Infectie

Infectie - Joshua Spanogle | Nextbestfoodprocessors.com

...selijk lichaam op de aanwezigheid van micro-organismen of hun gifstoffen (toxinen) ... Betekenis Infectie ... . Wanneer dat gepaard gaat met allerlei waarneembare symptomen en verschijnselen zoals bijvoorbeeld koorts dan spreken we van een infectieziekte. Veel infecties verlopen zonder symptomen of zichtbare afwijkingen (asymptomatisch). De keuze van een medicijn bij een infectie met bacteriën is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is van belang of men weet om welke bacterie het gaat en voor welke an ... Wat is het verschil tussen een ontsteking en een infectie ... ... . Ten eerste is van belang of men weet om welke bacterie het gaat en voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. Ten tweede moet het medicijn de plaats van de infectie voldoende bereiken om zijn werking uit te kunnen voeren. Vaak ontstaat er een ontsteking door een infectie. Het micro-organisme dat de infectie veroorzaakt wordt ziekteverwekker ofwel pathogeen genoemd. Infecties kunnen lokale (plaatselijke) ontstekingen veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan een steenpuist. Ze kunnen ook het hele individu ziek maken, dan wordt gesproken over een systemische infectie. infectie v ( medisch ) een besmetting van lichaamsweefsel met ziekteverwekkers als bacteriën, virussen, schimmels of parasieten en de daaropvolgende ontstekingsreactie Omdat hij niet al te hygiënisch met zijn contactlenzen omging, had hij al gauw een infectie aan zijn oog. Wat is een infectie ? Een infectie of besmetting ontstaat wanneer micro-organismen of microben van een mens, een dier of een niet-levende drager (water, voedsel, voorwerpen) op een ander levend wezen (mens of dier) worden overgedragen.. De voornaamste veroorzakers oorzaken van infecties zijn virussen, op de tweede plaats bacteriën, in zeldzame gevallen gisten en schimmels en, in onze streken ... Immuungecompromitteerd: een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-celaantal < 200/mm 3, e en verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen die gepaard gaan met een ... Maar als de infectie vaak terug komt, kan de arts antischimmelmedicijnen om in te nemen voorschrijven. Voorbeelden zijn fluconazol en itraconazol. Disclaimer. Laatst bijgewerkt KNMP: 28-05-2018. Disclaimer. Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Risico's voor het ongeboren kind . Transplacentaire transmissie kan optreden bij een primo-infectie, re-infectie of reactivatie. Wie tijdens de zwangerschap voor het eerst in aanraking komt met CMV (die kans is minder dan 1%) kan het virus overdragen op het kind. Bij een sepsis heeft u een infectie, waar uw lichaam heel heftig op reageert. Een sepsis komt vaak door een infectie met een bacterie. Maar een sepsis kan ook komen door een infectie met een virus of schimmel. Allerlei soorten infecties kunnen een sepsis veroorzaken, zoals een blaasontsteking, longontsteking of hersenvliesontsteking. Besmetting met ziektekiemen, Men spreekt over een infectie als een micro-organisme of virus in een levend wezen is binnengedrongen en daar schade aanricht. In het ergste geval kan een infectie leiden tot de dood van het geïnfecteerde individu. Het micro-organisme wordt bij een infectie ook wel het pathogeen of de ziekteverwekker genoemd. CMV-infectie bij de foetus kan worden aangetoond door een positieve CMV-PCR in vruchtwater. Vanwege de geringe foetale urineproductie en de daardoor lage uitscheiding van virus in vruchtwater vóór 21 weken zwangerschap, kan CMV-PCR in vruchtwater fout-negatief zijn. Infectie-ziekten (infecties) Infectieziekten worden veroorzaakt door een besmetting van het lichaam of een deel daarvan met een ziekteverwekkende (pathogene) micro-organismen (micro-organismen, microben, ziektekiemen) of eiwitten. Symptomen van infectieziekten Mogelijke symptomen: Een infectie bij een prothese kan leiden tot allerlei klachten met uiteindelijk loslating van de prothese. Ook kan een infectie er toe leiden dat u erg ziek wordt met hoge koorts. Daarom is een snelle behandeling nodig. We onderscheiden acute (vroege) en chronische (late) prothese-infec...

INFORMATIE

AUTEUR
Joshua Spanogle
DIMENSIE
11,9 MB
BESTANDSNAAM
Infectie.pdf

OMSCHRIJVING

Dokter Nate McCormick heeft nog nooit zoiets gezien: drie vrouwelijke patiënten uit tehuizen voor verstandelijk gehandicapten in Baltimore worden geteisterd door een verbijsterend en niet te stoppen virus. Als Nate de levens en gewoonten van de slachtoffers gaat onderzoeken, constateert hij dat er iets angstaanjagends aan de hand is. Hij gebruikt al zijn deskundigheid als medisch onderzoeker en richt zijn aandacht op de ‘overbrenger’ – degene die met de eerste slachtoffers seksueel contact heeft gehad. Maar dan wordt die verdachte vermoord aangetroffen. Nate wendt zich tot een vroegere collega en ex-geliefde, dokter Brooke Michaels. Samen volgen de twee onderzoekers een spoor van aanwijzingen dat leidt tot een ontdekking die zowel baanbrekend als gruwelijk is…

Wil je het boek lezen?Infectie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Joshua Spanogle. Lezen Infectie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN