Neuropsychologische diagnostiek

Neuropsychologische diagnostiek - none | Nextbestfoodprocessors.com

...het abonnement van het Tijdschrift voor Neuropsychologie (zowel per post als online) ... Neuropsychologisch onderzoek - Richtlijn - Richtlijnendatabase ... . Klinische neuropsychologie, het onderwerp van dit boek, houdt zich bezig met gedragsaspecten van hersenaandoeningen, en speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Het Handboek neuropsychologische diagnostiek gaat ui Prof.dr. Anke Bouma is als emeritus hoogleraar Klinische neuropsychologie van de levensfasen verbonden aan de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.Haar publicaties zijn vooral gericht op de hersenlateralisatie en de neuropsycholog ... Handboek neuropsychologische diagnostiek ... .Haar publicaties zijn vooral gericht op de hersenlateralisatie en de neuropsychologische diagnostiek van kinderen, volwassenen en ouderen met verschillende hersenaandoeningen en ontwikkelingsstoornissen. Diagnostiek . Neuropsychologie is het vakgebied binnen de psychologie dat zich bezighoudt met de relatie tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. Iemand met een verstoring in de hersenen kan problemen ondervinden in het dagelijks leven. Neuropsychologische diagnostiek: De klinische praktijk richt zich in eerste instantie op studenten: van de opleiding psychologie en de postmasteropleiding tot gz-psycholoog. Ook leent het boek zich uitstekend als naslagwerk voor de post-gz-opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog. neuropsychologische diagnostiek in deze tijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, is dit document opgesteld door de sectie Neuropsychologie van het NIP. Het betreft algemene aanbevelingen voor de afname van een NPO in coronatijd, die in verschillende settingen van toepassing zijn. Neuropsychologische diagnostiek wordt in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie veel toegepast. De comorbiditeit met voorkomende psychiatrische aandoeningen compliceert diagnostiek met betrekking tot de neurodegeneratieve aandoeningen. Depressieve ouderen vallen regelmatig uit op onderdelen van een neuropsychologisch onderzoek zonder dat er sprake is van een dementiesyndroom. Module Neuropsychologische onderzoek bij kinderen en adolescenten; Module Neuropsychologische Counseling Themareeks 1 (met deelname aan Adventure Therapy) Academiejaar 2021-2022 (onder voorbehoud) Module Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen Module Neuropsychologische Counseling Themareeks 2 Neuropsychologische diagnostiek. Na een gesprek gaan we met allerlei neuropsychologische tests de cognitieve functies in kaart brengen. Wat kan ik verwachten? U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor uw afspraak. In het gesprek zal aan u en uw naaste naar de klachten en uw functioneren gevraagd worden. neuropsychologie en leerproblemen: wat kan het neuropsychologisch profiel bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van leerproblemen, aan de hand van literatuur en casusbespreking; psychiatrie en de neuropsychologie: de overlap van het neuropsychologische vaardigheidsprofiel met verschillende DSM-diagnoses. Met de Amsterdamse Neuropsychologische taken (ANT) kunt u een gestandaardiseerde en systematische evaluatie maken van de basale processen die ten gr...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
5,38 MB
BESTANDSNAAM
Neuropsychologische diagnostiek.pdf

OMSCHRIJVING

Neuropsychologische diagnostiek is een zoektocht naar verklaringen voor cognitieve of emotionele klachten en stoornissen. Die verklaringen worden vooral gezocht in de hersenen, maar er is ook oog voor psychologische, psychiatrische, somatische en andere, meer alledaagse invloeden. In deze volledig herziene editie is, naast de noodzakelijke actualisatie, de structuur van het boek verhelderd. Het geheel is verlevendigd door de toevoeging van casusbeschrijvingen vanuit de patiëntenzorg. Marc Hendriks, Roy Kessels, Mariëlle Gorissen, Ben Schmand en Annelien Duits zijn allen klinisch neuropsycholoog. Ze zijn verbonden aan diverse wetenschappelijke en/of behandelinstituten.

Wil je het boek lezen?Neuropsychologische diagnostiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Neuropsychologische diagnostiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN