Op weg naar een Nieuwe Nationale Synode in Dordrecht

Op weg naar een Nieuwe Nationale Synode in Dordrecht - T. van den Weijden | Nextbestfoodprocessors.com

...erlangen naar een opwekking en herstel . ... Terecht naar synode in Dordrecht | Nederlands Dagblad ... .. Op weg naar 2018 en 2019 wil de vergadering uitgebreid stil staan bij de betekenis van de toen langer dan zes maanden durende internationale bijeenkomst die als Dordtse Synode de boeken is ingegaan. Dat de Synode belangrijk was en is voor kerk, staat en taal blijkt ook uit de Dordrecht Bijbel. Naast het nieuwe testament is er voor- en achterin ... Het is (inmiddels ruim) 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Van november 2018 tot eind mei 2019 is ... T. van den Weijden - Op weg naar een Nieuwe Nationale ... ... . Van november 2018 tot eind mei 2019 is dit grootst gevierd met de Ode aan de Synode. De viering van de Ode is sinds 26 mei officieel ten einde. In 2020 is het tijd voor een nieuwe mijlpaal in Dordrecht, namelijk de viering van 800 jaar ... De Nationale Synode was een bijeenkomst op 10 en 11 december 2010 in Dordrecht van christenen uit verschillende kerkgenootschappen om de eenheid onder christenen te laten zien. De naam Nationale Synode is een verwijzing naar de laatste Nationale Synode in 1618, de Synode van Dordrecht.De Nationale Synode heeft geen verdere formele status. In 2013 is er opnieuw een Nationale Synode, opnieuw in Dordrecht. Maar tot die tijd staat de Nationale Synode niet stil. We blijven streven naar de eenheid van de kerk. En daarom roept de Nationale Synode de kerken van Nederland op tot de Katholiciteits Effect Rapportage (KER). Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Niet lang na de presentatie van de Nationale Synode, woensdag in Utrecht, verschijnt op 31 oktober het boekje "Op weg naar een nieuwe nationale synode in Dordrecht". De bijeenkomst op zaterdag 5 november is tevens een etappe op weg naar de herdenking in Dordrecht van het vierhondste jaar van de voor kerk en staat belangrijke internationale bijeenkomst in het Dordrecht van 1618-1619. De initiatiefnemers achter de Nationale Synode zetten zich in voor meer eenheid in de 'versplinterde kerk' van Nederland. Als afsluiting van de Dordtse herdenkingsperiode van 400 jaar Nationale Synode uit 1618-1619 vindt op 29 mei een Nationale Synode - nieuwe stijl plaats. Op het programma staat ondermeer de ondertekening van een 'Verklaring van verbondenheid' door vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig aantal kerken en geloofsgemeenschappen. Een jaar later, kort na zijn aftreden als voorzitter, lanceert hij op een persconferentie in Utrecht zijn plannen voor een nieuwe Nationale Synode, vierhonderd jaar na de befaamde Synode van ... DORDRECHT - In theologische kringen wordt al gesproken, geschreven en gedebatteerd over 400 jaar Dordtse Synode in Dordrecht. Op 10 november 2018 is de opening van deze herdenking in Dordrecht. Landelijke kerken organiseren in Dordrecht en in de Grote Kerk weer een nationale Synode op 17 november 2018. Dit is een lijst van deelnemers aan de Synode van Dordrecht (13 november 1618 - 29 mei 1619). Er waren vele afgevaardigden: 37 predikanten, negentien ouderlingen, vijf professoren in de theologie van universiteiten uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, achttien commissarissen-politiek van de Staten uit de diverse gewesten en 25 waarnemers van buiten de Republiek (uit Engeland ... De Nationale Synode in oktober is een vervolg op die van 2010, die eveneens in Dordrecht werd gehouden. Doel van de bijeenkomst is te zoeken naar overeenkomsten en eenheid, benadrukt voorzitter ds. Gerrit de Fijter: 'Het christendom in Nederland heeft baat bij deelname van iedereen, in een nieuwe beweging van onderop. Terecht naar synode in Dordrecht. ... de suggestie gedaan om als protestantse kerken een gezamenlijk appel te doen op onze ... van zo'n appel komt De Fijter met het idee van een National...

INFORMATIE

AUTEUR
T. van den Weijden
DIMENSIE
3,36 MB
BESTANDSNAAM
Op weg naar een Nieuwe Nationale Synode in Dordrecht.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Op weg naar een Nieuwe Nationale Synode in Dordrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T. van den Weijden. Lezen Op weg naar een Nieuwe Nationale Synode in Dordrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN