Jagen naar heiliging

Jagen naar heiliging - J.M. Roberts | Nextbestfoodprocessors.com

...llen. en jaag ook naar de heiliging `t is krijgen van beveiliging ... Hoe verwerken we de groeiende epidemie ... - tora-yeshua.nl ... . men zal bovendien. ook de Here zien. Wim Pouwelse, 23-11-2017. Hebreeën 12 vers 14. Gepost door Wim Pouwelse op 11/28/2017 09:48:00 a.m. Dit e-mailen Dit bloggen! Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Voltooide heiliging - een gave: Voortgaande heiliging - een opdracht: Hebr. 10:10 - Door zijn offer zijn wij voor eens en altijd geheiligd: Hebr. 12:10 - Hij tuchtigt ons, opdat we deel krijgen aan Zijn heilig ... PDF Op jacht naar heiliging - XS4ALL ... . 12:10 - Hij tuchtigt ons, opdat we deel krijgen aan Zijn heiligheid: 1 Kor. 6:11 - Maar gij zijt geheiligd, door de Naam van de Here Jezus: Hebr. 12:14 - Jaagt naar heiliging, zonder welke niemand de ... "Jaagt naar de vrede met alle mensen en naar de heiliging (een geheiligd leven), zonder welke niemand JHWH zal zien", Hebr. 12:14 Het gaat om de heiliging, een leven wat in toenemende mate het leven van Yeshua is en daarbij wordt als opvallend aspect het "jagen naar vrede met alle mensen" genoemd. jagen naar de heiliging. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Wat onze positie betreft zijn we eens voor altijd geheiligd. Wat onze dagelijkse wandel betreft behoort er een toename in heiligheid te zijn in ons leven. 1. We zijn geheiligd En vers 14 en 15 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Packer schreef een boek 'Jagen naar Heiliging'. En de apostel Paulus wist het al. Jaag ernaar, de tijd is kort. Paulus schreef er vrij over. Niet gehinderd door enige kennis van zijn eigen Joodse traditie. Paulus komt bij Christus uit. Christus is altijd het Centrum van de theologie. Heiliging. Heiliging begint bij God, niet bij ons. Het begint met het besef van Zijn heiligheid, want d'n zien we onszelf zoals we werkelijk zijn: zondaars, niet in staat tot iets goeds. Vervolgens worden we, doordat we dit beseffen, naar God gedreven zodat H'j Zijn heiligingswerk in ons kan beginnen. Zie o.a. Jesaja 6: 1 e.v. en Lucas 5:8 e.v. Daarom is het van wezenlijk belang te jagen naar vrede met allen en de heiligmaking, 'zonder welke niemand de Heere zien zal' (Hebr. 12:14). Wanneer de nauwe relatie met Christus ontbreekt of verflauwt, is er ook geen of weinig stimulans om weerbaar en werkzaam te zijn in de verwachting van Zijn komst. Heiliging is een levenslang proces. Eerst even iets over rechtvaardiging. De Romeinenbrief is de brief waar het meest over rechtvaardiging wordt gesproken. Zie bijvoorbeeld: Rom. 3: 23 "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn En dan wordt bedoeld de heiliging door de Geest en daar naar te jagen. (Kohlbrugge) Verder is (heb ik altijd begrepen, en volgens mij staat dat ook in het voorwoord, ned. vertaling) dit door J.C.Ryle geschreven in een tijd dat hij er tegenaan liep dat mensen zeiden christen te zijn, maar een zeer wereldse levensstyle op nahielden. a Onmisbare dingen: Onmisbare dingen Zonder bloedstorting geen vergeving Hebr. 9: 22 Zonder geloof niet mogelijk God te behagen Hebr. 11: 6 Zonder jagen naar heiliging de Heer niet zien Hebr. 12:14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien....

INFORMATIE

AUTEUR
J.M. Roberts
DIMENSIE
9,6 MB
BESTANDSNAAM
Jagen naar heiliging.pdf

OMSCHRIJVING

Jagen naar heiligingMeer en meer maken we mee dat christenen capituleren voor het materialisme van onze tijd. Heiligheid is zo langzamerhand in het vergeetboek geraakt. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat heiligheid héél hoog staat op de ranglijst van dingen die God belangrijk acht voor zijn volk. J.l. Packer voert ons terug naar de heiligheid die God van ons verlangt. Hij toont aan dat heiligheid niets anders is dan ons levenslang uitstrekken tot God, Hem liefhebben met heel ons hart, en Gods wegen gaan.

Wil je het boek lezen?Jagen naar heiliging in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.M. Roberts. Lezen Jagen naar heiliging Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN