L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom"

L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom

...rboek c) 'de redactie' : de commissie belast met de samenstelling van het jaarboek Hetjaarboek 3 ... Breda en omgeving tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog ... . Het jaarboek draagt de naam van: 'Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom".' 4. Het jaarboek verschijnt jaarlijks, uiterlijk vóór de eerste mei van het volgende kalenderjaar 5. Jaarboek 1994 geschied- en oudheidkundige kring breda € 15. ... Activiteit: 3 jaar actief op Marktnet Positie 51.75461, 5.729141. Reageren Bieden. Bericht aan nederlandsecds. Betreft Jaarboek 1994 geschied- e ... Jaarboek 1994 geschied- en oudheidkundige kring breda ... .75461, 5.729141. Reageren Bieden. Bericht aan nederlandsecds. Betreft Jaarboek 1994 geschied- en oudheidkundige kring breda. Bericht. ... zeer goede staat. stad en land van breda '''de oranjeboom'' veel over de tweede wereldoorlog ... De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda onderzoekt, beschrijft en vertelt de geschiedenis van de Baronie van Breda. Elk jaar wordt er een jaarboek uitgebracht. Dit jaar daarin... Noordbrabants Historisch Jaarboek. Jaargang 26, 2009 (ISBN-13: 978-90-72526-60 - 1) ... Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De ... Geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Breda 1947 - 2007 (Ch.M.A. Caspers) Ven, F.J.M. van de. Anton Jurgens Hzn 1867 - 1945. Europees ondernemer; bouwer ... De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen. ( Pearson Education, 2006.) Lawick, H.Ch.G. Baron van : Enige verzamelde gegevens omtrent de Commanderij ter Braeke van de Orde der Ridders van Sint Jan in N.-Brabant. In : Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom". II, jrg. 1949. Het betreft hier de complete reeks Jaarboeken van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stand en Land van Breda `De Oranjeboom`. De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda ... Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom." Studie over de bestuurlijke situatie in Breda in de periode rond de bevrijding. Uitgangspunt is de positie van de voormalige illegaliteit en haar invloed op de oude en nieuwe bestuurders. Is gebaseerd op het proefschrift van de auteur: Het geweten Raadsvergadering 23 april 197'i Agendanr. 12, Voorstel inzake een subsidieverzoek van de Geschied- en Oudheid kundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" te Br e d a Aan de Raad, Bij brief van k april j.l. heeft de secretaris van de Geschied en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranje boom" te Breda verzocht om verhoging van het jaarlijks subsidie van 2tot 3 cent ... L: F.A. Holleman, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1972 - 1973, 125-136; F.A. Brekelmans, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" 26 (1973) 1-8; idem, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 38 (1975) 340-341. A.H. Huussen jr. De historica Van Geertruy schreef er een diepgaand artikel over in het jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom', waarin voor het eerst deze periode rondom de stad Breda en de baronie diepgaand aan de orde komt: De Baronie in beroering; oorlogswoelingen in stad en land van Breda tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog I (1743-mei 1747). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Lande van Breda "De Oranjeboom" deel LII, 1999, deel LIV 2000 en deel LV 2002 17.50 Bijzonderheden: Breda, De Ornajeboom 1999-2002 geillustreerd 3 delen...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
4,86 MB
BESTANDSNAAM
L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom".pdf

OMSCHRIJVING

L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom"

Wil je het boek lezen?L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom" in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen L 1997 Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ' De Oranjeboom" Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN