Hoofdlijnen in het huurrecht

Hoofdlijnen in het huurrecht - A.M. Kloosterman | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
A.M. Kloosterman
DIMENSIE
9,24 MB
BESTANDSNAAM
Hoofdlijnen in het huurrecht.pdf

OMSCHRIJVING

In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het HBO bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek over het huurrecht speelt op die ontwikkeling in. De behandeling van de diverse leerstukken is welbewust tot hoofdlijnen beperkt. Het boek is geschreven voor hen die zich de beginselen van het huurrecht eigen willen maken.De auteurs denken daarbij in de eerste plaats aan studenten die aan universiteiten in de bachelor- of in de masterfase het vak huurrecht volgen; voorts richten zij zich op studenten van de HBO Rechten opleiding en juridisch getinte opleidingen zoals de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en de opleiding Management en Recht (MER).Juist vanwege de functie als studie- en leerboek hebben de auteurs aan de stof korte opgaven (per onderdeel) en meer gecompliceerde casusposities (aan het eind van ieder hoofdstuk) toegevoegd.Aan het slot van ieder hoofdstuk zijn (standaard)antwoorden opgenomen.Achtereenvolgens komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee verband houdende huurprijsproblematiek, de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de huurprijsbepalingen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op het procesrecht voor zover van belang voor het huurrecht.Het boek vormt tevens een handig hulpmiddel voor de rechtspraktijk. Het reikt advocaten in beknopte vorm de hoofdlijnen van het huurrecht aan, voorzien van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad en de standaardliteratuur. Ook voor andere beroepsgroepen die zich in het huurrecht willen bekwamen, zoals makelaars, bestuurders van woningcorporaties etc., vervult het boek een nuttige functie, in het bijzonder vanwege de opgaven, casusposities en de daarbij gegeven antwoorden.

Wil je het boek lezen?Hoofdlijnen in het huurrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.M. Kloosterman. Lezen Hoofdlijnen in het huurrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN