I Kinder- en jeugdpsychiatrie

I Kinder- en jeugdpsychiatrie - none | Nextbestfoodprocessors.com

...dpsychiatrie: voor specialistische behandeling of opname in een jeugd GGZ kliniek ... Kind- en jeugdpsychiatrie | GGZ Friesland ... . Instanties in de jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg en lokale jeugdhulpverleningsinstanties. Onderwijsinstellingen: wanneer een kind nog op school zit, kunnen we zo nodig met de school samenwerken. In 1985 verscheen het Nederlandse Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Inmiddels is er een vijfde druk verschenen en heeft de kennis over de kinderpsychiatrie zich zo uitgebreid dat men van het leerboek een trilogie heeft gemaakt. Actuele wachttijden kinder- en jeugdpsychiatrie De wachttijden zijn vermeld in ... Kinder- en jeugdpsychiatrie - Erasmus MC ... . Actuele wachttijden kinder- en jeugdpsychiatrie De wachttijden zijn vermeld in weken. Binnen een week wordt een aanmelding voor een te plannen opname beoordeeld en aangegeven hoe het verdere traject tot opname zal lopen. De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van VUmc gaat voorop in behandeling, kennisontwikkeling en kennisverspreiding van kinderen- en jongeren met risicovol gedrag, speciaal die in aanraking (dreigen te) komen met justitie én op kinderen en jongeren in het ziekenhuis. We voelen ons thuis van het academisch ziekenhuis tot op de hoek van de straat. Kind- en jeugdpsychiatrie. Kinnik kind en jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met psychische ziektebeelden en soms ook wel met de psychische gezondheid in het algemeen. Het gaat daarbij zowel om diagnostiek en behandeling (therapie) als om preventie en wetenschappelijk onderzoek naar de epidemiologie en werkingsmechanismen van deze aandoeningen. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch ... De Bascule is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die psychische hulp nodig hebben. Vaak zijn de problemen er al een tijd en worden ze steeds erger. Door de problemen kan je als ouder of verzorger het gevoel hebben dat je je kind soms niet meer goed kunt helpen. Dan kunt u bij de Bascule terecht. U en uw kind staan bij de Bascule centraal. Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 6 psychiaters met specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie in Zwolle bekend. Er zijn nog geen waarderingen geplaatst. Het gemiddelde cijfer van alle psychiaters met specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland is een 7.6. De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie investeert sterk in het gezonder en krachtiger maken van de opvoedingscontext. Hij werkt intensief samen met andere zorgpartners, met een bundeling van krachten in het ggz-netwerk voor kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant, YUNECO. 85 bedden; 15 dagplaatsen; 14 vaste medische stafleden Verwijsbrief Kinder- en jeugdkliniek invullen in samenwerking met de ouders/verzorgers en/of jongere (afhankelijke van leeftijd). Verwijsbrief en bijlagen tot 25MB digitaal verzenden via de knop 'Direct digitaal verwijzen' en de optie 'Verwijsbrief uploaden' of mailen. Grotere bestanden verzenden via SFTP of XDS. Als AIOS kunnen we je verschillende opleidingsstages bieden. Voor de opleidingsstages tot kinder- en jeugdpsychiater kun je afwisselend ingezet worden op onze beide klinieken en gespecialiseerde poliklinieken. We hebben onder andere poliklinieken voor infant mental health, ontwikkelingsstoornissen (inclusief syndromen), angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen en lichamelijke klachten. Lees hier meer over de publicaties van het lectoraat Sociaal Werk in kinder- en jeugdpsychiatrie van Hogeschool Leiden. Negen jaar na de eerste druk is het duidelijk dat het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie in een leemte voorziet. Beknopt en overzichtelijk worden de belangrijkste psychische stoornissen beschreven die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. De introductie van de DSM-5 en de enorme toename van wetenschappelijke kennis binnen het vakgebied waren echter belangrijke redenen om het ... Michell Ramaker Orthopedagoog, i.o. tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie Groningen en omgeving, Nederland 177 connecties...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
9,45 MB
BESTANDSNAAM
I Kinder- en jeugdpsychiatrie.pdf

OMSCHRIJVING

Het standaardwerk over psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen in Nederland. In dit handboek worden de verschillende categorieën van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen - de psychopathologie - systematisch beschreven. Daarbij komen diagnostiek en therapie vanzelfsprekend evenzeer royaal aan bod. Maar ook wordt ruime aandacht geschonken aan de epidemiologie, de etiologie en de prognose van de beschreven ziektebeelden. Het boek kent een nieuwe indeling en sluit aan bij de DSM IV-classificatie. Het auteursteam kon worden uitgebreid met een aantal vooraanstaande kinder- en jeugdpsychiaters.

Wil je het boek lezen?I Kinder- en jeugdpsychiatrie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen I Kinder- en jeugdpsychiatrie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN