Brieven van Erasmus

Brieven van Erasmus - Erasmus | Nextbestfoodprocessors.com

...mius, doctor in de beide rechten en kanunnik te Konstanz ... Stichting Erasmushuis - Rotterdam ... . Je kunt het niet verdragen, zeer illustere Abstemius, 1. dat er iets van mijn geschriften in je bibliotheek ontbreekt, maar je klaagt dat je steeds weer hetzelfde boek moet kopen, omdat dit óf omgewerkt óf uitgebreid óf herzien is. Van de Pol is gecharmeerd van Erasmus, niet omdat dat nu eenmaal zo hoort, maar omdat zij zichzelf herkent in sommige van zijn overtuigingen en grillen. Zijn werkwijze, de springerigheid en ironie in zijn br ... De correspondentie van Erasmus - De Boeken ... . Zijn werkwijze, de springerigheid en ironie in zijn brieven, zijn onvermoeibare nieuwsgierigheid en leeshonger hebben haar sympathie. Brieven. Erasmus van Rotterdam (1466-1536) was een wereldburger die vanuit Parijs, Oxford, Leuven, Venetië en Bazel zijn medemensen probeerde op te voeden. Hij was een overtuigd humanist en hield zijn publiek het beste uit de oudheid voor, maar wel in het licht van het christendom.Harm-Jan van Dam was jarenlang universitair hoofddocent Latijn aan de vu. Brievenwisseling Luther en Erasmus. Erasmus was wel op de hoogte van Luthers 95 stellingen. Reeds in het voorjaar van 1518 had Erasmus de stellingen naar More gestuurd, ofschoon zonder begeleidend commentaar. De weinige keren dat Erasmus naar Luther verwees in zijn brieven, bleef de toon kritisch en afhoudend maar soms toch ook sympathiek. Lijst van vertalingen van Erasmus' werk in het Nederlands (veertien lijsten) ; Erasmus' autobiografie, het Compendium vitae; Nederlandstalige compilatie van biografische en autobiografische geschriften (onder andere het Compendium vitae), in 1615 uitgegeven door de Rotterdamse boekhandelaar Matthijs Bastiaensen; Een korte biografie uit het voorwerk bij de Colloquia Familiaria van 1654 Donker, Rotterdam geeft sinds 2004 alle brieven van Erasmus uit. Met de in totaal 3141 brieven zijn 22 boeken (delen) voorzien. De uitgever verricht dit werk onder auspiciën van de 'Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige correspondentie van Desiderius Erasmus'. Erasmus sluit zijn bespreking af met een toespeling op de oorlogsroem van Paus Julius II. De triomf van deze paus ging gepaard met dood en verderf. Welke raad geeft Erasmus voor de nieuwe paus, Leo X? De vrede aan de wereld teruggeven en door haar een grotere roem oogsten dan die van Julius. Adagia als stijlmiddel in brieven van humanisten Brieven is het slotdeel van de reeks Verzameld werk van Erasmus en is een prachtige uitgave. We krijgen een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus (1466-1536), hoe hij werkte, hoe zijn netwerk was opgebouwd en hoe hij correspondeerde met alle groten der aarde in zijn tijd. De correspondentie van Desiderius Erasmus 12 | Brieven 1658 - 1801 De correspondentie van Erasmus is een van de meest interessante briefwisselingen die de wereldliteratuur heeft voortgebracht. In dit twaalfde deel van de integrale uitgave van alle 3141 brieven van en aan Erasmus zijn de brieven opgenomen die in 1526 en het eerste kwartaal van 1527 werden geschreven. In Nederlandse bibliotheken bevinden zich ongeveer twintig originele handgeschreven brieven van Erasmus. In totaal zijn er zo'n 3000 bewaard. De Koninklijke Bibliotheek bezit één van die brieven. Het gaat om een brief van Erasmus aan Nicolaus Marvillanus (is: Varius), geschreven in Bazel op 30 maart 1527. T1 - Desiderius Erasmus: Brieven 1484 - 1536. AU - van Dam, H. PY - 2017/9/28. Y1 - 2017/9/28. N2 - Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. TY - BOOK. T1 - Desiderius Erasmus, Drie Brieven. AU - van Dam, H. PY - 2015. Y1 - 2015. N2 - Tekst, Nederlandse Vertaling, Inleiding en aantekeningen van drie brieven van Erasmus (1466-1536) De brieven van Erasmus zijn meeslepende lectuur. De lezer krijgt een beeld van de man 'achter' de boeken die hij heeft geschreven. Het kost intussen wel wat moeite om de brieven te lezen. Zij maken op ons de indruk wat overladen te zijn, misschien zelfs wat overdreven. Inleiding Erasmus van 1514-1516. Het is 1514. Erasmus is 46 jaar en heeft een schat aan levenservaring opgedaan. Hij kent de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, heeft in Parijs gestudeerd en is vervolgens in het gevolg van William Blount, lord Mountjoy, naar Engeland vertrokken, waar hij kennis maakte met de meest vooraanstaande maatschappelijke figuren: John Colet, Tho...

INFORMATIE

AUTEUR
Erasmus
DIMENSIE
6,7 MB
BESTANDSNAAM
Brieven van Erasmus.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Brieven van Erasmus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Erasmus. Lezen Brieven van Erasmus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN