Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen

Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen - Alfred Edmund Brehm | Nextbestfoodprocessors.com

...productions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition) Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09 ... Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen by ... ... ... Kortom; Het leven der dieren van Marten Toonder geeft een mooi tijdsbeeld weer van hoe het was in de jaren 1947 tot en met 1952. Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen by Alfred Edmund Brehm. Dutch - Free audio book that you can download in mp3, iPod and iTunes format for your portable audio player. Audio previews, convenient categories and excellent search functionality make BooksShouldBeFree.com your best source for free audio books. Download a free ... Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08 : De Tandeloozen ... ... . Audio previews, convenient categories and excellent search functionality make BooksShouldBeFree.com your best source for free audio books. Download a free audio book for yourself today! Het Leven der Dieren: Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen (Dutch Edition) eBook: Brehm, Alfred ... Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen by Alfred Edmund Brehm. ebook. Sign up to save your library. With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out ... Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen Hoofdstuk 09 ... mijne ervaringen op geen goede gronden. Zoo laag als de meeste natuuronderzoekers ons deze dieren voorstellen, staan zij niet. Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen / by Alfred Edmund Brehm. Also Titled. Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08 Author. Brehm, Alfred Edmund. Published. S.l. : Pub One Info, S.d. Medium [electronic resource] Content Types. text Carrier Types. online resource Het Leven der Dieren Reeks e-books op Project Gutenberg over het ... De Zoogdieren; Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De ... Hoofdstuk 12: Sirenen; Hoofdstuk 13: Walvischachtigen Deel 1, De Zoogdieren; Hoofdstuk 14: Buideldieren; Hoofdstuk 15: Kloakdieren Deel 2 - De Vogels Deel 2, De ... mijne ervaringen op geen goede gronden. Zoo laag als de meeste natuuronderzoekers ons deze dieren voorstellen, staan zij niet. Gewoonlijk wordt bij hun beoordeeling uit het oog verloren, dat zij nachtdieren zijn, welker geestvermogens men niet naar behooren kan leeren kennen, door ze alleen over dag na te gaan. Met het aanbreken van den nacht, in vele gewesten echter reeds in de middaguren, staat de Neushoorn op, rekt en strekt zich behaaglijk in zijn slijkbad, en gaat nu grazen. Alfred Edmund Brehm - Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: ... Free 2-day shipping. Buy Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen - eBook at Walmart.com Het vrolijke wintervoorleesboek Heer van de oogst - geboorte en vorming van gods volk israël, tot zegen van alle geslachten op aarde Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen...

INFORMATIE

AUTEUR
Alfred Edmund Brehm
DIMENSIE
4,81 MB
BESTANDSNAAM
Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen.pdf

OMSCHRIJVING

Achtste Orde. De Tandeloozen (Edentata). De bloeiperiode van deze Zoogdieren-orde is voorbij. In den voortijd leefden in Brazilië Tandeloozen, zoo groot als een Neushoorndier en nog grootere; de kolossaalste, thans nog levende leden der orde hebben hoogstens de afmetingen van een flinken Wolf. Onder de uitgestorven soorten waren er, die een overgang vormden tusschen familiën van hedendaagsche Edentaten, die nu door diepe kloven van elkander gescheiden schijnen. Maar ook aan enkele van de thans nog bestaande soorten zal misschien weldra het lot beschoren zijn om, evenals de vormen der voorwereld, vernietigd te worden: hunne dagen zijn geteld. Bij de leden dezer diergroep is weinig te bespeuren van overeenstemming, die men bij de vertegenwoordigers van elk der andere Zoogdieren-orden opmerkt. Het belangrijkste kenmerk, dat zij gemeen hebben, en dat hen van de overige Zoogdieren onderscheidt, is de eigenaardige samenstelling van het gebit. Er zijn onder de Tandeloozen wezens, waarop de naam der orde in haar zuiverste beteekenis toepasselijk is, daar bij hen geen spoor van tanden voorkomt; bij de overige, die wel degelijk (en soms zelfs zeer vele) tanden hebben, ontbreken nagenoeg altijd de snijtanden; de tusschenkaaksbeenderen zijn nl. bij alle Edentaten weinig ontwikkeld, en alleen de in deze beenderen voorkomende tanden met die, welke er in de onderkaak aan tegenovergesteld zijn, heeten snijtanden. (Alleen bij de Gordeldieren treft men een paar onbeduidende tandjes in het tusschenkaaksbeen aan.) Echte hoektanden zijn er evenmin; deze naam komt nl. toe aan de tanden, die op den grens van het tusschenkaaksbeen en van het eigenlijke bovenkaaksbeen geplaatst zijn. Nu is wel bij eenige Luiaards de voorste kies zeer dicht bij den voorrand van het bovenkaaksbeen gelegen en door een tusschenruimte van de overige kiezen gescheiden; hij onderscheidt zich echter in geen enkel opzicht van de maaltanden behalve door zijn grootere lengte. De maaltanden of kiezen hebben steeds een eenvoudigen, cilindrischen of prismatischen vorm en zijn door tusschenruimten van elkander gescheiden. Zij zijn wortelloos en bestaan uitsluitend uit tandbeen en cement, zonder eenig email. Slecht bij weinige soorten (Aardvarkens en sommige Gordeldieren) worden zij gewisseld,—gewoonlijk dus maar éénmaal gevormd. Het aantal van deze tanden varieert van de eene familie tot de andere, en verschilt soms zelfs aanmerkelijk bij soorten, die tot eenzelfde groep behooren: eenige hebben slechts 20, andere wel 100 tanden. De nagels zijn bij deze dieren zeer krachtig, maar eveneens vreemdsoortig ontwikkeld. Zelden zijn de teenen volkomen beweeglijk, altijd echter dragen zij nagels, die het uiteinde van het nagellid geheel omgeven, en zich hierdoor reeds duidelijk onderscheiden van de eigenlijke klauwen, die altijd aan het onderste gedeelte van de holle zijde een spleet vertoonen. Bij sommige zijn zij zeer lang, sterk gekromd en zijdelings samengedrukt, en bewijzen bij 't klimmen belangrijke diensten, bij andere zijn zij korter, breed, bijna schopvormig en uitmuntend geschikt voor 't graven en wroeten in den grond

Wil je het boek lezen?Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Alfred Edmund Brehm. Lezen Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 08: De Tandeloozen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN