Van een unitair naar een federaal België

Van een unitair naar een federaal België - Mark Van de Wijngaert | Nextbestfoodprocessors.com

...z voor een unitair België, hij ziet ook weinig voordelen aan een staatshervorming ... Van een unitair naar een federaal België: 40 jaar ... ... . Als informateur zit Bouchez mee aan de knoppen om een federale regering te vormen. DE DAGERAAD VAN EEN NIEUW UNITAIR BELGIE. Men kan er niet meer naast kijken: het taalfederalisme kraakt aan alle kanten en staat op instorten. Criminaliteit, milieuvervuiling, mobiliteitsproblemen, buitenlandse handel, economische crisis, de gezondheidszorgen, ja zelfs de bureaucratie van de stedenbouw: alle belangrijke beleidsdomeinen lijden onder de kost en de inefficiëntie van het 45 jaar ... Koortsachtige zoektocht Bouchez naar oplossingen leidt tot irritatie: uitspraa ... 'Was het unitair België waar sommigen vandaag terug naar ... ... ... Koortsachtige zoektocht Bouchez naar oplossingen leidt tot irritatie: uitspraak 'unitair' België is daarbij eigenlijk maar randfenomeen Wouter Verschelden 23/01/2020 ISBN 90 289 3205 4 Dit boek is een herwerking en aanvulling van Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement, over de geschiedenis van het Vlaams Parlement. Van een unitair naar een federaal België : 40 jaar beleidsvorming in gemeenschappen en gewesten (1971-2011) / red. Mark Van den Wijngaert. Brussel : ASP , 2011. - 242 p. SP.A pleit voor een federaal België en vindt dat er zelfs een aantal bevoegdheden opnieuw gefederaliseerd moeten worden. Met andere woorden: meer bevoegdheden voor de federale regering en minder voor de regio's. Efficiëntie in een ingewikkeld land als België primeert voor Kamerfractieleider Meryame Kitir. unitair unitair bijv.naamw. gevestigd op, strevend naar eenheid en algemeenheid Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'unitair ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 1 definitie op EncycloI.) België bestaat intussen uit twee volledig gescheiden democratieën, werpt De Wever op. "Wat Bouchez voorstelt, werpt ons dus terug naar de 19de eeuw. Het getuigt van een gebrek aan historisch ... Dat manifest geldt helemaal niet als een van de stichtende documenten van het huidige federale België. Maar het feit alleen dat Vlaamse en Waalse verenigingen elkaar vonden in een 'Centre de contact des Fédéralistes wallons et flamands', en daar, over de in die periode vastgelegde taalgrens heen, een toen nog staatsgevaarlijk programma ontwikkelden, is ongezien....

INFORMATIE

AUTEUR
Mark Van de Wijngaert
DIMENSIE
6,52 MB
BESTANDSNAAM
Van een unitair naar een federaal België.pdf

OMSCHRIJVING

Op 7 december 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van start. Dat was de verre voorloper van het Vlaams Parlement en die instelling wou haar veertigste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan.Aan zestien wetenschappers uit het noorden en het zuiden van het land werd de vraag gesteld welke stempel het regionaliserings proces op de ontwikkeling van de twee grote gemeenschappen van België heeft gedrukt. Dit boek is hun antwoord op die uitdagende vraag. Nederlandstalige en Franstalige auteurs hebben elk voor hun gemeenschap de impact van de regionalisering op het gebied van cultuur, onderwijs, economische politiek, administratieve politiek en buitenlandse aangelegenheden geschetst. Het verhelderende resultaat van hun onderzoek realiseerden de Franstalige en de Nederlandstalige auteurs in een voortdurende kruisbestuiving. Hun situering en evaluatie van 40 jaar regionalisering zullen wellicht inspirerend werken voor de verdere stappen in de staatshervorming.Het boek richt zich tot al wie politiek geïnteresseerd is in het federale België en in de twee belangrijke componenten ervan, de gewesten en de gemeenschappen. Deze vergelijkende beleids geschiedenis biedt de lezer de mogelijkheid de regionalisering in een breed communautair perspectief te plaatsen.Mark Van den Wijngaert is emeritus hoogleraar heden daagse geschiedenis aan de HUBrussel. Zijn onderzoeksdomeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse Belgische politiek, de monarchie en de inter nationale politiek na 1950.

Wil je het boek lezen?Van een unitair naar een federaal België in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mark Van de Wijngaert. Lezen Van een unitair naar een federaal België Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN