Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden - Ann Callebert | Nextbestfoodprocessors.com

...draaglijk "fysiek" lijden) Vrijwillig, duurzaam en aanhoudend verzoek uitgaande van de patiënt zélf ( schriftelijk verzoek ) en voor de wilsbekwame minderjarige patiënt geldt bovendien "en met de uitdukkelijke toestemming van de wettelijke ... Euthanasie bij psychisch lijden verdeelt België - NRC ... ... Mag euthanasie/hulp bij zelfdoding worden toegepast bij een psychiatrische patiënt? Ja, hulp bij zelfdoding mag en kan mits voldaan wordt aan de zorgvuldigheidseisen van de wet. Het ondraaglijk lijden kan ook een psychisch lijden zijn bij mensen die zijn uitbehandeld en geen redelijk (behandel) perspectief hebben. De euthanasiewet bepaalt dat de arts die euthanasie toepast bij een patiënt die niet binnen afzienbare ... Uitzichtloos en ondraaglijk lijden | Uitspraak & Uitleg ... ... . Het ondraaglijk lijden kan ook een psychisch lijden zijn bij mensen die zijn uitbehandeld en geen redelijk (behandel) perspectief hebben. De euthanasiewet bepaalt dat de arts die euthanasie toepast bij een patiënt die niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, twee artsen moet raadplegen. Zij krijgen inzage in het medisch dossier en onderzoeken de patiënt om na te gaan of het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden niet op een of andere manier kan worden gelenigd. Dat euthanasie bij psychisch lijden daardoor vooral op het bordje van de Levenseindekliniek terechtkomt, vindt Denys geen groot probleem. 'Daar zijn ze voor opgericht. Daar kun je met je euthanasieverzoek terecht als het elders niet lukt, iets waar ze behoorlijk veel reclame voor maken.' Euthanasie. Jaarlijks stijgt het aantal toegekende euthanasieverzoeken, ook van mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Artsen moeten dit lijden evalueren voordat ze een verzoek inwilligen, maar ze vinden het gesprek erover erg moeilijk of vermijden het zelfs. 14. Wat betekent 'ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden'? 15. Wie beslist dat het lijden ondraaglijk is? 16. Heeft de patiënt het recht om pijnbehandeling of palliatieve zorg te weigeren? 17. Kan men euthanasie vragen als men psychisch ondraaglijk lijdt maar geen ongeneeslijke (lichamelijke) ziekte heeft? 18. Psychisch lijden bij euthanasie is vaak niet uitzichtloos . Euthanasie is niet strafbaar als er aan zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan, waaronder ondraaglijk lijden en uitzichtloosheid. Het eerst is subjectief, bij uitzichtloosheid is er geen uitzicht meer op genezing of verlichting. Naast de 35 personen die overleden door euthanasie, was de belangrijkste doodsoorzaak van de andere overledenen suïcide. Op het eerste zicht lijkt de kans op aanvaarding van een euthanasieverzoek gebaseerd op ondraaglijk en onbehandelbaar psychisch lijden aanzienlijk kleiner te zijn in Nederland dan in België (5% tov 48%). Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Veelal wordt om euthanasie gevraagd in de eindfase van een terminale ziekte, bijvoorbeeld bij kanker of alzheimer, maar ook ondraaglijk psychisch lijden valt binnen de criteria van de wet. Euthanasie bij psychisch lijden verdeelt België Rechtszaak Belgische artsen werkten mee aan de euthanasie van een vrouw (38). Ze stonden voor een jury terecht voor doodslag en werden vrijgesproken. Frits Jacobs was een buurtgenoot van Megje en maakte jarenlang dagelijks een wandeling met haar.Op 28 augustus was Frits samen met Jim van Os te gast bij NPO Radio 1 om te praten over euthanasie bij psychisch lijden. Beluister hier het interview terug.. photo credit: Foto's door Frits Jacobs, hij stuurde ze als kaarten aan megje. Bij niet-terminaal lijden zijn twee adviezen nodig, waarvan één van een specialist of psychiater, die gaan over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening, het aanhoudend, ondraaglijk en niet te lenigen fysiek of psychisch lijden en het vrijwillig, herhaald en overwogen karakter van het verzoek. Het euthanasieverzoek in kwestie gebeurde op basis van ondraaglijk psychisch lijden veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Omdat sommige artsen fel gekant zijn tegen euthanasie bij psychisch lijden, wordt hier en daar geopperd dat niet enkel deze drie artsen terecht staan, maar dat de euthanasiewet zelf mee op de beklaagdenbank zit. Ze kiest voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. "Ik ben zo opgevreten door mijn psychiatrische aandoeningen dat ik helemaal kapot ben." Aurelia woont op zichzelf in ... Jaarlijks overlijden in ons land zo'n 2.000 mensen na euthanasie. 2 à 3 procent van die groep doet dat op basis van ondraaglijk psychisch lijden. De afgelopen 2 jaar ging het telkens om zo'n 50 ... Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 2e druk is een boek van Ann Callebert uitgegeven bij Uitgeverij Ac...

INFORMATIE

AUTEUR
Ann Callebert
DIMENSIE
4,87 MB
BESTANDSNAAM
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas recenter dat binnen de geestelijke gezondheidszorg patiënten de vraag op grond van psychisch lijden formuleren. De hulpverlening ziet zich hier dan ook meer en meer geconfronteerd met een uitdaging, die heel wat vragen oproept. Tegelijkertijd bestaat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.Dit boek wil een eerste verkenning bieden op het vlak van hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Enerzijds theoretisch door het beschrijven van het bestaande wettelijke landschap en de opduikende problemen, anderzijds door in te zoomen op de praktijk van een psychiater die regelmatig met de problematiek wordt geconfronteerd. Een tiental patiënten werd bevraagd over de invulling van hun ondraaglijk psychisch lijden, de redenen achter hun euthanasievraag en de reacties van de omgeving en hulpverlening op hun verzoek. Voor zover mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperktheid van de steekgroep patiënten en mensen uit hun omgeving laat geen algemene conclusies toe, wel het uitzetten van een aantal belangrijke denklijnen en uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en ruimer gezien de maatschappij.Over de auteur:Ann Callebert studeerde in 2011 af als master in de klinische psychologie. Voordien behaalde zij reeds een master in de Germaanse filologie en werkte ze meerdere jaren als docente Nederlandse taalverwerving aan de Universiteit van Keulen.Dit boek kwam tot stand met de medewerking van :Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven en directeur van LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Zij verricht onderzoek over de preventie van depressie en suïcide.Iris De Coster is licentiaat in de psychologie en senioronderzoeker bij LUCAS. Ze doceert patiëntbegeleiding en -communicatie aan de HUBrussel.Lieve Thienpont is onder meer psychiater en LEIF-arts. Als voorzitter van Vonkel en consulent is zij betrokken bij initiatieven rond sterven, dood, rouw en eindelevensvragen.

Wil je het boek lezen?Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ann Callebert. Lezen Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN