Identiteit

Identiteit - Francis Fukuyama | Nextbestfoodprocessors.com

...nicatief vaardig zijn om opvattingen bespreekbaar te maken en deel te kunnen nemen aan gesprekken, discussie en debat over aspecten die vaak raken aan de eigen identiteit ... Betekenis Identiteit ... . Je eigen identiteit zoeken Het is niet eenvoudig om je eigen identiteit te omschrijven. Een mens heeft verschillende identiteiten. Er is een persoonsidentiteit, maar ook een erfelijke identiteit. Daarnaast zijn er nog sociale, culturele en nationale identiteiten. Identiteit heeft te maken met wie we nu echt zijn en waar we voor staan. De identiteit van SKOBA en de scholen van SKOBA wordt mede bepaald door het katholiek-zijn. Het ... Identiteit: wat voor mens ben ik? - Carrièretijger ... . Identiteit heeft te maken met wie we nu echt zijn en waar we voor staan. De identiteit van SKOBA en de scholen van SKOBA wordt mede bepaald door het katholiek-zijn. Het gaat ons overigens niet om de formele identiteit, maar om de waarlijk geleefde identiteit. Je spreekt van identiteit als mensen zich met bepaalde culturele kenmerken gaan identificeren. Mensen gaan zich identificeren met bepaalde kenmerken, niet alleen door dingen te benoemen die bij hen 'horen', maar ook door dingen te benoemen die typisch bij anderen horen. Identiteit is strategisch en bevat waarden wat de onderneming is en in de toekomst zou willen zijn. Het zijn kernwaarden die het hele bedrijf uitademt. Het beleid van de onderneming is afgestemd met deze waarden en het zou ook graag deze waarden terug willen zien in het imago. Friezen hebben een eigen identiteit. Dat kenmerkt de mensen die in de regio wonen. Hoe is de Friese regio eigenlijk ontstaan? Ook andere regio's hebben een eigen identiteit, zoals de Betuwe en het Gooi. Wiskunde en logica. Identiteit (wiskunde) Identiteitsfunctie, een functie die geen effect heeft: de functie geeft altijd dezelfde waarde terug, onafhankelijk van het gebruikte argument; Identiteitselement, het speciale element uit een verzameling of structuur dat bij een bewerking geen effect heeft op het bewerkte element; Eenheidsmatrix, een vierkante matrix, waarvan de hoofddiagonaal ... Identiteit is de manier hoe we onszelf definiëren en beschrijven. De identiteit van iemand krijgt vorm in interactie met de omgeving. Persoonlijk en sociaal. Er is een verschil tussen 'persoonlijke' en 'sociale' identiteit. Bij persoonlijke identiteit gaat het om de manier waarop de mens zich definieert door persoonlijke eigenschappen. Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit. "We moeten op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen samen en alleen." Sociale identiteit Sociale identiteit is het zelf dat we aan anderen laten zien. Hiermee creëert men een impressie, zodat anderen weten wie men is en wat men kan verwachten. Het verschilt van zelfconcept om het observeerbaar is. Identiteit kent twee belangrijke kenmerken: Continuïteit: stabiel blijven van eigenschappen In Identiteit dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de het veranderlijke ik-gevoel. De kern van het nieuwe ik-gevoel draait om drie problemen: veranderingen in identiteitsvorming, in normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Identiteit is doorgaans het resultaat van een proces waarin door tussenkomst van managementinstrumenten als een SWOT, werkgroepen, groepsgesprekken, systeemkaarten, 'geeltjes' en zo meer, een gemeenschappelijk resultaat wordt bereikt. Identiteit dus als opbrengst van een geregisseerd proces om tot een gemeenschappelijk zelfbeeld van de schoolorganisatie te komen. Identiteit is alles wat een school tot die school maakt. Het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie, het contact met de ouders. De manier waarop de medewerkers daadwerkelijk samenwerken en de wijze waarop leiding wordt geven en verantwoording wordt afgelegd.Eigentijdse vormgevingVerus helpt u in uw zoektocht naar een eigentijdse verwoording van uw identiteit...

INFORMATIE

AUTEUR
Francis Fukuyama
DIMENSIE
11,5 MB
BESTANDSNAAM
Identiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek "Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek "Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In "Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt. Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

Wil je het boek lezen?Identiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Francis Fukuyama. Lezen Identiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN