De kracht van de cliënt

De kracht van de cliënt - Wardy Poelstra | Nextbestfoodprocessors.com

...geleiding bij huisbezoeken; oudertrainingen en lotgenoten in te zetten ... Uitgaan van de kracht van je client | VC Utrecht ... . Samenvattend. In het algemeen is het samenbrengen van cliënten via een training en het inzetten van lotgenoten dus een concreet effectief ingrediënt om de eigen kracht te versterken binnen een werkwijze of interventie. In het boek 'Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel' van Jaap van der Stel komt de eigen kracht van de cliënt uitgebreid aan de orde, ook waar het gaat om mensen met een psychische aandoening en waar de counselor er dus niet meer aan te pas komt. Maar alleen dit gegeven al is prikkelend: ook mensen met een psychis ... Boek: De kracht van de cliënt - Geschreven door Frans Brinkman ... . Maar alleen dit gegeven al is prikkelend: ook mensen met een psychische ziekte kunnen zich redden. De cliënt wordt minder afhankelijk van een hulpverlener en hij leert de vaardigheden waarmee hij zelf zijn inzichten kan verwerven. iEigen kracht/i beschrijft het proces dat de cliënt eerst zelf en daarna met hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts (poh-ggz) doorloopt: van hulpvraag naar actieplan tot uitvoering. Een kracht is een natuurkundige grootheid, die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht worden. Krachten kunnen worden genoemd naar de werking die ze op een voorwerp hebben, zoals trekkracht, drukkracht en dwarskracht.Krachten kunnen ook worden genoemd naar hun oorzaak of werking, zoals wrijvingskracht, zwaartekracht en ... Want wie kan nu beter vertellen wat de kracht van vaktherapie is dan de cliënt zelf? De deelname bestaat uit een open interview van een uur in de periode september tot en met november 2018. De exacte datum, tijdstip en locatie van het interview zijn afhankelijk van de wensen van de geïnterviewde. Dit zal in overleg worden vastgesteld. De cliënten die SHOP Den Haag en haar voorgangers al bijna dertig jaar begeleiden zijn vrijwel zonder uitzondering sterke mensen, die ondanks moeilijke omstandigheden hun leven op de rit proberen te houden of krijgen. Sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel worden te vaak gezien als alleen dat: slachtoffers. De hulp- en dienstverlening van SHOP stelt juist de kracht van haar cliënten en ... Uitgaan van de kracht van je client. VOL! Tijdens deze avond zul je (meer) je eigen kracht meer ontdekken. Ook zul je vaardigheden opdoen in hoe je de kracht van jouw cliënt naar boven kunt halen. Het zal een interactieve avond worden, met oefeningen en inspirerende filmpjes. De cliënt de ruimte geven om zijn verhaal te doen is belangrijk bij het vergroten van de eigen regie van de cliënt. Ook is het belangrijk om de tijd te nemen voor de cliënt. Dat is een van de bevindingen van het afstudeeronderzoek van Ellen Stevens voor de studie Toegepaste Gerontologie bij Fontys. Zij deed onderzoek naar welke factoren de ... De kracht van de cliënt pleit er bovenal voor om de cliënt echt centraal te stellen en zijn wensen, dromen en mogelijkheden serieus te nemen. Want alleen dan zal het lukken om hulpverlening werkelijk effectief te laten zijn. De Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel ... De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega's en schriftelijke informatie. JobUp werkt graag samen met zorginstellingen in de regio. Samen met deze ketenpartners creëren we een sluitende aanpak rondom de hulpbehoevende cliënten. Maar wat is nu de kracht van deze samenwerkingsverbanden voor de cliënt en het netwerk daar omheen? We vertellen erover in deze blog. Kracht. De kracht van de cliënt is minstens zo belangrijk als zijn problemen. De professional toont vertrouwen en vraagt ook naar de kracht. Motivatie. De motivatie van de cliënt is de enige maatstaf voor wat een goede keuze is. De professional helpt de cliënt zijn motivatie te vinden. Workshop "Oplossingsgericht werken: stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt" In deze interactieve workshop maak je kennis met de oplossingsgerichte werkwijze waarin je door het stellen van de juiste vragen de cliënt begeleidt om stap voor stap vooruitgang te boeken, door het expliciet herkennen en inzetten van de sterke kanten van de cliënt. Bevat informatie over ergotherapie voor cliënten en patiënten, verwijzers, en andere paramedici en voor leden van de NVE. De kracht van de cliënt (Zelfmanagemen) EM_editie_3_2014 - Ergotherapie Nederland De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit. - benoemt de krachten en de kwetsbaarheden van de cliënt/het cliëntsysteem. (P) (3) - maakt zichtbaar dat hij vertrekt vanuit de krachten en de kwetsbaarheden van de cliënt/het cliëntsysteem. TTJ focust op de eigen kracht. De kra...

INFORMATIE

AUTEUR
Wardy Poelstra
DIMENSIE
3,18 MB
BESTANDSNAAM
De kracht van de cliënt.pdf

OMSCHRIJVING

De cliënten die SHOP Den Haag en haar voorgangers bijna dertig jaar begeleiden zijn vrijwel zonder uitzondering sterke mensen, die ondanks moeilijke omstandigheden hun leven op de rit proberen te houden of krijgen. Sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel worden te vaak gezien als alleen dat: slachtoffers. De hulp- en dienstverlening van SHOP stelt juist de kracht van haar cliënten en hun wensen centraal. Dit boek inventariseert hoe werken vanuit dit uitgangspunt in de praktijk gestalte krijgt en welke principes en waarden eraan ten grondslag liggen. Het beschrijft SHOP als organisatie en laat zien, aan de hand van interviews met medewerkers, hoe zij hun werk invullen en wat ze daarbij ervaren en belangrijk vinden. In een afsluitend hoofdstuk wordt in kaart gebracht welke theoretische en filosofische achtergronden daarbij, al dan niet expliciet, als inspiratiebron fungeren. Dit boek presenteert een waaier aan ervaringen, opvattingen en werkwijzen die je bij elkaar de 'SHOP-methode' zou kunnen noemen. Het is van belang voor iedereen die direct of indirect werkt met deze groep mensen, over wie veel vooroordelen bestaan en die maar al te vaak in de marge van de samenleving verkeren. De kracht van de cliënt pleit er bovenal voor om de cliënt echt centraal te stellen en zijn wensen, dromen en mogelijkheden serieus te nemen. Want alleen dan zal het lukken om hulpverlening werkelijk effectief te laten zijn. De Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) is een expertisecentrum in Den Haag dat hulp- en dienstverlening aanbiedt aan (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel.

Wil je het boek lezen?De kracht van de cliënt in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wardy Poelstra. Lezen De kracht van de cliënt Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN