker weten en geloven Begrippen bij hoofdstuk 5

Wil je het boek lezen?Doordenken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jos van de Laar. Lezen Doordenken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN