Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije

Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije - James C. Harrington | Nextbestfoodprocessors.com

...1 jour Met inperking van godsdienstvrijheid i ... Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod ... ... .c. islam wordt godsdienststrijd juist voorkomen en het heeft geen invloed op aanwezigheid van moslims in dit land. ... Vrijheid en democratie, ... Een partij die oproept tot het inperken van de Vrijheid van Godsdient en de Vrijheid van meningsuiting hoort ook niet in Europa thuis, ... De vrijheid van meningsuiting geeft iedereen de mogelijkheid om die te verspreiden, zelfs mensen met gevaarlijke en ondemocratische ideeën. Sterker nog: deze mensen kunnen ook aan de ... Studystore | Worstelen met vrijheid van meningsuiting ... ... . Sterker nog: deze mensen kunnen ook aan de macht komen. Daardoor kan de democratie zelfs te einde komen. Tientallen intellectuelen met een verschillende politieke, religieuze en culturele achtergrond hebben zich aaneengesloten om de vrijheid van meningsuiting in Turkije te verdedigen. In een oproep ... Van 26 t/m 29 april 2012 bezocht mensenrechtenadvocaat James C. Harrington Nederland. Hij deed dit in het kader van de Nederlandse vertaling van het boek "Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije - de politieke processen en de tijd van Fethullah Gülen". Rondom zijn bezoek werd een aantal activiteiten georganiseerd. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen - in gesprekken en gedrukte ... Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije Dit boek verkent het rechtsproces van Gülen waarin vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en het spanningsveld waarin deze termen zich tot elkaar verhouden, onderwerp van debat en discussie waren. James Harrington* gaf een boekpresentatie in Rotterdam tijdens zijn bezoek aan Nederland, om de Nederlandse vertaling van zijn boek te promoten: "Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije - de politieke processen en de tijd van Fethullah Gülen". Er waren ongeveer 150 belangstellenden aanwezig om het verhaal van Harrington te horen. Vorig jaar schreef ik daar al wat over in Turks worstelen met de vrijheid van meningsuiting en ik ben de aanhouding van de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink nog niet vergeten, ... die Turkije in eigen land zelf met voeten treedt. ... Een gedachte over " Turks worstelen met de democratie " Anoniem. 17 maart 2017 om 21:18 De vrijheid van meningsuiting is dé basisgarantie voor het samenleven. Sinds de Verlichting leeft dit in verstandhouding met die andere grondwettelijke vrijheid, de godsdienstvrijheid. Een verstandhouding die we lijken kwijt te raken. Vrijheid en rechtsstaat, rechtsstaat en vrijheid, ze horen bij elkaar. En allebei zijn ze waard om voor te strijden. Zonder elkaar kunnen ze niet. De Dritte im Bunde is de democratie. Wie een van deze drie verwaarloost, brengt ook de andere twee in diskrediet. Godsdienstvrijheid en veiligheid . Geloofsvrijheid kan, net als andere g...

INFORMATIE

AUTEUR
James C. Harrington
DIMENSIE
11,33 MB
BESTANDSNAAM
Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije.pdf

OMSCHRIJVING

James Harrington, die zich al veertig jaar bezighoudt met mensenrechten, analyseert de rechtszaak van opinieleider en voorvechter van vrede en dialoog, Fethullah Gülen. Deze rechtszaak vond plaats in een rechtssysteem dat gevoelig is voor ideologische beïnvloeding en waarvan men niet zeker is of het wel strookt met de universele standaarden voor recht. Harrington heeft een analyse gemaakt van de spanning tussen de rigide groep laïcisten in Turkije die intolerant is tegenover vrijheid van geloof, en de gelovigen die voorstander zijn van democratie en mensenrechten. Met als uitgangspunt de zaak Gülen toont Harrington ons de contouren hiervan. Hij laat duidelijk zien hoe een opinieleider, die binnen de grenzen van de wet vragen stelt over de status quo, maar vanwege een strijd van individuen of groepen om behoud van macht, toch, en in strijd met de fundamentele rechten van de mens, wordt berecht.Harrington begint zijn boek met een algemene introductie van Fethullah Gülen en de Gülenbeweging, bespreekt vervolgens het leger en de 'diepe staat' die af wil van democratie, en analyseert tegelijkertijd de historische achtergrond van de kwestie. De schrijver toont aan dat het onderhandelingsproces met de EU over de toetreding van Turkije een positieve invloed heeft op het democratiseringsproces in het land. Hij analyseert het rechtssysteem in Turkije en de karakteristieken van de rechtbanken, waarbij hij onderstreept dat het recht in de schaduw is komen te staan van het leger en de ideologie.Harrington heeft ook een analyse gemaakt van de lastercampagne, die de media hebben gevoerd tijdens het proces, en laat zien hoe er solidariteit ontstond tussen het leger - de media - het rechtssysteem op basis van de officiële ideologie. De auteur, die het proces dat zes jaar heeft geduurd uitvoerig en tot in detail behandelt, wijst erop dat uiteindelijk gerechtigheid is geschied en gaat daarbij niet voorbij aan het positieve effect dat de ontwikkelingen van het democratiseringsproces in Turkije hebben gehad op dit resultaat.Omdat Harrington eveneens de zaak over de verblijfsvergunning van Gülen in de VS behandelt, maakt hij het ook mogelijk om de rechtsgang ten aanzien van Gülen in twee verschillende landen te vergelijken.

Wil je het boek lezen?Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur James C. Harrington. Lezen Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN