Vergeten erfenis

Vergeten erfenis - Jona Lendering | Nextbestfoodprocessors.com

...tleggen wat er met uw erfenis en nalatenschap moet gebeuren ... Openstaande vakantiedagen vaak vergeten in nalatenschap ... ... . Iedereen die 16 jaar of ouder is en over zijn verstandelijke vermogens beschikt, kan een testament laten opstellen. Een erfenis regelen is een emotioneel en intensief proces, wat vaak onderschat wordt. Er dienen veel juridische, financiële en fiscale zaken geregeld te worden, maar ook het beëindigen van online accounts moet niet vergeten worden. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met ... Jona Lendering - Wikipedia ... . In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Vul onze checklist in en lees de aandachtspunten voor uw situatie. Een boedelbeschrijving van een erfenis waarin een minderjarige is betrokken moet bij notariële akte (671 RV: Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, kan een voorgeschreven boedelbeschrijving plaatsvinden bij een onderhandse akte. Een uitzondering geldt er voor de wettelijke verdeling. Krijgt u een erfenis? Lees op deze pagina bijvoorbeeld of u wel of geen erfbelasting moet betalen. Hoe u aangifte doet. Of hoe u uitstel hiervoor krijgt. Verloop afwikkeling erfenis. Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Meestal is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit kan soms voor problemen zorgen. Vergeten testament. 14 maart 2016. Vraag nummer: 45553. Mijn zus is onlangs overleden. Tot onze verbazing bleek na haar overlijden dat er nog een testament uit 1985 was. Dit testament moest toen opgesteld worden om een hypotheek te krijgen. ... Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) ... De erfenis van de langstlevende echtgenoot wordt door die rente op papier 'uitgehold', waardoor de kinderen na zijn of haar overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Schenkingen van vlak voor het overlijden. Als iemand heeft geschonken en kort daarna is overleden, kan dat fiscaal gek uitpakken....

INFORMATIE

AUTEUR
Jona Lendering
DIMENSIE
9,77 MB
BESTANDSNAAM
Vergeten erfenis.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe is de Europese cultuur ontstaan? Tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de Europese Grondwet werd voorgesteld in de preambule te verwijzen naar de gedeelde Grieks-Romeinse en christelijke erfenis van de lidstaten. Het voorstel haalde het niet, maar was voor historicus Jona Lendering aanleiding te onderzoeken of het Grieks-Romeinse erfgoed werkelijk zo belangrijk is geweest als werd aangenomen. In Vergeten erfenis beschrijft hij hoe al in de Oudheid de Griekse en Romeinse cultuur werd beschouwd als iets heel bijzonders dat iedereen moest beheersen die respectabiliteit wilde verwerven. Maar dat men destijds meende dat alle beschaving uit Athene en Rome kwam, wil nog niet zeggen dat ook wij daar zo over moeten denken. Lendering vertelt hoe de westerse cultuur in de elfde eeuw ontstond toen Europa in de leer ging in de wereld van de islam. De invloed van de experimentele wetenschap van geleerden als al-Haytham, van de geneeskundige inzichten van de Iraanse arts Ibn Sina en van de discussievrijheid van de islamitische rechtscolleges komen aan de orde, net als de sporen van het islamitische gelijkheidsdenken in het westerse recht en de wortels van de scheiding van kerk en staat. De Arabische bijdrage aan de totstandkoming van de Europese cultuur is inderdaad een vergeten erfenis. Ze werd al niet meer herinnerd in de tijd van de Renaissance, en werd nog verder op de achtergrond geplaatst toen in de negentiende eeuw het idee opnieuw postvatte dat alle beschaving uit Griekenland kwam. Al heel snel maakte de ontcijfering van het spijkerschrift duidelijk hoe onjuist deze opvatting was - veel culturele primeurs worden ten onrechte aan Griekenland toegeschreven - maar na anderhalve eeuw is nog altijd niet vanzelfsprekend dat onze cultuur ook wortels heeft in het oude Babylon. Daarom pleit Lendering ervoor in het onderwijs meer aandacht te geven aan de invloed van de Babylonische en islamitische culturen op het ontstaan van onze eigen beschaving.

Wil je het boek lezen?Vergeten erfenis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jona Lendering. Lezen Vergeten erfenis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN