Economie Integraal havo Antwoordenboek 2

Economie Integraal havo Antwoordenboek 2 - Ton Bielderman | Nextbestfoodprocessors.com

......

INFORMATIE

AUTEUR
Ton Bielderman
DIMENSIE
9,42 MB
BESTANDSNAAM
Economie Integraal havo Antwoordenboek 2.pdf

OMSCHRIJVING

Economie Integraal is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo die hebben gekozen voor het vak Economie.Zowel bij Economie Integraal voor havo als voor vwo is de stof verdeeld over drie leeropgavenboeken. Het eerste deel behandelt de schoolexamenstof en het onderdeel Markten: de vraag van de consument, het aanbod door ondernemingen, de verschillendemarktvormen en het overheidsingrijpen. Het tweede deel bevat onderwerpen alsSamenwerken & onderhandelen, Ruilen over de tijd en Risico & informatie. Het derde deel gaat vooral in op macro-economische onderwerpen. Denk aan de nationale rekeningen, economische groei, conjunctuur en internationale betrekkingen.De hoofdstuk- en paragraafindeling per deel komt voor havo en vwo nagenoeg overeen. Idem voor het uiterlijk en de gehanteerde taxonomie. Maar die gelijkenis geldt niet voor deinhoud: de havo- en vwo-methode zijn volledig onafhankelijk van elkaar geschreven. Elk is volledig geoptimaliseerd voor de eigen doelgroep; met op deze doelgroep afgestemdeteksten, didactische aanpak, structuur en opgaven. Dat maakt Economie Integraal uniek.Een hoofdstuk begint met hoofd- en deelvragen. Deze zijn afgeleid van het examenprogramma. Per paragraaf wordt een deelvraag behandeld en een paragraaf eindigt met afwisselende opgaven. Deze opgaven lopen op in moeilijkheidsvolgorde en de vaardigheden– onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren – zijn duidelijk herkenbaar aangegeven.De opgaven bevatten veel contexten en bronnenmateriaal. Het consequent zichtbaar toepassen van de taxonomie en de veelheid aan opgaven geeft de docent keuzevrijheid en de leerling houvast bij het oefenen.Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting met daarin een reflectie op de deelvragen en begrippenlijst. Daarna is de leerling klaar om te gaan oefenen op examenniveau. Al vanaf het begin eindigt elk hoofdstuk met volwaardige opgaven van dat niveau, zodat een leerling direct gericht naar het examen kan toewerken.Het complete arrangement, waaronder de digitale componenten, staat op de methodesite: www.economieintegraal.nl en op www.vanvlimmeren.nl.

Wil je het boek lezen?Economie Integraal havo Antwoordenboek 2 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ton Bielderman. Lezen Economie Integraal havo Antwoordenboek 2 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN