Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz

Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz - Lieuwe de Haan | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
Lieuwe de Haan
DIMENSIE
11,60 MB
BESTANDSNAAM
Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz.pdf

OMSCHRIJVING

Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz 2e druk is een boek van Lieuwe de Haan uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980007 Het doel van de Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz is het geven van aanbevelingen betreffende preventie, besluitvorming, uitvoering, evaluatie en randvoorwaarden van dwang en drang tijdens het behandeltraject in de geestelijke gezondheidszorg.Deze richtlijn is geschreven door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen, naasten, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters. De werkgroep heeft de richtlijn geschreven vanuit de visie dat het persoonlijke proces van het hervinden van zowel identiteit als regie over het eigen leven het voornaamste doel van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is.Bij gevaar dat voortkomt uit een psychiatrische stoornis kan het toepassen van dwang noodzakelijk zijn. De richtlijn draagt bij aan het voorkomen en verminderen van dwang en, indien dwang onvermijdelijk is, aan het verantwoord, zorgvuldig en humaan toepassen van dwang in de geestelijke gezondheidszorg.De richtlijn is van toepassing op de patiëntengroepen die straks onder de nieuwe Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zullen vallen. Dat zijn de patiëntengroepen die momenteel onder de Wet Bopz vallen, exclusief psychogeriatrische patiënten die buiten de ggz worden behandeld en patiënten die in instellingen voor verstandelijk gehandicapten worden behandeld.

Wil je het boek lezen?Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lieuwe de Haan. Lezen Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN