Het volgrecht van de kunstenaar

Het volgrecht van de kunstenaar - Hendrik Vanhees | Nextbestfoodprocessors.com

...un graantje meepikken van de verkoop van hun werk ... Volgrecht door René Klomp (Boek) - Managementboek.nl ... . Als het werk binnen drie jaar na aanschaf bij de kunstenaar voor het eerst wordt doorverkocht, dan is het volgrecht alleen van toepassing als de verkoopprijs minimaal € 10.000 bedraagt. De kunstenaar heeft de nationaliteit hebben van één van de EU-landen, van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, of woont vast in Nederland. Sinds 2006 is het volgrecht in Nederland opgenomen in de auteurswet. Dit is het recht van de kunstenaar om een klein ... bol.com | Volgrecht | 9789086920068 | R.J.Q. Klomp | Boeken ... . Dit is het recht van de kunstenaar om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk. Onder het volgrecht vallen schilderijen, tekeningen, installaties, beelden en foto's, maar ook grafiek, keramiek en glaswerk in beperkte oplage. Volgrecht voor kunstenaars: hoe zit dat juist? 13/08/2019. Grafische en beeldende kunstenaars (denk aan schilders, fotografen, enz.) hebben recht op een vergoeding wanneer hun werken worden doorverkocht door spelers uit de professionele kunsthandel (bijvoorbeeld via een galerij, antiquair of veiling).Het gaat om een "doorverkoop" van het kunstwerk, dus niet om de eerste verkoop door de ... Het volgrecht, het recht van de kunstenaar een percentage van de verkoopprijs van een kunstwerk te ontvangen bij de doorverkoop, bestaat inmiddels in enkele tientallen landen, waaronder in de landen van de Europese Unie. In heel veel landen bestaat of functioneert het volgrecht echter niet. • De uitoefening van het volgrecht Het volgrecht Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Het volgrecht is onvervreemdbaar en is niet voor afstand vatbaar. Dat wil zeggen dat de kunstenaar zijn volgrecht niet kan ARR betekent Het volgrecht van de kunstenaar. We zijn er trots op om het acroniem van ARR in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van ARR in het Engels: Het volgrecht van de kunstenaar. Je het afbeeldingsbestand downloaden om het af te drukken of naar je vrienden ... Vincent van Gogh is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een kunstenaar die zelf niet of nauwelijks de vruchten van zijn werk heeft kunnen plukken. Het is dan ook met kunstenaars als Van Gogh in gedachten dat de Europese Unie in 2001 heeft besloten dat alle lidstaten het volgrecht in het nationale recht moeten implementeren. Het kunstwerk moet evenwel niet uniek zijn, het volgrecht is ook van toepassing op kopieën voor zover die in opdracht van of door de kunstenaar zelf zijn vervaardigd en door hem op de één of andere manier als authentiek zijn gemerkt (bijvoorbeeld door nummering). Aan bod komt de vraag welke werken en welke transacties onder de regeling inzake het volgrecht vallen, wat het tarief is, wie het volgrecht verschuldigd is en wie er recht op heeft. Ook wordt uitgebreid toegelicht waar, wanneer, hoe en door wie aangiftes van doorverkopen dienen te gebeuren. Het volgrecht wordt traditioneel, en ook door de Europese richtlijn, als verwant aan het auteursrecht gezien. Daarom is de richtlijn geïmplementeerd in de Auteurswet. In overeenstemming hiermee duurt het volgrecht net zo lang als het auteursrecht, nl. tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar. Het recht is onvervreemdbaar. Het kan niet ... Vincent van Gogh is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een kunstenaar die zelf niet of nauwelijks de vruchten van zijn werk heeft kunnen plukken. Het is dan ook met kunstenaars als Van Gogh in gedachten dat de Europese Unie in 2001 heeft besloten dat alle lidstaten het volgrecht in het nationale recht moesten implementeren. Het Volgrecht Van De Kunstenaar (EAN: 9789044134254) Spaarpot: € 4,86 +/- € 0,09 p/j. Uitbetaling: Het Volgrecht Van De Kunstenaar . 0 reviews. 4 webshops. EAN: 9789044134254. Adviesprijs fabrikant Gemiddelde prijs Laagste prijs Korting Besparen; €22,70: €22,70: €22: 3%: €0,70: Koop nu bij Eci.nl Volgrecht - vergoeding op doorverkoop van kunstwerken. Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Het volgrecht is op 1 april 2006 ingevoerd door een wijziging van de Auteurswet. Als de regering serieus meent dat kunstenaars meer eigen inkomen moeten verwerven via de markt, zoals in de regeringsverklaring staat, zou zij het verzet tegen het volgrecht moeten staken. En als staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) blijft orakelen over cultureel ondernemerschap, moet hij zich ook sterk willen maken om de kunstenaars wat extra vruchten te laten plukken van hun werk....

INFORMATIE

AUTEUR
Hendrik Vanhees
DIMENSIE
8,67 MB
BESTANDSNAAM
Het volgrecht van de kunstenaar.pdf

OMSCHRIJVING

Auteurs van werken van grafische of beeldende kunst hebben rechtop een vergoeding wanneer hun werken (schilderijen, beeldhouwwerken,etsen, …) worden doorverkocht met tussenkomst van eenprofessionele kunsthandelaar, zoals een galerij of veilinghuis. Dezevergoeding wordt aangeduid als het volgrecht. De wettelijke regelinginzake het volgrecht is recent grondig gewijzigd.In dit boek wordt de vernieuwde regeling inzake het volgrecht grondigbesproken. Aan bod komt de vraag welke werken en welke transactiesonder de regeling inzake het volgrecht vallen, wat het tarief is,wie het volgrecht verschuldigd is en wie er recht op heeft. Ook wordtuitgebreid toegelicht waar, wanneer, hoe en door wie aangiftes vandoorverkopen dienen te gebeuren. Tot slot wordt aangegeven hoekunstenaars op de hoogte kunnen komen van de doorverkopen vanhun werken, op welke wijze zij hun volgrecht kunnen opeisen en totwanneer.

Wil je het boek lezen?Het volgrecht van de kunstenaar in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hendrik Vanhees. Lezen Het volgrecht van de kunstenaar Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN