De TABERNAKEL

De TABERNAKEL - Paul C. Jong | Nextbestfoodprocessors.com

...ge voorwerpen, zoals de verschillende altaren, de kandelaar, de kleuren van de gordijnen en zelfs de wasbak! De Tabernakel is een tent met een verhaal ... Bijbelstudies Tabernakel - Jacques Brunt ... . Een hoopvol verhaal dat ons vertelt dat de Heere God van de mensen houdt en dicht bij hen wil zijn. Het vertelt ons hoe wij bij Hem kunnen komen. Of eerder: hoe Hij bij ons komt. Het is het verhaal over de weg die de Here Jezus voor ons is gegaan en de Weg die Hij voor ons is. De Weg naar onze hemelse ... Tabernakel (3a) - De kandelaar In het Heilige vinden we een aantal voorwerpen. In het Heilige bevinden zich: Deze voorw ... Tabernakel (tent) - Wikipedia ... . De Weg naar onze hemelse ... Tabernakel (3a) - De kandelaar In het Heilige vinden we een aantal voorwerpen. In het Heilige bevinden zich: Deze voorwerpen hebben allemaal een betekenis. In deze blog en nog komen gaan we de betekenis uitleggen van alle onderdelen die zich in het Heilige en het Heilige der Heiligen bevinden. 1. Tabernakel | De Heere wil bij mensen wonen; 2. Tabernakel | Ik zie een poort wijd openstaan; 3. Tabernakel | Zie het Lam Gods; 4. Tabernakel | Reinigend water (Excuses dat beeld & geluid niet gelijk oplopen) 5. Tabernakel | Een koninkrijk van priesters; 6. Tabernakel | Ik kom in Uw heiligdom binnen; 7. Tabernakel | Vrijmoedig tot God gaan (slot) De tabernakel, en al zijn voorwerpen worden in vers 21 van dit hoofdstuk genoemd. En in vers 23 worden deze dus "de voorbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn" genoemd. Een bevestiging van deze gedachte vinden we in Openbaring 15:5: "En na dezen zag ik, ... De Tabernakel - In De Tabernakel maak je kennis met de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel. Dit geïllustreerde boek van Abraham Park laten zien hoe perfect God de tabernakel 3.500 jaar geleden heeft ontworpen. Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom Op de dag dat Mozes terugkeert van de Berg Sinaï met de twee Stenen Tafelen, verzamelt hij de hele gemeenschap van Israël rond hem en vertelt hen dat G'd hem heeft bevolen een plaats van aanbidding te bouwen, of een Tabernakel, die een zichtbaar embleem is van G'ds aanwezigheid in het midden van Israël. De tabernakel was een draag- en ver voerbare God woonde in de tabernakel en Hij trok ook met zijn volk mee. Voor de Messias belijdende Joden is de tabernakel nog niet afgeschaft. Voor hen is de Messias de poort naar de voorhof van de taberrnakel. De tabernakel was een zichtbaar teken van het inwonen van God. Daar was Gods domicilie. Volgens de boeken Exodus tot en met 1 Koningen is de tabernakel de tent die de Israëlieten gebruiken voor de eredienst tijdens de reis door de woestijn tot aan de bouw van de tempel in Jeruzalem.Voor elke reis wordt de tent steeds afgebroken en op de volgende plaats weer opgebouwd. Heilige tent De tabernakel wordt ook wel de 'ontmoetingstent', 'tent der samenkomst' of 'heilige tent ... Bijbelstudie: De Tabernakel. Het bouwplan de omheining de poort de gouden kandelaar de tafel der toonbroden de troon het altaar het wasvat, de Voorhof het Heiligdom het Allerheiligste het Heilige der Heilige en de ark des verbonds worden in deze bijbel De Israëlitische Tabernakel is een afspiegeling van de hemel en was de plaats waar God temidden van Zijn volk Israël woonde. Daarnaast is de Tabernakel een schaduwbeeld van Gods eeuwig raadsplan. Ieder mens is gehouden om zijn leven in te richten naar de Tabernakel. De zondagsschool van Katwijk aan Zee heeft een aantal oude platen gedigitaliseerd. Hieronder kunt u deze bekijken of ook downloaden. Oude Testament Het eerste Pascha en de Tabernakel Nieuwe Testament Bouwplaten. 1. Oud hollandse kerk Kleurplaten 1. De barmhartige Samaritaan 2. Een vrouw voor Izak 3. Noach in de Ark Kleurplaten De Tabernakel van Abraham Park voor €16.99 - In De Tabernakel maak je kennis met de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel. Dit geïllustreerde boek van Abraham Park laten zien hoe perfect God de tabernakel 3. 500 jaar geleden heeft ontworpen. De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij......

INFORMATIE

AUTEUR
Paul C. Jong
DIMENSIE
12,48 MB
BESTANDSNAAM
De TABERNAKEL.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe kunnen we de waarheid die verborgen ligt in de Tabernakel, uitvinden? We kunnen het antwoord op deze vraag slechts kennen en begrijpen als we het evangelie van het water en de Geest kennen, de echte inhoud van de Tabernakel.De blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen dat getoond wordt in de poort van de voorhof van de Tabernakel, tonen ons de werken van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, die de mensheid gered heeft. Zo zijn het Woord van het Oude Testament en het woord van het Nieuwe Testament nauw met elkaar verbonden, zoals getweernd linnen. Maar helaas is deze waarheid te lang verborgen gebleven voor iedere zoeker van de waarheid in het Christendom.Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd Hij van Johannes gedoopt en Hij vergoot zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand ooit de waarheid vinden die in de Tabernakel geopenbaard wordt. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen deze waarheid die getoond wordt in de blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel realiseren en erin geloven.

Wil je het boek lezen?De TABERNAKEL in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul C. Jong. Lezen De TABERNAKEL Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN