Spreken over God

Spreken over God - Arjan Plaisier | Nextbestfoodprocessors.com

...nis hebben gekregen. Dan zal dc liefde van God door de Geest in ons hart moeten wonen ... Praten over 'spreken over God' heeft geen enkele zin | Trouw ... . Zo spreken we niet óver, maar ván God: we bakenen 'God' niet af als een ding dat we zomaar kunnen bevatten, zoals een tafel of bankstel, maar we brengen 'Hem' in bij het gesprek om te zien waar dat ons leidt. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een andere opvatting van de almacht die aan God wordt toegeschreven. LUNTEREN - De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft aan het begin van de avond unaniem ingestemd met de nota "Spreken over God". Ds. K. Hendrikse toonde zich na ... Spreken over God kan een loze zaak worden als d ... Spreken over God als Vader - debijbel.nl ... . Ds. K. Hendrikse toonde zich na ... Spreken over God kan een loze zaak worden als dat niet aan de orde komt en in dit stuk komt het veel te weinig aan de orde. Nog een stapje verder. In het stuk wordt veelvuldig over de 'drie-enige God' gesproken. In hoofdstuk 2 ('hoe spreken we over God') wordt dat ingezet, en in hoofdstuk 5 wordt daar uitgebreid op teruggegrepen. Over mijn inzicht of ideeën. Ik probeer na te spreken wat God heeft voorgezegd. Mijn 'spreken over God' wordt genormeerd door Gods spreken over Zichzelf. 2. Spreken met vrees Daaruit vloeit direct ook mijn tweede punt voort. 'Spreken over God' is spreken met vrees. Het is wel heel wat om God ter sprake te brengen. Hij is Gods stem. Spreken over God kan alleen omdat God zichzelf eerst ter sprake heeft gebracht. Dat heeft Hij gedaan door concrete mensen en op concrete plaatsen. Spreken met God . Spreken over God kan niet zonder spreken met God. Spreken over God kan de in druk wekken dat het om een afwezige gaat. We kunnen ook tot God spreken en met Hem praten. Spreken over God, van Arjan Plaisier Artikelnummer: 9789023925538. Bestel op Gospel.nl met gratis verzending vanaf €20 In 'Spreken over God' beschrijft dr. A. van der Beek de hoofdlijnen van de theologie. Dit boek is een verkorte weergave van de zesdelige serie 'Spreken over.. Opinie Praten over 'spreken over God' heeft geen enkele zin 'Spreken over God' staat vandaag op de agenda van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, want het spreken over God ... 'Spreken over God, Hoofdlijnen van de theologie' door Bram van de Beek - Onze prijs: €22,50Gratis verzending. Van God spreken levert prikkelend denkvoer voor atheïsten en kerkgangers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkaders. Wouter Slob (1965) is predikant van de Laarkerk in Zuidlaren. Spreken we over God, dan kwekken we altijd over een plaatje: Vader of Heer. We kunnen niet anders. Spreken we daarentegen tot God, dan kan hij zelf gaan spreken. Bijbelteksten over Spreken - Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze… Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten… Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt… Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het… Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en… Over God kun je niet spreken zonder te beginnen bij Jezus, de eniggeboren God (Johannes 1:18, een kerntekst voor Van de Beek). Jezus is de Gekruisigde, de gekruisigde Here (vgl. 1 Korinthe 2:8). Beginnen bij de Geest had gekund, maar dan was er het risico dat de Geest te weinig onderscheiden zou worden van onze eigen Geest. Omdat wij Jezus kennen uit de Bijbel, spreken wij niet meer in het algemeen over God, maar over de HEERE, Drie-enig, Vader, Zoon en Geest. Sinds de omwandeling van Christus op aarde, is het derde gebod alleen maar méér waar geworden: Het komt er op aan zorgvuldig om te gaan met deze Naam, nu het diepste en teerste van God open ligt als een zenuw in het evangelie. Christelijk spreken over God. In recente beleidsstukken van de Protestantse Kerk in Nederland en uit de mond van de voormalig scriba Arjan Plaisier klinkt regelmatig het woord 'sprakeloosheid'. Er wordt sprakeloosheid geconstateerd op verschillende gebieden, ook als het gaat om spreken over God. Spreken over God is een antwoordend spreken, in een verlangen naar Hem dat Hij zelf in ons gewekt heeft. In 'Over God' stijgt Muis dan via de 'namen' uit het Onze Vader op naar God als de Verhevene, en worden liefde, heiligheid, rechtvaardigheid, macht en eeuwigheid als ...

INFORMATIE

AUTEUR
Arjan Plaisier
DIMENSIE
3,44 MB
BESTANDSNAAM
Spreken over God.pdf

OMSCHRIJVING

De Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan van God.De laatste jaren is het 'spreken over God' opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land.Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is.Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

Wil je het boek lezen?Spreken over God in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Arjan Plaisier. Lezen Spreken over God Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN