Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887

Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887 - Gustave Le Bon | Nextbestfoodprocessors.com

...hed: 1887. Pages: 54. Downloads: 761. Share This ... Reis in Nepal by Gustave Le Bon · OverDrive (Rakuten ... ... . Reis in Nepal. De Aarde en haar volken, 1887. By. Gustave le Bon. 0 (0 Reviews) Free Download. Read Online. This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf ... Reis door Griekenland / De Aarde en haar Volken, 1887 eBook: Anonymous: Amazon.nl: Kindle Store De Aarde en haar Volken, 1885-1887 (Dutch) (as Author) Van Toledo naar Granada De Aarde en haar Volken, 1906 (Dutch) (as Author) Van Toledo naar Granada, deel 2 De Aarde en haar Volken, 1907 (Dutch) (as Author) Dillon, Guillaume Patrice. Californie (Dutch) (as Author) Dioscorides, Dr ... Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887 (Dutch ... ... . Californie (Dutch) (as Author) Dioscorides, Dr., 1812-1885. Anno 2070: Een blik in de toekomst (Dutch) (as ... Reis in Nepal De Aarde en haar Volken, 1887. Author. Le Bon, Gustave, 1841-1931. Published. Project Gutenberg. Language. English Libraries Australia ID. 63438190; Contributed by Libraries Australia. Get this edition. View online; Borrow; Buy; Set up My libraries. How do I set up "My libraries"? Get this from a library! Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887. Read story Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887 by gutenberg with 278 reads.REIS DOOR GRIEKENLAND *** Produced by Jeroen Hellingman and the Onli... Reis door Nieuw-Grenada en Venezuela De Aarde en haar Volken, 1887 by Jules Crevaux. Dutch - Free audio book that you can download in mp3, iPod and iTunes format for your portable audio player. Audio previews, convenient categories and excellent search functionality make BooksShouldBeFree.com your best source for free audio books. Download a free audio book for yourself today! Reis in Nepal De Aarde en haar Volken, 1887 (Dutch Edition) eBook: Gustave, 1841-1931 Le Bon: Amazon.ca: Kindle Store Reis in Nepal De Aarde en haar Volken, 1887 (Dutch Edition) eBook: Gustave, 1841-1931 Le Bon: Amazon.co.uk: Kindle Store...

INFORMATIE

AUTEUR
Gustave Le Bon
DIMENSIE
3,28 MB
BESTANDSNAAM
Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887.pdf

OMSCHRIJVING

Steenen tempel te Khatmandoe. De zending in het belang der archeologische studiën, mij door den minister van Openbaar Onderwijs opgedragen, bracht van zelve mede, dat de minst bekende streken van Indië achtereenvolgens door mij werden bezocht. Geen dezer landstreken wekte in hoogere mate mijne nieuwsgierige belangstelling dan het geheimzinnige Nepâl. Ik wist dat dit oude rijk, door de reusachtige bergketenen van de Himalaya van alle omringende landen afgesloten, tot de schilderachtigste en indrukwekkendste streken der wereld mag worden gerekend; dat men daar allermerkwaardigste steden vindt, welker fantastische architectuur hemelsbreed verschilt van al wat het Westen ons te aanschouwen geeft. Maar ik wist ook dat de toegang tot dit land bij uitstek moeilijk is, en dat een streng verbod, door de britsch-indische regeering stipt geëerbiedigd, aan elken Europeaan, met uitzondering van den britschen gezant, dien toegang ontzegt, zonder eene uitdrukkelijke vergunning van den koning: welke vergunning niet dan bij hooge uitzondering wordt verleend. Jaquemont had in der tijd van zijn voorgenomen bezoek aan Nepâl moeten afzien, en tot dus ver was nog geen enkele Franschman in dat land doorgedrongen. Eerst na langdurige diplomatieke onderhandelingen en dan nog slechts ten gevolge van de tusschenkomst der invloedrijkste personages, was het, nu eenige jaren geleden, den duitschen reiziger Schlagintweit gelukt, de grenzen te overschrijden. Natuurlijk werd mijne begeerte om dat merkwaardige land te leeren kennen, door al deze moeilijkheden nog te meer geprikkeld. Ik zal de lezers niet vermoeien met het verhaal, hoe al deze bezwaren achtervolgens werden uit den weg geruimd, dank zij de tusschenkomst van verschillende hoog geplaatste personen. De regeering van den onderkoning verleende mij bij deze gelegenheid dezelfde bereidwillige medewerking, die ik gedurende mijn geheele verblijf in Hindostan van haar mocht ondervinden; de onderhandelingen met het hof van Nepal werden door haar gevoerd. De laatste engelsche stad van Hindostan, in de [34] nabijheid van de grens van Nepal, is Motihari; ik was van Patna derwaarts gegaan. Daar moest ik de noodige toebereidselen voor de reis maken en de veertig dragers bijeen zien te brengen, die ik noodig had, om de onmisbare bagage en mondbehoeften over de Himalaya te brengen. Motihari is eene kleine stad, voornamelijk bewoond door rijke indigoplanters. Een hunner, de heer Edwards, dien ik bij toeval ontmoet had, ontving mij met die vorstelijke gastvrijheid, die aan alle aanzienlijke Engelschen in Indië eigen is. De Europeanen, die slechts de groote hoofdsteden van Indië, Bombay, Delhi, Calcutta en andere, aan de groote spoorweglijnen gelegen, bezocht hebben, kunnen zich geen denkbeeld vormen van de moeilijkheden en bezwaren, aan een ontdekkingstocht in Hindostan verbonden. De belangrijkste monumenten liggen voor het meerendeel te midden van woeste jungles, waar het wemelt van wild gedierte en waar hoegenaamd niets te vinden is van hetgeen men voor zijn onderhoud behoeft. Ge moet dus alles zelf medenemen: van het meel om uw brood te bakken tot alle benodigdheden voor het kamp. Om al deze bagage te vervoeren, staat u geen ander middel ten dienste dan de olifanten of de paarden, die de inlandsche vorsten of de gouverneurs der provinciën alleen in staat zijn u te bezorgen. Den aan zich zelven overgelaten reiziger is feitelijk de mogelijkheid afgesneden om zich van de aangewezen banen der groote wegen of der spoorlijnen te verwijderen. Dit is mede een van de redenen, waarom de oude monumenten van Indië zoo weinig bekend zijn, zelfs bij de in het land gevestigde Europeanen. De monumenten van Ajoenta en Kharoejao, om alleen maar van de beroemdste te spreken, worden hoogstens door een enkel reiziger per jaar bezocht. Oedeypoer, eene van de merkwaardigste hoofdsteden der indische vorstenlanden, ziet ongeveer om de drie jaar een Europeaan binnen hare muren verschijnen

Wil je het boek lezen?Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Gustave Le Bon. Lezen Reis in Nepal: De Aarde en Haar Volken, 1887 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN