Diplomademocratie

Diplomademocratie - Mark Bovens | Nextbestfoodprocessors.com

...mocratie beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat dit betekent voor het politieke landschap en voor de democratie in ons land, en wat je hieraan zou kunnen doen ... Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap ... ... . Mark Bovens (1957) is politiek filosoof en bestuurskundige en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Die diplomademocratie - ofwel 'meritocratie' - kan ervoor zorgen dat lager opgeleiden zich niet vertegenwoordigd voelen in het democratisch bestel. Dat kan weer resulteren in lage verkiezingsopkomsten: in de Europese verkiezingen stemt slechts een derde van de kiesgerechtigden. Diplomademocratie? 29 juli 2011, column J.Th.J. van den Berg. Het blijft een klass ... Diplomademocratie | Uitgeverij Prometheus ... . Dat kan weer resulteren in lage verkiezingsopkomsten: in de Europese verkiezingen stemt slechts een derde van de kiesgerechtigden. Diplomademocratie? 29 juli 2011, column J.Th.J. van den Berg. Het blijft een klassiek probleem van de democratie: het ideaal is een politiek bestel 'by the people, of the people, for the people', maar de werkelijkheid laat zien dat ook de democratie niet kan zonder elites.Als het goed is, zo heeft Joseph Schumpeter al eens uiteengezet, onderscheidt de democratie zich van andere stelsels ... De kans op zo'n zwart scenario wordt echter beduidend groter wanneer de diplomademocratie zich bestendigt en verder uitdiept, bijvoorbeeld omdat lager opgeleiden niet alleen in politieke zin, maar ook in sociale en economische zin structureel aan het kortste eind trekken. Mark Bovens & Anchrit Wille, Diplomademocratie. 'Diplomademocratie' beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat dit betekent voor het politieke landscha...

INFORMATIE

AUTEUR
Mark Bovens
DIMENSIE
11,9 MB
BESTANDSNAAM
Diplomademocratie.pdf

OMSCHRIJVING

Politieke ambten zijn de enige functies waarvoor je in Nederland geen papieren nodig hebt. Lekenbestuur vormt immers de kern van de democratie. Elke burger heeft het recht om zich verkiesbaar te stellen, elke burger kan wethouder of minister worden, ongeacht zijn formele kwalificaties. Zo was het in Athene, de bakermat van de democratie, en zo staat het ook in onze Grondwet.De praktijk is inmiddels volstrekt anders. Nederland is een diplomademocratie, een land dat wordt bestuurd door de burgers met de hoogste diplomas. Alle formele en informele politieke instituties en arenas, variërend van Kamer en kabinet, belangenorganisaties en overlegorganen, tot inspraakavonden en internetacties, worden gedomineerd door hoger opgeleiden en professionals.Diplomademocratie beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat dit betekent voor het politieke landschap en voor de democratie in ons land, en wat je hieraan zou kunnen doen.Mark Bovens (1957) is politiek filosoof en bestuurskundige en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel gepubliceerd over democratie, bestuur en politiek.Anchrit Wille (1960) is politicoloog en bestuurskundige en als senior docent/onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze heeft veel gepubliceerd over burgerparticipatie, politiek-ambtelijke verhoudingen en vertrouwen in de overheid.

Wil je het boek lezen?Diplomademocratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mark Bovens. Lezen Diplomademocratie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN