Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad

Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad - G.E. van Maanen | Nextbestfoodprocessors.com

.... Aan hun vordering ligt ten grondslag dat de Nederlandse Staat tot op heden heeft nagelaten adequaat uitvoering te geven aan internationale klimaatafspraken waarbij zij partij is en daarmee gevaarzettend optreedt ... Onrechtmatige daad (Nederland) - Wikipedia ... . 2013 armen tuken s4150104 25-03-2013 [email protected] staatsrecht mr. bunschoten wc: ier bevoegdheid van de rechter. objectum litis-leer of fundamentum Research Publications Research outputs Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbescherming door de burge... Home Research outputs Overview; How to cite; Research output. Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbescherming door de burgelijke rechter. Research output: Book/Report › Book â ... De onrechtmatige overheidsdaad | Wetenschap: Recht en wet ... . Rechtsbescherming door de burge... Home Research outputs Overview; How to cite; Research output. Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbescherming door de burgelijke rechter. Research output: Book/Report › Book › Professional. Associated ... Monografieën Privaatrecht: No. 3 ... Onrechtmatige overheidsdaad: rechtsbescherming door de burgerlijke rechter Volume 3 van Monografieën Privaatrecht, ISSN 1573-9791: Auteurs: Gerrit van Maanen, Roel de Lange: Uitgever: Kluwer, 2005: ISBN: 9013022286, 9789013022285: Lengte: 205 pagina's : Citatie exporteren: BiBTeX EndNote RefMan 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Voor 1992 was de onrechtmatige daad geregeld in artikelen 1401 en 1402 van het Burgerlijk Wetboek (oud). Onrechtmatige daad - samenvatting verplichte stof. samenvatting verplichte stof. Universiteit / hogeschool. Erasmus Universiteit Rotterdam. Vak. Privaatrecht in werking RM04. Geüpload door. Mandy Helmer. Academisch jaar. 18/19 Monografieen Privaatrecht. Achtergestelde vorderingen . De chirurg . De rekening-courantverhouding . De rekening-courantverhouding . Een nieuwe theorie van het privaatrecht . Een theorie van het privaatrecht . Eigen schuld en mede aansprakelijkheid ... Onrechtmatige overheidsdaad Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht Samenvattingen van Onrechtmatige daad - Verheij Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Onrechtmatige daad Online: samenvatting in chapters Online locatie: Abonneebundel met samenvatting Onrechtmatige daad (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Verheij - 8e druk - BulletPoints Onrechtmatige daad van Verheij - Monografieën Privaatrecht deel 4 - Boek & JoHo's Burgerlijk Procesrecht: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Bundel Monografieen BW 55 - Algemene voorwaarden. €48.25 Hardcover. Jac. Hijma; Recht en Praktijk Contractenrecht 1 - Algemene voorwaarden. €86.2 Hardcover. Jac. Hijma ... Paperback. Gerrit van Maanen; Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad. €15 ... 'Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel' door Gerbrant Snijders - Onze prijs: €56,00 - Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis Onrechtmatige daad De vereisten. Onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. In deze bepaling staat dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter (vierde druk) (Monografiëen Privaatrecht, 3). Deventer: Kluwer; Part of book - Chapter (30) Professional Publication (3) N.S. Efthymiou & R. de Lange (2017). Netherlands. Developments in Dutch constitutional law. Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken. Uitleg over afdeling 6.3.3A BW, ... ISBN 9789013136142 Het overheidsprivaatrecht - het privaatrecht dat geldt ten aanzien van de overheid - is een bijzonder rechtsgebied, ... onrechtmatige overheidsdaad, ......

INFORMATIE

AUTEUR
G.E. van Maanen
DIMENSIE
3,28 MB
BESTANDSNAAM
Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad.pdf

OMSCHRIJVING

Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad 4e druk is een boek van Gerrit van Maanen uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013022285 Met dit boekje wordt beoogd een overzicht te bieden van het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad. Zoals de ondertitel aangeeft ligt het accent op de rechtsbescherming die de burgerlijke rechter - als restrechter - kan bieden. Onontkoombaar is evenwel een summiere beschrijving van de rechtsbescherming die de bestuursrechter biedt. Zoals zal blijken is er sprake van een uitermate complexe relatie tussen beide vormen van rechtsbescherming. Anders dan veelal gebruikelijk wordt voor de beschrijving en de uitleg van het positieve recht inzake de onrechtmatige overheidsdaad geen historische invalshoek gekoze n. Dit neemt niet weg dat een overzicht van de historische achtergrond wel degelijk nuttig is voor het begrip van hedendaagse problemen. Deze historische achtergrond komt in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. Gepoogd wordt in de eerste plaats de materi le normen op te sporen waaraan de overheid zich dient te houden, op straffe van schadeplichtigheid.

Wil je het boek lezen?Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.E. van Maanen. Lezen Monografieen Privaatrecht 3 - Onrechtmatige overheidsdaad Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN