De algemene verordening gegevensbescherming in gewonemensentaal

De algemene verordening gegevensbescherming in gewonemensentaal - Bart van der Sloot | Nextbestfoodprocessors.com

...vensbescherming in gewonemensentaal. AU - van der Sloot, Bart ... De Algemene Verordening Gegevensbescherming in ... ... . PY - 2019. Y1 - 2019. M3 - Book. SN - 9789463728638. BT - De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal. PB - Amsterdam University Press. ER - De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal. De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is, heeft de Eur ... De Algemene Verordening Gegevensbescherming in ... ... . In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is,... Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119 ... Bart van der Sloot heeft een handig boek geschreven over de aanpassingen die nodig zijn door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei van kracht wordt. Deze nieuwe wet heeft veel impact, omdat de meeste organisaties en bedrijven hun processen van gegevensverwerking moeten aanpassen. Het boek verschijnt op 19 april. Je kunt het nu al vast bestellen via de website van ... De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op een aantal punten laat de AVG ruimte voor nationale keuzes. De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van ... De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal (2019) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal: Author: van der Sloot, Bart: Publisher: LTMS, home of Tilt and Tilec: Date issued: 2019 ... De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal (2018) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal: Author: van der Sloot, Bart: Publisher: LTMS, home of Tilt and Tilec: Date issued: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief biedt houvast bij het doorgronden van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswetgeving die daarmee gepaard gaat. Deze monografie maakt u op begrijpelijke en toegankelijke wijze bekend met alle ins en outs van de nieuwe regels. de regels van deze verordening moeten worden toegepast. In samenhang met de algemene en hor izontale wetgeving inzake gegevensbescher ming ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG beschikken de lidstaten over verscheidene sectorgebonden wetten op gebieden waar behoef te is aan meer specifieke bepalingen. Deze De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie ... Mastermonografieën staats- en bestuursrecht - De Algemene Verordening Gegevensbescherming in...

INFORMATIE

AUTEUR
Bart van der Sloot
DIMENSIE
3,99 MB
BESTANDSNAAM
De algemene verordening gegevensbescherming in gewonemensentaal.pdf

OMSCHRIJVING

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro.Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.

Wil je het boek lezen?De algemene verordening gegevensbescherming in gewonemensentaal in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bart van der Sloot. Lezen De algemene verordening gegevensbescherming in gewonemensentaal Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN